W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
 e-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Adres ESP (skrytka ePUAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Obwieszczenie SRM-II.6733.1.2023

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Znak sprawy SRM-II.6733.1.2023
Typ sprawy Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
Rodzaj dokumentu zawiadomienie o wydaniu decyzji
Data ważności ogłoszenia

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą „Remont, przebudowa i rozbudowa Pawilonu VII zlokalizowanego na terenie Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie przy ul. Bielskiej 4 wraz z budową drenażu i remontem przyłączy kanalizacji sanitarnej i deszczowej, budowa dojść pieszych do budynku oraz montaż urządzeń wentylacyjnych na własnym fundamencie” realizowanej na dz. nr 97/16 obr. 45 w Cieszynie przy ul. Bielskiej 4.


Cieszyn, dnia 25 kwietnia 2023 r.

SRM-II.6733.1.2023

 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Cieszyna

Zgodnie z art. 49 i 49b ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503 z późn. zm.)

zawiadamiam,

że w dniu 25 kwietnia 2023 r. wydałem decyzję Nr L.003.2023 (znak sprawy: SRM-II.6733.1.2023) o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą „Remont, przebudowa i rozbudowa Pawilonu VII zlokalizowanego na terenie Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie przy ul. Bielskiej 4 wraz z budową drenażu i remontem przyłączy kanalizacji sanitarnej i deszczowej, budowa dojść pieszych do budynku oraz montaż urządzeń wentylacyjnych na własnym fundamencie” realizowanej na dz. nr 97/16 obr. 45 w Cieszynie przy ul. Bielskiej 4.

Postępowanie toczyło się na wniosek Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie, ul. Bielska 4, 43-400 Cieszyn, w imieniu której działała Pani Anna Laskowska-Łapa.

Niniejsze zawiadomienie uważa się za dokonane w dniu 9 maja 2023 r., to jest po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

Strony postępowania mogą wnieść odwołanie od wydanej decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bielsku-Białej, ul. 3-go Maja 1. Odwołanie składa się za pośrednictwem Burmistrza Miasta Cieszyna. Strony postępowania, które zostały zawiadomione o wydaniu decyzji niniejszym obwieszczeniem, mogą złożyć odwołanie w terminie do 23 maja 2023 r.

Strona postępowania, która została zawiadomiona o wydaniu decyzji niniejszym obwieszczeniem, może złożyć wniosek o udostępnienie odpisu decyzji wskazując sposób i formę jego udostępnienia. W terminie do 3 dni od dnia otrzymania wniosku tutejszy organ udostępnia odpis decyzji, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje organ, nie umożliwiają udostępnienia w taki sposób lub takiej formie.

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod numerem 33-4794-250 lub 33-4794-261.

 

 

z up. Burmistrza Miasta

mgr Arkadiusz Skowroński

Naczelnik Wydziału

Strategii i Rozwoju Miasta

Załączniki

Powiadom znajomego