W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
fax: +48 33 47 94 303
 e-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Adres ESP (skrytka ePUAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Obwieszczenie SRM-II.6733.32.2021

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Znak sprawy SRM-II.6733.32.2021
Typ sprawy Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
Rodzaj dokumentu wszczęcie postępowania
Data ważności ogłoszenia

Cieszyn, dnia 10 stycznia 2022 r.

SRM-II.6733.32.2021

 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Cieszyna

 

Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.) obwieszczam, że na wniosek Energetyki Cieszyńskiej Sp. z o.o. w Cieszynie, ul. Mostowa 2, 43-400 Cieszyn, reprezentowanej przez pełnomocnika Panią Iwonę Hatossy, z dnia 25 listopada 2021 r. (data wpływu: 3 grudnia 2021 r.), który został uzupełniony i skorygowany w dniu 30 grudnia 2021 r., wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie sieci cieplnej Magistrali Południe Śródmieście I na odcinku od SP1 do budynków Rynek 11 i Bóżnicza 5 w Cieszynie planowanej do realizacji na dz. nr 15/1, 16/1, 17/4, 20/3, 19, 171/1, 172/7, 31/2, 32/2, 13/2 i 12 obr. 42 w Cieszynie przy ul. Kiedronia i Bóżniczej.

Przedsięwzięcie polegać będzie na przebudowie istniejącej, napowietrznej i kanałowej sieci cieplnej na sieć w technologii rur preizolowanych 2xDn100/200, 2xDn65/140, 2xDn50/125 wraz z przyłączami 2xDn40/125 i 2xDn32/125 w izolacji standard. Rury preizolowane będą wyposażone w przewody miedziane umożliwiające zabudowę elektronicznych systemów nadzoru wykrywania stanów awaryjnych (nieszczelności). Rury będą układane bezpośrednio w gruncie na podsypce piaskowej, po uprzednim zdemontowaniu sieci kanałowej. Preizolowane zawory odcinające na trasie przebudowanej sieci cieplnej będą obudowane studniami z kręgów betonowych fi-1400 i fi-1200. Łączna długość trasy sieci cieplnej wraz z przyłączami wynosi 231 mb.

Równolegle do trasy sieci cieplnej, we wspólnym wykopie zostaną ułożone rury do kanalizacji teletechnicznej RHDPE 2xfi-40x3,7 wraz z kablami w celu kontroli i zapewnienia sprawnego działania systemu zaopatrzenia w ciepło. W miejscach rozgałęzień i przed budynkami zostaną zabudowane studnie teletechniczne PE.

Sieć cieplna przeznaczona będzie do przesyłu ciepła pod postacią wody gorącej o tem. 120/70oC i ciśnieniu max. do 1,6 MPa, krążącej w obieg zamkniętym.

Jednocześnie informuję, że w dniu 10 stycznia 2022 r. tutejszy organ wystąpił o uzgodnienie decyzji z organami wymienionymi w art. 53 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, tj. Śląskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków Delegatura w Bielsku-Białej oraz Miejskim Zarządem Dróg w Cieszynie.

Właściciele, użytkownicy wieczyści, a także inni uprawnieni legitymujący się ograniczonymi prawami rzeczowymi lub prawami obligacyjnymi do w/w działki, w przypadku gdy określone wyżej zamierzenie inwestycyjne wpływa na sferę ich uprawnień związanych z korzystaniem z nieruchomości, mogą wnieść swoje uwagi, zastrzeżenia i wnioski w terminie 14 dni od dnia ukazania się obwieszczenia, tj. do dnia 24 stycznia 2021 r.

W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii Burmistrz Miasta Cieszyna wprowadził do odwołania ograniczenie wykonywania zadań Urzędu Miejskiego w Cieszynie. W celu załatwienia spraw przez interesantów w budynku administracyjnym przy ul. Rynek 1 przyjmowanie stron odbywa się na stanowiskach usytuowanych w holu Kancelarii Ogólnej. Interesanci wchodzący do Urzędu Miejskiego w Cieszynie muszą mieć założone maseczki ochronne oraz rękawiczki ochronne lub stosować środki do dezynfekcji rąk. Interesanci są przyjmowani pojedynczo na jedno stanowisko obsługi.

 

Z up. Burmistrza Miasta

Arkadiusz Skowroński

Naczelnik Wydziału

Strategii i Rozwoju Miasta

 

Załączniki

Powiadom znajomego