W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
fax: +48 33 47 94 303
 e-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Adres ESP (skrytka ePUAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Obwieszczenie SRM-II.6733.3.2023

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Znak sprawy SRM-II.6733.3.2023
Typ sprawy Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
Rodzaj dokumentu zawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego
Data ważności ogłoszenia

Zawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego i możliwości składania wniosków przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu krajowym dla inwestycji pod nazwą „Przebudowa z dostosowaniem do wymagań ochrony przeciwpożarowej oraz termomodernizacja budynku Instytutu Sztuk Muzycznych wraz z przebudową drogi wewnętrznej do parametrów drogi pożarowej” realizowanej na działkach nr 56, 4/2, 3, 2 i 1/1 obr. 39 w Cieszynie, przy ul. Niemcewicza 2.   


Cieszyn, dnia 5 kwietnia 2023 r.

SRM-II.6733.3.2023

 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Cieszyna

Zgodnie z art. 10 § 1 i 49 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z poźn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503 z późn. zm.)

zawiadamiam

o zebraniu materiału dowodowego umożliwiającego zakończenie postępowania administracyjnego, wszczętego na wniosek Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, ul. Bankowa 14, 40-007 Katowice, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu krajowym dla inwestycji pod nazwą „Przebudowa z dostosowaniem do wymagań ochrony przeciwpożarowej oraz termomodernizacja budynku Instytutu Sztuk Muzycznych wraz z przebudową drogi wewnętrznej do parametrów drogi pożarowej” realizowanej na działkach nr 56, 4/2, 3, 2 i 1/1 obr. 39 w Cieszynie, przy ul. Niemcewicza 2.

W wyniku wystąpienia o uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w trybie art. 51 ust. 1 pkt 1 oraz 53 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Marszałek Województwa Śląskiego w ustalonym terminie nie zajął stanowiska – wobec czego uzgodnienie uważa się za dokonane, natomiast Miejski Zarząd Dróg w Cieszynie zaopiniował pozytywnie projekt decyzji.

Zgodnie z art. 9 i 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego organ administracji obowiązany jest do należytego informowania stron o okolicznościach prowadzonego postępowania administracyjnego, jak również do zapewnienie stronom czynnego udziału w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji do zapewnienia możliwości wypowiedzenia się przez strony co do przeprowadzonych dowodów, zgromadzonych materiałów oraz zgłoszonych żądań. Przepis art. 10 § 1 ww. ustawy jest szczególnym uprawnieniem stron z racji ich czynnego udziału w każdym stadium postępowania. Uprawnienie to nie jest obowiązkiem strony.

Strony postępowania mogą zapoznać się ze zgromadzoną dokumentacją w siedzibie Urzędu Miejskiego w Cieszynie, Rynek 1, 43-400 Cieszyn, pok. 216 w godzinach pracy Urzędu w terminie 7 dni od dokonania niniejszego zawiadomienia, przy czym zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia. Po upływie tego terminu organ wyda decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

 

Z up. Burmistrza Miasta

Arkadiusz Skowroński

Naczelnik Wydziału

Strategii i Rozwoju Miasta

 

Załączniki

Powiadom znajomego