W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
 e-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Adres ESP (skrytka ePUAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Wyszukiwarka uchwał

uchwała nr: XI/107/11
uchwała nr XI/107/11
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Cieszyna na lata 2011–2025
zmieniająca uchwałę nr IV/22/10,
Uwagi Zarządzenie w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Cieszyna na lata 2011–2025
uchwała nr: XI/106/11
uchwała nr XI/106/11
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu miasta Cieszyna na rok 2011
zmieniająca uchwałę nr IV/21/10,
Uwagi Zarządzenie w sprawie zmiany budżetu Miasta na 2011 rok
uchwała nr: XI/101/11
uchwała nr XI/101/11
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie zmiany uchwały nr VIII/88/99 z dnia 11 marca 1999r. w spr. utworzenia jednostki budżetowej "Gimnazjum nr 3 w Cieszynie, ul. Wojska Polskiego 1"
status uchwały uchylona
uchwała nr: XI/119/11
uchwała nr XI/119/11
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu
uchwała nr: XI/99/11
uchwała nr XI/99/11
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie zmiany uchwały nr VIII/86/99 z dnia 11 marca 1999r. w spr. utworzenia jednostki budżetowej "Gimnazjum nr 1 w Cieszynie, ul. Michejdy 1"
status uchwały uchylona
uchwała nr: XI/115/11
uchwała nr XI/115/11
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu
uchwała nr: XI/111/11
uchwała nr XI/111/11
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu
uchwała nr: XI/121/11
uchwała nr XI/121/11
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy części działek nr 116 i 61/109 obr.66
uchwała nr: XI/118/11
uchwała nr XI/118/11
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu
uchwała nr: XI/104/11
uchwała nr XI/104/11
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Cieszyńskiemu na zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Cieszynie
zmieniająca uchwałę nr VI/47/11,
uchwała nr: XI/113/11
uchwała nr XI/113/11
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu
uchwała nr: XI/102/11
uchwała nr XI/102/11
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie przystąpienia do realizacji projektu "Moja szkoła" w latach 2011-2013
uchwała nr: XI/116/11
uchwała nr XI/116/11
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu
uchwała nr: XI/103/11
uchwała nr XI/103/11
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych
status uchwały uchylona
Uwagi §7 Traci moc uchwała nr XLI/408/05 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 29 września 2005 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.
uchwała nr: XI/122/11
uchwała nr XI/122/11
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Burmistrza Miasta Cieszyna
Uwagi Traci moc uchwała Nr XXIII/189/95 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 14 grudnia 1995r. w sprawie ustalenia zasady wnoszenia mienia komunalnego jako aportu do Spółki z o.o. „Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej” w Ustroniu
uchwała nr: XI/112/11
uchwała nr XI/112/11
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu
uchwała nr: XI/110/11
uchwała nr XI/110/11
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników
uchwała nr: XI/109/11
uchwała nr XI/109/11
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie określenia wysokości i zasad wypłacania diet radnych
zmieniająca uchwałę nr V/36/11,
uchwała nr: XI/100/11
uchwała nr XI/100/11
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
zmieniająca uchwałę nr zmiany uchwały nr VIII/87/99 z dnia 11 marca 1999r. w spr. utworzenia jednostki budżetowej "Gimnazjum nr 2 w Cieszynie, ul. Chopina 8"
status uchwały uchylona
uchwała nr: XI/108/11
uchwała nr XI/108/11
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011r.
uchwała nr: XI/98/11
uchwała nr XI/98/11
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie zmiany uchwały nr VIII/85/99 z dnia 11 marca 1999r. w spr. ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych oraz granic ich obwodów
uchwała nr: XI/120/11
uchwała nr XI/120/11
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy części działki nr 17/12 obr. 31
uchwała nr: XI/117/11
uchwała nr XI/117/11
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu
uchwała nr: XI/114/11
uchwała nr XI/114/11
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu
uchwała nr: XI/105/11
uchwała nr XI/105/11
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie przekazania środków finansowych na rzecz Komendy Powiatowej Policji w Cieszynie