W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
fax: +48 33 47 94 303
 e-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Adres ESP (skrytka ePUAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Obwieszczenie SRM-II.6733.31.2021

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Znak sprawy SRM-II.6733.31.2021
Typ sprawy Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
Rodzaj dokumentu wszczęcie postępowania
Data ważności ogłoszenia

Treść

Cieszyn, dnia 10 lutego 2022 r.

SRM-II.6733.31.2021

 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Cieszyna

 

Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.) obwieszczam, że na wniosek P4 Sp. z o.o., ul. Wynalazek 1, 06-677 Warszawa, reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Mariusza Głos, z dnia 22 listopada 2021 r., uzupełniony i skorygowany w dniu 5 stycznia 2022 r. oraz 2 lutego 2022 r., wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej CIS2021A wraz z wewnętrzną linią zasilającą na dz. nr 31/4 obr. 68 w Cieszynie przy ul. Kościelnej.

W skład przedsięwzięcia inwestycyjnego wchodzi wieża kratowa o wysokości całkowitej do 50 m. Na wieży będą zainstalowane anteny emitujące sygnał bezprzewodowych usług telekomunikacyjnych. Przewidziane jest funkcjonowanie 6 anten sektorowych i 4 anten radioliniowych, które zostały opisane w tabeli poniżej. W szafach aparaturowych umieszczonych przy podstawie wieży zlokalizowane zostaną urządzenia zasilające, sterujące i nadawczo-odbiorcze. Wykonane zostanie również droga kablowa służąca zasileniu wierzy w energię elektryczną. Powierzchnia przekształconego terenu w ramach inwestycji wynosi ok. 144 m2, bez uwzględnienia drogi kablowej. Parametry techniczne anten sektorowych i anten radioliniowych zawiera poniższa tabela.

 

Sektor

Model anteny

Azymut
[
º]

Wysokość zawieszenia (środek elektryczny)
[m n.p.t.]

Pasmo pracy
[MHz]

Równoważna moc promieniowania izotropowo (EIRP) anteny [W]

Max. pochylenie osi wiązki głównej [º]

Anteny sektorowe

UL211

ATR4518R6

20

41,0

2100

1930

10

G091

900

GL181

1800

L261M1/M2

ADU4518R6

41,0

2600

1841

UL212

ATR4518R6

140

41,0

2100

1930

G092

900

GL182

1800

L262M1/M2

ADU4518R6

41,0

2600

1841

UL213

ATR4518R6

330

41,0

2100

1930

G093

900

GL183

1800

L263M1/M2

ADU4518R6

41,0

2600

1841

Anteny radioliniowe

RL1

0,6-80

39

39,0

71000

 

0

RL2

0,3-80

98

71000

RL3

0,3-80

176

71000

RL4

0,3-80

197

71000

 

Wskazane modele anten stanowią przykładową konfigurację antenową, bazującą na aktualnie dostępnym na rynku sprzęcie telekomunikacyjnym.

Pola elektromagnetyczne o wartościach wyższych od granicznych określonych dla miejsc dostępnych dla ludzi nie występują w miejscach ich przebywania i zamieszkiwania, a obszar oddziaływania inwestycji nie wykracza poza działkę nr 31/4 obr. 68 (pola elektromagnetyczne o przekroczonych wartościach występują w odległości do 4,6 m od anten sektorowych).

Jednocześnie informuję, że w dniu 10 lutego 2022 r. tutejszy organ wystąpił o uzgodnienie decyzji z organami wymienionymi w art. 53 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, tj. Dyrektorem Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Gliwicach - w zakresie melioracji, Starostą Cieszyńskim - w zakresie ochrony gruntów rolnych oraz Miejskim Zarządem Dróg w Cieszynie - w odniesieniu do obszarów przyległych do pasa drogowego.

Właściciele, użytkownicy wieczyści, a także inni uprawnieni legitymujący się ograniczonymi prawami rzeczowymi lub prawami obligacyjnymi do w/w działki, w przypadku gdy określone wyżej zamierzenie inwestycyjne wpływa na sferę ich uprawnień związanych z korzystaniem z nieruchomości, mogą wnieść swoje uwagi, zastrzeżenia i wnioski w terminie 14 dni od dnia ukazania się obwieszczenia, tj. do dnia 24 lutego 2022 r.

W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii Burmistrz Miasta Cieszyna wprowadził do odwołania ograniczenie wykonywania zadań Urzędu Miejskiego w Cieszynie. W celu załatwienia spraw przez interesantów w budynku administracyjnym przy ul. Rynek 1 przyjmowanie stron odbywa się na stanowiskach usytuowanych w holu Kancelarii Ogólnej. Interesanci wchodzący do Urzędu Miejskiego w Cieszynie muszą mieć założone maseczki ochronne oraz rękawiczki ochronne lub stosować środki do dezynfekcji rąk. Interesanci są przyjmowani pojedynczo na jedno stanowisko obsługi.

 

Z up. Burmistrza Miasta

Arkadiusz Skowroński

Naczelnik Wydziału

Strategii i Rozwoju Miasta

 

 

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane