W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
 e-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Adres ESP (skrytka ePUAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Zawiadomienie SRM-II.6730.61.2023

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Znak sprawy SRM-II.6730.61.2023
Typ sprawy Ustalenie warunków zabudowy
Rodzaj dokumentu zawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego
Data ważności ogłoszenia

Zawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego i możliwości składania wniosków przed wydaniem decyzji o warunkach zabudowy polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą (parkingi, dojścia i dojazdy) na działkach nr 139, 140, 165/3, 166/2, 168/2 w obrębie nr 40, położonych przy ul. Józefa Zaleskiego w Cieszynie.


Cieszyn, dnia 9 stycznia 2024 r.

SRM-II.6730.61.2023.JW

 

 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Cieszyna

 

Zgodnie z art. 49, 49a i art. 49b, w związku z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.)

zawiadamiam

o zebraniu materiału dowodowego i możliwości składania wniosków przed wydaniem decyzji ustalającej warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą (parkingi, dojścia i dojazdy) na działkach nr 139, 140, 165/3, 166/2, 168/2 w obrębie nr 40, położonych przy ul. Józefa Zaleskiego w Cieszynie.

Zgodnie z art. 53 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 977 ze zm.) tutejszy organ wystąpił o uzgodnienie projektu decyzji z organami uzgadniającymi tj. Miejskim Zarządem Dróg w Cieszynie, jako właściwym zarządcą drogi publicznej. W terminie 2 tygodni od dnia doręczenia wystąpienia, Miejski Zarząd Dróg w Cieszynie zaopiniował pozytywnie projekt decyzji.

W dniu 29 grudnia 2023 r. oraz w dniu 8 stycznia 2024 r. pełnomocnik wnioskodawcy wystąpił z prośbą o zmianę parametrów wnioskowanej zabudowy. Ostateczne parametry projektowanej zabudowy: powierzchnia zabudowy w przedziale od 905,6 m2 do 1300 m² (wskaźnik zabudowy w przedziale od 19,5 % do 30,5 %), wysokość zabudowy – 4 kondygnacje nadziemne, w przypadku dachu płaskiego do 15 m do attyki, natomiast dla dachu jednospadowego, dwuspadowego i wielospadowego do 15 m do kalenicy, szerokość elewacji frontowej – w przedziale od 15 m do 41,5 m, geometria dachu – dach płaski, jednospadowy, dwuspadowy lub wielospadowy, kierunek głównej kalenicy prostopadły lub równoległy do frontu terenu, kąt nachylenia połaci dachowej dla dachu płaskiego mniej niż 3°, dla dachu jednospadowego, dwuspadowego i wielospadowego od 3° do 15°.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej. Strony postępowania w terminie 7 dni od daty dokonania zawiadomienia, tj. do dnia 30 stycznia 2024 r., mogą zapoznać się z aktami sprawy zgromadzonymi w Urzędzie Miejskim w Cieszynie.

Po tym terminie zostanie wydana decyzja.

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod numerem 33-4794-265.

 

z up. Burmistrza Miasta

mgr Arkadiusz Skowroński

Naczelnik Wydziału

Strategii i Rozwoju Miasta

Załączniki

Powiadom znajomego