W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
 e-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Adres ESP (skrytka ePUAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Obwieszczenie SRM-II.6730.60.2022

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Znak sprawy SRM-II.6730.60.2022
Typ sprawy Ustalenie warunków zabudowy
Rodzaj dokumentu zawiadomienie o wydaniu decyzji
Data ważności ogłoszenia

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy polegającej na budowie parkingu publicznego na części działki nr 13/3 oraz na części działki nr 12 obrębu nr 44 – w ramach rewitalizacji nieruchomości przy ul. B. Limanowskiego w Cieszynie.


Cieszyn, 18 kwietnia 2023 r.

SRM-II.6730.60.2022.BH

 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Cieszyna

Na podstawie art. 49, art. 49a i art. 49b ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 ze zm.)

 

zawiadamiam

 

że w dniu 17 kwietnia 2023 r. wydałem decyzję NR.013.2023 (znak sprawy: SRM - II.6730.60.2022.BH) ustalającą warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie parkingu publicznego – w ramach rewitalizacji nieruchomości przy ulicy Bolesława Limanowskiego w Cieszynie (po wcześniejszej rozbiórce istniejących obiektów budowlanych) na części działki nr 13/3 oraz na części działki nr 12, położonych w obrębie nr 44.

Postępowanie toczyło się na wniosek Gminy Cieszyn, reprezentowanej przez pełnomocnika Panią Alinę Kopiec-Zając, z dnia 2 sierpnia 2022 r.

Niniejsze zawiadomienie uważa się za dokonane w dniu 4 maja 2023 r., to jest po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie. W przypadku zawiadomienia strony przez publiczne ogłoszenie o wydaniu decyzji, na wniosek strony, organ, który wydał decyzję lub postanowienie, niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni od dnia otrzymania wniosku, udostępnia stronie odpis decyzji lub postanowienia w sposób i w formie określonych we wniosku, chyba, że środki techniczne, którymi dysponuje organ, nie umożliwiają udostępnienia w taki sposób lub takiej formie. Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod numerem 33 - 4794-260.

Od ww. decyzji stronom przysługuje prawo do wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bielsku-Białej, za pośrednictwem Burmistrza Miasta Cieszyna. Termin wniesienia odwołania upływa w dniu 18 maja 2023 r.

 

z up. Burmistrza Miasta Cieszyna

Barbara Henczko

Kierownik Referatu

Planowania Przestrzennego

 

 

 

Załączniki

Powiadom znajomego