W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
 e-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Adres ESP (skrytka ePUAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Zawiadomienie SRM-II.6730.93.2023

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Znak sprawy SRM-II.6730.93.2023
Typ sprawy Ustalenie warunków zabudowy
Rodzaj dokumentu zawiadomienie nieustalonych spadkobierców o zebraniu materiału dowodowego
Data ważności ogłoszenia

Zawiadomienie nieustalonych spadkobierców nieżyjącej Marii Szczerba, współwłaścicielki nieruchomości: działka nr 98 w obrębie nr 40, położonej w Cieszynie przy ul. Dworkowej 13 oraz zawiadomienie osób, które są współwłaścicielami ww. działki, lecz nie są znane tut. organowi ich adresy zamieszkania, o zebraniu materiału dowodowego i możliwości składania wniosków przed wydaniem decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku garażowego na działce nr 97 w obrębie nr 40 przy ul. Spokojnej w Cieszynie.


Cieszyn, dnia 26 lutego 2024 r.

SRM-II.6730.93.2023.JW

 

OBWIESZCZENIE

 

Zgodnie z art. 49, w związku z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.), w związku z art. 53 ust. 1 i 1c oraz art. 60 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 977 z poźn. zm.)

zawiadamiam nieustalonych spadkobierców nieżyjącej Marii Szczerba, współwłaścicielki nieruchomości: działka nr 98 w obrębie nr 40, położonej w Cieszynie przy ul. Dworkowej 13 oraz zawiadamiam osoby, które są współwłaścicielami ww. działki, lecz nie są znane tut. organowi ich adresy zamieszkania

 

o zebraniu materiału dowodowego i możliwości składania wniosków przed wydaniem decyzji ustalającej warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku garażowego na działce nr 97 w obrębie nr 40 przy ul. Spokojnej w Cieszynie.

Zgodnie z art. 53 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 977 ze zm.) tutejszy organ wystąpił o uzgodnienie projektu decyzji z organem uzgadniającym tj. Miejskim Zarządem Dróg w Cieszynie, jako właściwym zarządcą drogi publicznej. W terminie 2 tygodni od dnia doręczenia wystąpienia, Miejski Zarząd Dróg w Cieszynie zaopiniował pozytywnie projekt decyzji.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej. Strony postępowania w terminie 7 dni od daty dokonania zawiadomienia, tj. do dnia 18 marca 2024 r., mogą zapoznać się z aktami sprawy zgromadzonymi w Urzędzie Miejskim w Cieszynie.

Po tym terminie zostanie wydana decyzja.

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod numerem 33-4794-265.

 

 

 

 

Z up. Burmistrza Miasta

mgr Arkadiusz Skowroński

 

Naczelnik Wydziału

Strategii i Rozwoju Miasta

 

Załączniki

Powiadom znajomego