W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
fax: +48 33 47 94 303
 e-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Adres ESP (skrytka ePUAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

KPM.272.5.2022

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Zamówienie na Druk i dostawa „Wiadomości Ratuszowych” – Informatora Urzędu Miejskiego w Cieszynie w terminie od 25.03.2022 r. do 13.01.2023 r. w nakładzie 5000 egzemplarzy
Status zamówienia w trakcie rozstrzygania
Nr sprawy KPM.272.5.2022
Zamawiający Gmina Cieszyn
Tryb zamówienia Zaproszenie do złożenia oferty
Termin składania ofert
Sposób składania ofert Osobiście, za pośrednictwem operatora pocztowego lub na adres e-mail: urzad@um.cieszyn.pl

Treść

Cieszyn 09.02.2022r.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Gmina Cieszyn, reprezentowana przez Burmistrza Miasta Cieszyna, w którego imieniu postępowanie prowadzi Wydziału Kultury i Promocji Miasta zaprasza do złożenia oferty w przeprowadzanym rozeznaniu cenowym w sprawie druku i dostawy "Wiadomości Ratuszowych" - Informatora Urzędu Miejskiego w Cieszynie tj. 22 numerów wydawanych cyklicznie, co dwa tygodnie, w terminie od 25.03.2022 r. do 13.01.2023 r. w nakładzie 5000 egzemplarzy każdy numer, oraz dwustronnego kalendarza umieszczonego luzem w każdym egzemplarzu numeru "Wiadomości Ratuszowych" z dnia 16.12.2022 r.

Postępowanie jest prowadzone pod numerem: KPM.272.5.2022.

1. Opis przedmiotu zamówienia:

 1. Druk i dostawa 22 numerów wydawanego co dwa tygodnie Informatora Urzędu Miejskiego - Wiadomości Ratuszowych - w terminie od 25.03.2022 r. do 13.01.2023 r.
  • częstotliwość edycji - dwutygodnik
  • ilość numerów w ciągu roku: 22 numerów po 20 stron + 4 strony okładki
  • nakład każdego numeru: 5000 egzemplarzy (pięć tysięcy)
  • dzień wydania: piątek
  • gazeta posiada nr ISSN
  • parametry techniczne gazety: format po obcięciu 205 x 295 mm lub 210 x 297 mm (do ustalenia z wykonawcą), 4 strony okładki i strony środkowe - biała kreda matowa 80 g, kolor: 4+4, broszura zszyta dwoma zszywkami na grzbiecie
 2. Każdorazowo projekt graficzny publikacji w formacie pdf zostanie przekazany na serwer drukarni w dniu poprzedzającym wydanie gazety do godziny 12:00.
 3. Dwustronny kalendarz jako insert (luzem w środku wydania) w przedostatnim numerze gazety tj. w dniu 16.12.2022 r.
  • nakład: 5000 sztuk
  • Format po obcięciu 205 x 295 mm lub 210 x 297 mm (do ustalenia z wykonawcą)
  • kolor: 4+4
  • materiał: biała kreda matowa 200 g
  • lakier dyspersyjny matowy obustronnie
  • termin przekazania projektu graficznego w formacie pdf do druku, do uzgodnienia z wykonawcą.
 4. Terminy wydania Wiadomości Ratuszowych w 2022 i 2023 roku:
  • 25.03
  • 08.04, 22.04
  • 06.05, 20.05
  • 03.06, 17.06
  • 01.07, 15.07, 29.07
  • 12.08, 26.08
  • 09.09, 23.09
  • 07.10, 21.10
  • 04.11, 18.11
  • 02.12, 16.12, 30.12
  • 13.01.2023 r.
 5. Miejsce dostawy i rozładunku: Urząd Miejski w Cieszynie, Rynek 1, 43-400 Cieszyn, do godziny 10:00 w dniu wydania gazety.

2. Kod i nazwa CPV: 22000000-0 - Druki i produkty podobne

3. Termin realizacji zamówienia: do 13.01.2023 r.

4. Rozstrzygnięcie postępowania:

Rozstrzygnięcie i wybór oferty nastąpi w siedzibie Zamawiającej bez udziału Oferentów. Jedynym kryterium oceny oferty będzie jej cena.

5. Ofertę należy złożyć (np. osobiście, za pośrednictwem operatora pocztowego) w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem: "Oferta na druk i dostawę 22 numerów Informatora Urzędu Miejskiego w Cieszynie - Wiadomości Ratuszowych w roku 2022 i 2023" w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego w Cieszynie (Rynek 1, parter) lub na adres e-mail: urzad@um.cieszyn.pl, w terminie do dnia do dnia 15.02.2022r. do godziny 12.00. Decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego w Cieszynie.

6. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest Naczelnik Wydziału Kultury i Promocji Miasta Łukasz Kazimierowicz, email: kultura@um.cieszyn.pl.

7. Pozostałe informacje:

Ze względu na to, iż szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty określonej w ustawie z dnia 11 września 2019 roku, Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.) w niniejszym postępowaniu nie mają zastosowania przepisy ww. ustawy dotyczące w szczególności protestów i odwołań. Zamawiająca zastrzega sobie możliwość nie wybrania żadnej z przedstawionej ofert i odstąpienie od udzielenia zamówienia bez podania przyczyny.

8. Załączniki:

 • Formularz oferty.

9. Klauzula informacyjna dotycząca zasad przetwarzania danych osobowych dostępna jest na stronie bip.um.cieszyn.pl w dziale Zamówienia publiczne/Klauzula informacyjna (RODO).

 
Naczelnik Wydziału
 
Kultury i Promocji Miasta
 
 
 
Łukasz Kazimierowicz

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane