W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
fax: +48 33 47 94 303
 e-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Adres ESP (skrytka ePUAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Obwieszczenie SRM-II.6733.3.2023

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Znak sprawy SRM-II.6733.3.2023
Typ sprawy Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
Rodzaj dokumentu zawiadomienie o wszczęciu postępowania
Data ważności ogłoszenia

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą „Przebudowa z dostosowaniem do wymagań ochrony przeciwpożarowej oraz termomodernizacja budynku Instytutu Sztuk Muzycznych wraz z przebudową drogi wewnętrznej do parametrów drogi pożarowej” realizowanej na działkach nr 56, 4/2, 3, 2 i 1/1 obr. 39 w Cieszynie, przy ul. Niemcewicza 2.  

 

Cieszyn, dnia 20 marca 2023 r.

SRM-II.6733.3.2023

 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Cieszyna

 

Zgodnie z art. 49 oraz 61 § 4 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z późn. zm.) oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503 z późn. zm.)

zawiadamiam,

że na wniosek Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, ul. Bankowa 14, 40-007 Katowice, złożonego w dniu 24 lutego 2023 r., który został uzupełniony i wyjaśniony w dniach 6 marca 2023 r. oraz 10 marca 2023 r., wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą „Przebudowa z dostosowaniem do wymagań ochrony przeciwpożarowej oraz termomodernizacja budynku Instytutu Sztuk Muzycznych wraz z przebudową drogi wewnętrznej do parametrów drogi pożarowej” realizowanej na działkach nr 56, 4/2, 3, 2 i 1/1 obr. 39 w Cieszynie, przy ul. Niemcewicza 2.

Wnioskowana inwestycja obejmuje:

1) w zakresie przebudowy budynku w celu jego dostosowania do warunków ochrony przeciwpożarowej – przebudowę wewnętrznych klatek schodowych, poszerzenie otworów drzwiowych, zmianę lokalizacji otworów drzwiowych, obudowę przeciwpożarową klatki schodowej, montaż klapy oddymiającej klatkę schodową, montaż wentylatora napowietrzającego, przebudowę wewnętrznej instalacji hydrantowej i wewnętrznej instalacji elektrycznej,

2) w zakresie prac związanych z termomodernizacją budynku – wykonanie ocieplenia zewnętrznych przegród budynku (ściany zewnętrzne, dach), wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, montażu parapetów zewnętrznych i wewnętrznych, wykonanie ocieplenia podłóg na gruncie, wymianę instalacji centralnego ogrzewania, wymianę oprac oświetleniowych, zmianę lokalizacji drzwi wejściowych do części mieszkalnej znajdującej się na parterze budynku, zawężenie zewnętrznej witryny szklanej w przedsionku windy,

3) wykonanie drogi przeciwpożarowej poprzez jej wydzielenie w obrębie istniejącej drogi wewnętrznej, po wykonaniu podbudowy zapewniającej odpowiednią nośność.

Jednocześnie informuję, że tutejszy organ wystąpił o uzgodnienie projektu decyzji z Marszałkiem Województwa Śląskiego w trybie art. 51 ust. 1 pkt 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, z uwagi na fakt, że przedmiotowa inwestycja jest inwestycją celu publicznego o znaczeniu krajowym, a także z organem wymienionym w art. 53 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, tj. Miejskim Zarządem Dróg w Cieszynie – w odniesieniu do obszarów przyległych do pasa drogowego.

Zgodnie z art. 9 i 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego organ administracji obowiązany jest do należytego informowania stron o okolicznościach prowadzonego postępowania administracyjnego, jak również do zapewnienie stronom czynnego udziału w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji do zapewnienia możliwości wypowiedzenia się przez strony co do przeprowadzonych dowodów, zgromadzonych materiałów oraz zgłoszonych żądań. Wypełniając ustawowy obowiązek należytego i wyczerpującego informowania stron informuję, że przepis art. 10 § 1 ww. ustawy jest jednocześnie szczególnym uprawnieniem stron z racji ich czynnego udziału w każdym stadium postępowania. Powyższe uprawnienie nie jest obowiązkiem strony.

Strony postępowania mogą zapoznać się ze zgromadzoną dokumentacją w siedzibie Urzędu Miejskiego w Cieszynie, Rynek 1, 43-400 Cieszyn w godzinach pracy Urzędu.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia.

 

 

z up. Burmistrza Miasta

Arkadiusz Skowroński

Naczelnik Wydziału

Strategii i Rozwoju Miasta

Załączniki

Powiadom znajomego