W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
 e-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Adres ESP (skrytka ePUAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Obwieszczenie SRM-II.6733.21.2023

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Znak sprawy SRM-II.6733.21.2023
Typ sprawy Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
Rodzaj dokumentu zawiadomienie o wydaniu decyzji
Data ważności ogłoszenia

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nN na działkach nr 65/3, 73/23, 73/33 i 73/35 obr. 77 w Cieszynie przy ul. Jastrzębiej.

 

Cieszyn, dnia 31 stycznia 2024 r.

SRM-II.6733.21.2023

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Cieszyna

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 977 z późn. zm.), w związku z art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r., poz. 1688) oraz art. 49 i 49b ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 775 z późn. zm.)

zawiadamiam

że w dniu 31 stycznia 2024 r. wydałem decyzję nr L.001.2024 (znak sprawy: SRM - II.6733.21.2023) o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nN na działkach nr 65/3, 73/23, 73/33 i 73/35 obr. 77 w Cieszynie przy ul. Jastrzębiej.

Postępowanie toczyło się na wniosek inwestora: Tauron Dystrybucja S.A. Oddział w Bielsku-Białej,  ul. Batorego 17a, 43-300 Bielsko-Biała, którego reprezentował pełnomocnik: Marcin Popiołek.

Niniejsze zawiadomienie uważa się za dokonane w dniu 14 lutego 2024 r., to jest po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie. 

Strony postępowania mogą wnieść odwołanie od wydanej decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bielsku-Białej, ul. 3-go Maja 1. Odwołanie składa się za pośrednictwem Burmistrza Miasta Cieszyna. Strony postępowania, które zostały zawiadomione o wydaniu decyzji niniejszym obwieszczeniem, mogą złożyć odwołanie w terminie do 28 lutego 2024 r.

Strona postępowania, która została zawiadomiona o wydaniu decyzji niniejszym obwieszczeniem, może złożyć wniosek o udostępnienie odpisu decyzji wskazując sposób i formę jego udostępnienia. W terminie do 3 dni od dnia otrzymania wniosku tutejszy organ udostępnia odpis decyzji, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje organ, nie umożliwiają udostępnienia w taki sposób lub takiej formie. 

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod numerem 33-4794-250 lub 33-4794-261.

z up. Burmistrza Miasta

mgr Arkadiusz Skowroński

Naczelnik Wydziału

Strategii i Rozwoju Miasta

Załączniki

Powiadom znajomego