W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
 e-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Adres ESP (skrytka ePUAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Wyszukiwarka uchwał

uchwała nr: XII/136/19
uchwała nr XII/136/19
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie uzgodnienia prac wykonywanych w latach 2019-2020 na potrzeby ochrony przyrody, polegających na zabiegach pielęgnacyjnych drzew - pomników przyrody
uchwała nr: XIII/135/19
uchwała nr XIII/135/19
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie uchylenia uchwały Nr LIX/422/98 Rady Miejskiej w Cieszynie z dnia 22 stycznia 1998 r. w sprawie określenia stopy oprocentowania rat rocznych z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych wraz z przynależnymi częściami gruntu
uchwała nr: XIII/134/19
uchwała nr XIII/134/19
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru C miasta Cieszyna, obejmującego częściowo tereny: Bobrka, Liburnii i Pastwisk
uchwała nr: XIII/133/19
uchwała nr XIII/133/19
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania na terenie Cieszyna obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane
status uchwały obowiązująca
Uwagi Wojewoda Śląski rozstrzygnięciem nadzorczym Nr IFIII.4131.3.1.2019 z dnia 07.01.2020 r. stwierdził nieważność Uchwały w części § 29 załącznika Nr 1 do uchwały, w zakresie słów: "wskazane w ust.3"
uchwała nr: XII/132/19
uchwała nr XII/132/19
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie skargi na Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg w Cieszynie
uchwała nr: XII/131/19
uchwała nr XII/131/19
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Cieszyna na lata 2019–2031
zmieniająca uchwałę nr III/23/18,
uchwała nr: XII/130/19
uchwała nr XII/130/19
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie zmiany budżetu miasta Cieszyna na 2019 rok
zmieniająca uchwałę nr III/22/18,
uchwała nr: XII/129/19
uchwała nr XII/129/19
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych przy sprzedaży lokali mieszkalnych
uchwała nr: XII/128/19
uchwała nr XII/128/19
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie określenia zasad zbywania, nabywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony,w tym zawierania kolejnych umów dzierżawy lub najmu po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat
uchwała nr: XII/127/19
uchwała nr XII/127/19
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie programu pn. "Cieszyńska Karta Dużej Rodziny"
zmieniająca uchwałę nr XV/122/15,
uchwała nr: XII/126/19
uchwała nr XII/126/19
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn. "Pilotażowy program profilaktyki próchnicy u dzieci 5-letnich, uczęszczających do cieszyńskich przedszkoli"
zmieniająca uchwałę nr XLIV/451/18,
uchwała nr: XII/125/19
uchwała nr XII/125/19
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie w sprawie uchwalenia Programu współpracy gminy Cieszyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami działającymi w zakresie pożytku publicznego na rok 2020
uchwała nr: XII/124/19
uchwała nr XII/124/19
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Miasta Cieszyna na rok 2020
uchwała nr: XI/123/19
uchwała nr XI/123/19
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej oraz ławników do Sądu Rejonowego w Cieszynie
uchwała nr: XI/122/19
uchwała nr XI/122/19
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Cieszyna na lata 2019–2031