W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
 e-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Adres ESP (skrytka ePUAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Obwieszczenie SRM-II.6733.4.2023

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Znak sprawy SRM-II.6733.4.2023
Typ sprawy Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
Rodzaj dokumentu zawiadomienie o wydaniu decyzji
Data ważności ogłoszenia

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym polegającej na budowie sieci wodociągowej na działkach nr 4/5, 51/7 obr. 67 w Cieszynie przy ul. Łanowej.


Cieszyn, 9 maja 2023 r.

SRM-II.6733.4.2023

 

 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Cieszyna

 

Na podstawie art. 49, art. 49a i art. 49b ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 775) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 503 z późn. zm.)

zawiadamiam

że w dniu 9 maja 2023 r. wydałem decyzję nr L.005.2023 (znak sprawy: SRM - II.6733.4.2023) o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym polegającej na budowie sieci wodociągowej na działkach nr 4/5, 51/7 obr. 67 w Cieszynie przy ul. Łanowej.

Postępowanie toczyło się na wniosek Pana Benedykta Marciniaka zamieszkałego w Cieszynie.

Niniejsze zawiadomienie uważa się za dokonane w dniu 23 maja 2023 r., to jest po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie. W przypadku zawiadomienia strony przez publiczne ogłoszenie o wydaniu decyzji, na wniosek strony, organ, który wydał decyzję lub postanowienie, niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni od dnia otrzymania wniosku, udostępnia stronie odpis decyzji lub postanowienia w sposób i w formie określonych we wniosku, chyba, że środki techniczne, którymi dysponuje organ, nie umożliwiają udostępnienia w taki sposób lub takiej formie. Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod numerem 334794250 i 334794261.

Od ww. decyzji stronom przysługuje prawo do wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bielsku-Białej, za pośrednictwem Burmistrza Miasta Cieszyna. Termin wniesienia odwołania upływa w dniu 6 czerwca 2023 r.

 

 

 

Z up. Burmistrza Miasta

Arkadiusz Skowroński

Naczelnik Wydziału

Strategii i Rozwoju Miasta

Załączniki

Powiadom znajomego