W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
fax: +48 33 47 94 303
 e-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Adres ESP (skrytka ePUAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Obwieszczenie SRM-II.6733.3.2023

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Znak sprawy SRM-II.6733.3.2023
Typ sprawy Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
Rodzaj dokumentu zawiadomienie o wydaniu decyzji
Data ważności ogłoszenia

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji o znaczeniu krajowym pod nazwą „Przebudowa z dostosowaniem do wymagań ochrony przeciwpożarowej oraz termomodernizacja budynku Instytutu Sztuk Muzycznych wraz z przebudową drogi wewnętrznej do parametrów drogi pożarowej” realizowanej na działkach nr 56, 4/2, 3, 2 i 1/1 obr. 39 w Cieszynie, przy ul. Niemcewicza 2.


Cieszyn, dnia 27 kwietnia 2023 r.

SRM-II.6733.3.2023

 

 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Cieszyna

Zgodnie z art. 49 i 49b ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503 z późn. zm.)

zawiadamiam,

że w dniu 27 kwietnia 2023 r. wydałem decyzję Nr L.004.2023 (znak sprawy: SRM-II.6733.3.2023) o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu krajowym dla inwestycji pod nazwą „Przebudowa z dostosowaniem do wymagań ochrony przeciwpożarowej oraz termomodernizacja budynku Instytutu Sztuk Muzycznych wraz z przebudową drogi wewnętrznej do parametrów drogi pożarowej” realizowanej na działkach nr 56, 4/2, 3, 2 i 1/1 obr. 39 w Cieszynie, przy ul. Niemcewicza 2.

Postępowanie toczyło się na wniosek Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, ul. Bankowa 14, 40-007 Katowice, w imieniu której działał Pan Jan Miłek.

Niniejsze zawiadomienie uważa się za dokonane w dniu 11 maja 2023 r., to jest po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

Strony postępowania mogą wnieść odwołanie od wydanej decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bielsku-Białej, ul. 3-go Maja 1. Odwołanie składa się za pośrednictwem Burmistrza Miasta Cieszyna. Strony postępowania, które zostały zawiadomione o wydaniu decyzji niniejszym obwieszczeniem, mogą złożyć odwołanie w terminie do 25 maja 2023 r.

Strona postępowania, która została zawiadomiona o wydaniu decyzji niniejszym obwieszczeniem, może złożyć wniosek o udostępnienie odpisu decyzji wskazując sposób i formę jego udostępnienia. W terminie do 3 dni od dnia otrzymania wniosku tutejszy organ udostępnia odpis decyzji, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje organ, nie umożliwiają udostępnienia w taki sposób lub takiej formie.

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod numerem 33-4794-250 lub 33-4794-261.

 

 

z up. Burmistrza Miasta

mgr Arkadiusz Skowroński

Naczelnik Wydziału

Strategii i Rozwoju Miasta

Załączniki

Powiadom znajomego