W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
 e-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Adres ESP (skrytka ePUAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Zawiadomienie SRM-II.6733.2.2024

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Znak sprawy SRM-II.6733.2.2024
Typ sprawy Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
Rodzaj dokumentu zawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego
Data ważności ogłoszenia

Zawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego umożliwiającego zakończenie postępowania administracyjnego, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym polegającej na rozbudowie sieci wodociągowej na częściach działek nr 10/4, 13/1 obr. 67 i 83 obr 65 w Cieszynie rejonie ul. Łanowej.


Cieszyn, dnia 23 kwietnia 2024 r.

SRM-II.6733.2.2024

 

 

ZAWIADOMIENIE
o zebraniu materiału dowodowego umożliwiającego zakończenie postępowania administracyjnego

 

Zgodnie z art. 61 § 4 oraz 49 § 1 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 572), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 977 z poźn. zm.) oraz art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r., poz. 1688)

zawiadamiam

o zebraniu materiału dowodowego umożliwiającego zakończenie postępowania administracyjnego, wszczętego na wniosek inwestorów: Dawid Woźny, Magdalena Woźny, Julita Woźny, Monika Bizoń, Agata Kocoń oraz Dariusz Pala w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym polegającej na rozbudowie sieci wodociągowej na częściach działek nr 10/4, 13/1 obr. 67 i 83 obr 65 w Cieszynie rejonie ul. Łanowej.

Jednocześnie informuję, że w wyniku wystąpienia o uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w trybie art. 53 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody uzgodnił projekt decyzji, natomiast Starosta Cieszyński w ustalonym terminie nie zajął stanowiska – wobec czego uzgodnienie uważa się za dokonane.

Zgodnie z art. 9 i 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego organ administracji obowiązany jest do należytego informowania stron o okolicznościach prowadzonego postępowania administracyjnego, jak również do zapewnienie stronom czynnego udziału w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji do zapewnienia możliwości wypowiedzenia się przez strony co do przeprowadzonych dowodów, zgromadzonych materiałów oraz zgłoszonych żądań. Przepis art. 10 § 1 ww. ustawy jest szczególnym uprawnieniem stron z racji ich czynnego udziału w każdym stadium postępowania. Uprawnienie to nie jest obowiązkiem strony.

Strony postępowania mogą zapoznać się ze zgromadzoną dokumentacją w siedzibie Urzędu Miejskiego w Cieszynie, Rynek 1, 43-400 Cieszyn, pok. 216 w godzinach pracy Urzędu w terminie 7 dni od dokonania niniejszego zawiadomienia, przy czym zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia. Po upływie tego terminu organ wyda decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

 

z up. Burmistrza Miasta

mgr Arkadiusz Skowroński

 

Naczelnik Wydziału

Strategii i Rozwoju Miasta

Załączniki

Powiadom znajomego