W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
 e-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Adres ESP (skrytka ePUAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Zawiadomienie SRM-II.6730.93.2023

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Znak sprawy SRM-II.6730.93.2023
Typ sprawy Ustalenie warunków zabudowy
Rodzaj dokumentu zawiadomienie nieustalonych spadkobierców
Data ważności ogłoszenia

Zawiadomienie nieustalonych spadkobierców nieżyjącej Marii Szczerba, współwłaścicielki nieruchomości: działka nr 98 w obrębie nr 40, położonej w Cieszynie przy ul. Dworkowej 13.


Cieszyn, dnia 9 lutego 2024 r.

SRM-II.6730.93.2023.JW

 

OBWIESZCZENIE

 

Zgodnie z art. 61 § 4 oraz 49 § 1 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.), w związku z art. 53 ust. 1 i 1c oraz art. 64 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 977 z poźn. zm.)

zawiadamiam nieustalonych spadkobierców nieżyjącej Marii Szczerba, współwłaścicielki nieruchomości: działka nr 98 w obrębie nr 40, położonej w Cieszynie przy ul. Dworkowej 13 oraz zawiadamiam osoby, które są współwłaścicielami ww. działki, lecz nie są znane tut. organowi ich adresy zamieszkania

że na wniosek, który wpłynął do tutejszego urzędu w dniu 1 grudnia 2023 r. Pani Veroniki Schmid, reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Łukasz Iwanek, wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku garażowego na działce nr 97 w obrębie nr 40 przy ul. Spokojnej w Cieszynie.

Jednocześnie zawiadamiam, że organ wystąpił o uzgodnienie z organem wymienionym w art. 53 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, tj. Miejskim Zarządem Dróg w Cieszynie, jako właściwym zarządcą drogi publicznej.

Zgodnie z art. 10 § 1 Kodeks postępowania administracyjnego organ administracji obowiązany jest przed rozpatrzeniem materiału dowodowego i wydaniem decyzji, do wysłuchania wypowiedzi stron co do przeprowadzonych dowodów, zgromadzonych materiałów oraz zgłoszonych żądań. Wypełniając ustawowy obowiązek należytego i wyczerpującego informowania stron uprzejmie przypominam, że przepis art. 10 § 1 ww. ustawy jest jednocześnie szczególnym uprawnieniem stron z racji ich czynnego udziału w każdym stadium postępowania. Powyższe uprawnienie nie jest obowiązkiem strony.

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod numerem 33-4794-265.

 

 

 

Z up. Burmistrza Miasta

mgr Arkadiusz Skowroński

 

Naczelnik Wydziału

Strategii i Rozwoju Miasta

 

Załączniki

Powiadom znajomego