W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
fax: +48 33 47 94 303
 e-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Adres ESP (skrytka ePUAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Obwieszczenie Obwieszczenie Burmistrza Miasta Cieszyna o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej [...]

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Znak sprawy Obwieszczenie Burmistrza Miasta Cieszyna o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej [...]
Typ sprawy Ochrona środowiska
Rodzaj dokumentu przystąpienie do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
Data ważności ogłoszenia

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA CIESZYNA

Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 z późn. zm.),

Burmistrz Miasta Cieszyna
podaje do publicznej wiadomości
informację o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu dokumentu pn. "Miejski Plan Adaptacji do zmian klimatu Miasta Cieszyn do roku 2030"
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Możliwość zapoznania się z powyższymi opracowaniami oraz udział społeczeństwa zapewnia się poprzez:

  • publiczne wyłożenie dokumentacji do wglądu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Cieszynie, Rynek 1, pokój nr 117, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu, w terminie do dnia 31 stycznia 2023 r.;
  • zamieszczenie dokumentacji wraz z niniejszym obwieszczeniem w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Cieszyna (https://bip.um.cieszyn.pl/);
  • zamieszczenie niniejszego obwieszczenia:
    • na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Cieszynie;
    • na łamach informatora "Wiadomości Ratuszowe".

Zgodnie z art. 40 przytoczonej ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, uwagi i wnioski mogą być wnoszone:

  • w formie pisemnej pod adres: Urząd Miejski w Cieszynie, ul. Rynek 1, 43-400 Cieszyn;
  • ustnie do protokołu;
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres: ochrona@um.cieszyn.pl (lub na adres wykonawcy dokumentu: kusek@atmoterm.pl).

Uwagi i wnioski można zgłaszać w dniach od 10 do 31 stycznia 2023 r.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków wniesionych w ramach przeprowadzonej procedury z udziałem społeczeństwa jest Burmistrz Miasta Cieszyna. Zgodnie z art. 41 Ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, uwagi lub wnioski złożone po upływie ww. terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

Opracowanie dokumentu pn. "Miejski Plan Adaptacji do zmian klimatu Miasta Cieszyn do roku 2030" jest realizowane w ramach projektu pn. "Cieszyn - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej - Funduszu Spójności - Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020.

 
Burmistrz Miasta
 
 
 
Gabriela Staszkiewicz

Załączniki

Powiadom znajomego