W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
fax: +48 33 47 94 303
 e-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Adres ESP (skrytka ePUAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Obwieszczenie SRM-II.6733.6.2022

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Znak sprawy SRM-II.6733.6.2022
Typ sprawy Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
Rodzaj dokumentu decyzja
Data ważności ogłoszenia

Treść

Cieszyn, dnia 20 kwietnia 2022 r.

SRM-II.6733.6.2022

 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Cieszyna

 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2022 r. poz. 503) oraz art. 49, 49a i 49b ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 735 z późn. zm.)

zawiadamiam, że

w dniu 20 kwietnia 2022 r. wydałem decyzję Nr L.005.2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej na działkach 2/60, 2/89, 2/102, 2/107 obr. 57 oraz 53/72 obr. 56 w Cieszynie przy ul. Mickiewicza.

Postępowanie toczyło się na wniosek Gminy Cieszyn, Rynek 1, 43-400 Cieszyn, reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Jerzego Jarząb.

Niniejsze zawiadomienie uważa się za dokonane w dniu 4 maja 2022 r., to jest po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie. W przypadku zawiadomienia strony przez publiczne ogłoszenie o wydaniu decyzji, na wniosek strony, organ, który wydał decyzję lub postanowienie, niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni od dnia otrzymania wniosku, udostępnia stronie odpis decyzji w sposób i w formie określony we wniosku, chyba, że środki techniczne, którymi dysponuje organ, nie umożliwiają udostępnienia w taki sposób lub takiej formie.

Od ww. decyzji stronom przysługuje prawo do wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bielsku-Białej, za pośrednictwem Burmistrza Miasta Cieszyna. Termin wniesienia odwołania upływa w dniu 18 maja 2022 r.

 

Z up. Burmistrza Miasta

Arkadiusz Skowroński

Naczelnik Wydziału

Strategii i Rozwoju Miasta

 

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane