W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
 e-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Adres ESP (skrytka ePUAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Obwieszczenie SRM-II.6730.1.2024.JW

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Znak sprawy SRM-II.6730.1.2024.JW
Typ sprawy Ustalenie warunków zabudowy
Rodzaj dokumentu zawiadomienie nieustalonych spadkobierców o wydaniu decyzji
Data ważności ogłoszenia

Zawiadomienie nieustalonych spadkobierców nieżyjącej Barbary Studenskej, współwłaścicielki nieruchomości: działka nr 64/3 w obrębie nr 42, położonej w Cieszynie przy ul. Menniczej 50 o wydaniu decyzji Nr 022.2024 ustalającą warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania części parteru z funkcji handlowej na funkcję gastronomiczną, budynek zlokalizowany jest na działce nr 64/3 w obrębie nr 42, przy ul. Menniczej 50 w Cieszynie


 

Cieszyn, 5 marca 2024 r.


SRM-II.6730.1.2024.JW


Obwieszczenie Burmistrza Miasta Cieszyna


Zgodnie z art. 49, w związku z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.), w związku z art. 53 ust. 1 i 1c oraz art. 60 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 977 z poźn. zm.)

zawiadamiam nieustalonych spadkobierców nieżyjącej Barbary Studenska, współwłaścicielki nieruchomości: działka nr 64/3 w obrębie nr 42, położonej w Cieszynie przy ul. Menniczej 50


że w dniu 5 marca 2024 r. wydałem decyzję NR.022.2024 ustalającą warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania części parteru z funkcji handlowej na funkcję gastronomiczną, budynek zlokalizowany jest na działce nr 64/3 w obrębie nr 42, przy ul. Menniczej 50 w Cieszynie.

Postępowanie toczyło się na wniosek Pani Vita Zavina.

Niniejsze zawiadomienie uważa się za dokonane w dniu 19 marca 2024 r., to jest po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie. Zgodnie z art. 49b ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, w przypadku zawiadomienia strony przez publiczne ogłoszenie o wydaniu decyzji, na wniosek strony, organ, który wydał decyzję lub postanowienie, niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni od dnia otrzymania wniosku, udostępnia stronie odpis decyzji lub postanowienia w sposób i w formie określonych we wniosku, chyba, że środki techniczne, którymi dysponuje organ, nie umożliwiają udostępnienia w taki sposób lub takiej formie. Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod numerem 33 - 4794-265.

Od ww. decyzji stronom przysługuje prawo do wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bielsku-Białej, za pośrednictwem Burmistrza Miasta Cieszyna. Termin wniesienia odwołania upływa w dniu 2 kwietnia 2024 r.

 

Z up. Burmistrza Miasta

 mgr Arkadiusz Skowroński

 Naczelnik Wydziału

  Strategii i Rozwoju Miasta

Załączniki

Powiadom znajomego