W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
fax: +48 33 47 94 303
 e-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Adres ESP (skrytka ePUAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Wyszukiwarka uchwał

uchwała nr: XLVII/572/22
uchwała nr XLVII/572/22
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie rozpatrzenia wniosku spółki Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o. z siedzibą w Ustroniu z dnia 5 października 2022 r. w sprawie zwolnienia/obniżenia stawek w podatku od nieruchomości dla działalności związanej ze zbiorowym zaopatrzeniem w wodę i zbiorowym odprowadzaniem ścieków
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XLVII/571/22
uchwała nr XLVII/571/22
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Cieszyna na lata 2022–2039
zmieniająca uchwałę nr XXXV/435/21,
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XLVII/570/22
uchwała nr XLVII/570/22
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie zmiany budżetu miasta Cieszyna na 2022 rok
zmieniająca uchwałę nr XXXV/434/21,
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XLVII/569/22
uchwała nr XLVII/569/22
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Cieszyńskiemu
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XLVII/568/22
uchwała nr XLVII/568/22
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych przypadających Gminie Cieszyn i jej jednostkom organizacyjnym, mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów lub osób do tego uprawnionych
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XLVII/567/22
uchwała nr XLVII/567/22
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XLVII/566/22
uchwała nr XLVII/566/22
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu stosowanej w rozliczeniu kosztów jednorazowego przewozu niepełnosprawnych dzieci i uczniów do jednostek i placówek oświatowych
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XLVII/565/22
uchwała nr XLVII/565/22
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie zmiany uchwały Nr XLVII/499/18 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie regulaminu określającego wysokości stawek dodatków do wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli oraz szczegółowych warunków przyznawania tych dodatków i szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Cieszyn
zmieniająca uchwałę nr XLVII/499/18,
status uchwały obowiązująca
Uwagi Wojewoda Śląski rozstrzygnięciem nadzorczym Nr NPII.4131.1.1042.2022 z dnia 30.12.2022 r. stwierdził nieważność Uchwały, w części określonej w § 1 pkt 4 uchwały jako sprzecznej z art. 30 ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1762 ze zm.)
uchwała nr: XLVII/564/22
uchwała nr XLVII/564/22
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/409/18 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 25 stycznia 2018r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i szkół prowadzonych na terenie Miasta Cieszyn oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
zmieniająca uchwałę nr XLI/409/18,
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XLVII/563/22
uchwała nr XLVII/563/22
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/310/17 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym przy przyjęciu kandydatów zamieszkałych poza obwodem, do szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym jest Gmina Cieszyn oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
zmieniająca uchwałę nr XXXII/310/17,
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XLVII/562/22
uchwała nr XLVII/562/22
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/309/17 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Cieszyn
zmieniająca uchwałę nr XXXII/309/17,
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XLVII/561/22
uchwała nr XLVII/561/22
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia dwóch umów najmu na czas oznaczony 10 lat
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XLVII/560/22
uchwała nr XLVII/560/22
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie w sprawie zmiany uchwały Nr XX/236/20 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, realizowanych na terenie Gminy Cieszyn
zmieniająca uchwałę nr XX/236/20,
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XLVII/559/22
uchwała nr XLVII/559/22
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe miasta Cieszyna, przyjętych uchwałą nr XXVII/172/99 Rady Miejskiej w Cieszynie z dnia 25 listopada 1999 r. w sprawie uchwalenia założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe miasta Cieszyna
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XLVII/558/22
uchwała nr XLVII/558/22
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Cieszyna na lata 2022 - 2030
status uchwały obowiązująca