W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
fax: +48 33 47 94 303
 e-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Adres ESP (skrytka ePUAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Obwieszczenie SRM-II.6730.100.2021.JW

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Znak sprawy SRM-II.6730.100.2021.JW
Typ sprawy Ustalenie warunków zabudowy
Rodzaj dokumentu decyzja
Data ważności ogłoszenia

Cieszyn, 28 marca 2022 r.

SRM-II.6730.100.2021.JW

 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Cieszyna

 

Na podstawie art. 49, art. 49a i art. 49b ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r. poz.735 z późn. zm.)

zawiadamiam

że w dniu 28 marca 2022 r. wydałem decyzję NR.007.2022 (znak sprawy: SRM-II.6730.100.2021.JW) ustalającą warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na przebudowie i zmianie sposobu użytkowania lokalu z funkcji usługowej na funkcję mieszkalną w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym na działkach nr 11, 12, 13, obręb nr 53 w Cieszynie przy ul. Górnej 24.

Postępowanie toczyło się na wniosek Państwa Wiktorii i Łukasza Polak, ul. Goździków 5, 43-400 Cieszyn, oraz Państwa Anny i Pawła Grzegorczyk, ul. Prusa 26, 43-400 Cieszyn, reprezentowanych przez pełnomocnika Pana Mariana Sitek, ul. Kościelna 43, 43-400 Cieszyn, z dnia 18 października 2021 r.

Niniejsze zawiadomienie uważa się za dokonane w dniu 11 kwietnia 2022 r., to jest po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie. W przypadku zawiadomienia strony przez publiczne ogłoszenie o wydaniu decyzji, na wniosek strony, organ, który wydał decyzję lub postanowienie, niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni od dnia otrzymania wniosku, udostępnia stronie odpis decyzji lub postanowienia w sposób i w formie określonych we wniosku, chyba, że środki techniczne, którymi dysponuje organ, nie umożliwiają udostępnienia w taki sposób lub takiej formie. Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod numerem 33-4794-265.

Od ww. decyzji stronom przysługuje prawo do wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bielsku-Białej, za pośrednictwem Burmistrza Miasta Cieszyna. Termin wniesienia odwołania upływa w dniu 25 kwietnia 2022 r.

 

Z up. Burmistrza Miasta

Arkadiusz Skowroński

Naczelnik Wydziału

Strategii i Rozwoju Miasta

 

Załączniki

Powiadom znajomego