W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
 e-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Adres ESP (skrytka ePUAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Zawiadomienie SRM-II.6730.17.2024

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Znak sprawy SRM-II.6730.17.2024
Typ sprawy Ustalenie warunków zabudowy
Rodzaj dokumentu zawiadomienie o wszczęciu postępowania
Data ważności ogłoszenia

Zawiadomienie współwłaścicieli działki nr 40 w obrębie nr 61 położonej przy ul. Stefana Żeromskiego 30 w Cieszynie, lecz nie są znane tut. organowi ich adresy zamieszkania, o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działkach nr 45/3 i 45/4 w obrębie nr 61, położonych przy ul. Myśliwskiej w Cieszynie, z równoczesną rozbiórką dwóch istniejących budynków.


Cieszyn, dnia 10 maja 2024 r.

SRM-II.6730.17.2024.JW

 

OBWIESZCZENIE

 

Zgodnie z art. 61 § 4 oraz 49 § 1 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 572), w związku z art. 53 ust. 1 i 1c oraz art. 64 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 977 z poźn. zm.)

zawiadamiam osoby, które są współwłaścicielami działki nr 40 w obrębie nr 61 położonej przy ul. Stefana Żeromskiego 30 w Cieszynie, lecz nie są znane tut. organowi ich adresy zamieszkania

że na wniosek, który wpłynął do tutejszego urzędu w dniu 28 lutego 2024 r. Pani Patrycji Urbaczka, reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Łukasz Iwanek, wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działkach nr 45/3 i 45/4 w obrębie nr 61, położonych przy ul. Myśliwskiej w Cieszynie, z równoczesną rozbiórką dwóch istniejących budynków.

Jednocześnie zawiadamiam, że organ wystąpił o uzgodnienie z organami wymienionymi w art. 53 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, tj. Dyrektorem Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Gliwicach, jako organem właściwym w sprawach melioracji wodnych, Starostą Cieszyńskim, jako organem właściwym ds. ochrony gruntów rolnych oraz Miejskim Zarządem Dróg w Cieszynie, jako właściwym zarządcą drogi publicznej.

Zgodnie z art. 10 § 1 Kodeks postępowania administracyjnego organ administracji obowiązany jest przed rozpatrzeniem materiału dowodowego i wydaniem decyzji, do wysłuchania wypowiedzi stron co do przeprowadzonych dowodów, zgromadzonych materiałów oraz zgłoszonych żądań. Wypełniając ustawowy obowiązek należytego i wyczerpującego informowania stron uprzejmie przypominam, że przepis art. 10 § 1 ww. ustawy jest jednocześnie szczególnym uprawnieniem stron z racji ich czynnego udziału w każdym stadium postępowania. Powyższe uprawnienie nie jest obowiązkiem strony.

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod numerem 33-4794-265.

 

 

 

 

Z up. Burmistrza Miasta

mgr Arkadiusz Skowroński

 

Naczelnik Wydziału

Strategii i Rozwoju Miasta

 

Załączniki

Powiadom znajomego