W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
 e-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Adres ESP (skrytka ePUAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Wyszukiwarka zarządzeń

zarządzenie nr : 1010.17.2024
zarządzenie nr 1010.17.2024
wydane przez Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cieszynie
z dnia
w sprawie wprowadzenia Zasad dobrej praktyki higienicznej dla Dziennego Domu „Senior+” w Cieszynie
Status obowiązujące
zarządzenie nr : 0050.100.2024
zarządzenie nr 0050.100.2024
wydane przez Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia
w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Miejskiej Cieszyna
Status obowiązujące
zarządzenie nr : 0050.99.2024
zarządzenie nr 0050.99.2024
wydane przez Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia
w sprawie w sprawie przyznania dotacji dla Stowarzyszenia Cieszyński Uniwersytet III Wieku
Status obowiązujące
zarządzenie nr : 0050.98.2024
zarządzenie nr 0050.98.2024
wydane przez Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Cieszyna projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Cieszyn w 2024 roku
Status obowiązujące
Uwagi Wyznaczam termin rozpoczęcia konsultacji na dzień 22 lutego 2024 r., a termin zakończenia na dzień 6 marca 2024 r.
zarządzenie nr : 0050.97.2024
zarządzenie nr 0050.97.2024
wydane przez Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego gminy Cieszyn na rok 2024 z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - realizacja programu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób bezdomnych uzależnionych od środków psychoaktywnych, w tym: grupy edukacyjne, wykłady, treningi i warsztaty edukacyjne, warsztaty pracy
Status obowiązujące
zarządzenie nr : 0050.96.2024
zarządzenie nr 0050.96.2024
wydane przez Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia
w sprawie wyznaczenia członka Rady Nadzorczej Spółki "Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej" Sp. z o. o. z siedzibą w Ustroniu
Status obowiązujące
zarządzenie nr : 0050.95.2024
zarządzenie nr 0050.95.2024
wydane przez Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na usunięcie drzewa z nieruchomości stanowiącej własność Gminy Cieszyn
Status obowiązujące
zarządzenie nr : 0050.92.2024
zarządzenie nr 0050.92.2024
wydane przez Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia
w sprawie powołania Punktu Kontaktowego HNS Burmistrza Miasta Cieszyna
Status obowiązujące
zarządzenie nr : 0050.94.2024
zarządzenie nr 0050.94.2024
wydane przez Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia
w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia
Status obowiązujące
zarządzenie nr : 1010.16.2024
zarządzenie nr 1010.16.2024
wydane przez Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cieszynie
z dnia
w sprawie powołania Komisji ds. rekrutacji na stanowisko Terapeuty zajęciowego/opiekuna w Dziennym Domu „Senior+”
Status obowiązujące
zarządzenie nr : 1010.15.2024
zarządzenie nr 1010.15.2024
wydane przez Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cieszynie
z dnia
w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego za pranie odzieży roboczej
Status obowiązujące
zarządzenie nr : 0050.93.2024
zarządzenie nr 0050.93.2024
wydane przez Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia
w sprawie przyznania stypendium w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania kultury i opieki nad zabytkami
Status obowiązujące
zarządzenie nr : 0050.91.2024
zarządzenie nr 0050.91.2024
wydane przez Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia
w sprawie wyznaczenia miejsc na obszarze Gminy Cieszyn przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do Rady Miejskiej Cieszyna, Rady Powiatu Cieszyńskiego i Sejmiku Województwa Śląskiego oraz w wyborach Burmistrza Miasta Cieszyna, zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
Status obowiązujące
zarządzenie nr : 0050.90.2024
zarządzenie nr 0050.90.2024
wydane przez Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia
w sprawie uznania celowości realizacji zadania pod nazwą "Poprawa zdrowia i jakości życia poprzez aktywne uczestnictwo w Ogólnopolskiej Zimowej Senioriadzie" zawartego w ofercie Stowarzyszenia Cieszyński Uniwersytet III Wieku
Status obowiązujące
zarządzenie nr : 0050.89.2024
zarządzenie nr 0050.89.2024
wydane przez Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia
w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych na 2024 rok
Status obowiązujące
zarządzenie nr : 0050.88.2024
zarządzenie nr 0050.88.2024
wydane przez Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia
w sprawie zmiany budżetu miasta Cieszyna na 2024 rok
Status obowiązujące
zarządzenie nr : 0050.87.2024
zarządzenie nr 0050.87.2024
wydane przez Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia
w sprawie powołania stałej Miejskiej Komisji ds. przeklasyfikowania, wybrakowania, inwentaryzacji sprzętu i środków obrony cywilnej w mieście Cieszynie
uchyla/traci moc 0050.624.2014,
Status obowiązujące
zarządzenie nr : 0050.85.2024
zarządzenie nr 0050.85.2024
wydane przez Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia
w sprawie utworzenia Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego
Status obowiązujące
zarządzenie nr : 0050.84.2024
zarządzenie nr 0050.84.2024
wydane przez Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia
w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Spokojnej Starości w Cieszynie
Status obowiązujące
zarządzenie nr : 0050.83.2024
zarządzenie nr 0050.83.2024
wydane przez Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia
w sprawie przekazania środków trwałych wykonanych w ramach projektu "Szlakiem Cieszyńskiego Tramwaju - rozwój transgranicznej turystyki" do Miejskiego Zarządu Dróg w Cieszynie
Status obowiązujące