W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
 e-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Adres ESP (skrytka ePUAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Wyszukiwarka uchwał

uchwała nr: XXXIII/343/13
uchwała nr XXXIII/343/13
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy działek nr 3/331 i 192/4 obr. 69 położonych przy ul. Narcyzów w Cieszynie
uchwała nr: XXXIII/345/13
uchwała nr XXXIII/345/13
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na terenie miasta Cieszyna
uchwała nr: XXXIII/347/13
uchwała nr XXXIII/347/13
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właściciela nieruchomości
zmieniająca uchwałę nr XXVI/261/12,
uchwała nr: XXXIII/338/13
uchwała nr XXXIII/338/13
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Cieszyna
Uwagi Uznano aktualność niniejszego Studium UCHWAŁĄ NR XLIV/466/14 RADY MIEJSKIEJ CIESZYNA z dnia 26 czerwca 2014 r. Traci moc Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Cieszyna, przyjęte Uchwałą Nr XXXII/290/2000 Rady Miejskiej w Cieszynie z dnia 30 listopada 2000 roku.
uchwała nr: XXXIII/337/13
uchwała nr XXXIII/337/13
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta
uchwała nr: XXXIII/346/13
uchwała nr XXXIII/346/13
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
zmieniająca uchwałę nr XXVI/260/12,
uchwała nr: XXXIII/336/13
uchwała nr XXXIII/336/13
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Burmistrza Cieszyna z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za 2012 rok
uchwała nr: XXXIII/340/13
uchwała nr XXXIII/340/13
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie poparcia stanowiska Zarządu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów w sprawie projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020
uchwała nr: XXXIII/353/13
uchwała nr XXXIII/353/13
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Cieszyna na lata 2013–2025
zmieniająca uchwałę nr XXVII/273/12,
uchwała nr: XXXIII/350/13
uchwała nr XXXIII/350/13
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej na II półrocze 2013 roku