W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
fax: +48 33 47 94 303
 e-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Adres ESP (skrytki ePUAP/SEKAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Obwieszczenie SRM-II.6730.26.2021

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Znak sprawy SRM-II.6730.26.2021
Typ sprawy Ustalenie warunków zabudowy
Rodzaj dokumentu decyzja
Data ważności ogłoszenia

Treść

Cieszyn, 25 października 2021 r.

SRM-II.6730.26.2021

 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Cieszyna

 

Na podstawie art. 49, art. 49a i art. 49b ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r. poz.735 z późn. zm.)

zawiadamiam

że w dniu 21 października 2021 r. wydałem decyzję NR.034.2021 (znak sprawy: SRM-II.6730.26.2021) ustalającą warunki zabudowy dla budowy budynku biurowo-magazynowego wraz z łącznikami komunikacyjnymi do dwóch istniejących budynków na działce nr 11/9, obręb nr 54 w Cieszynie przy ul. I. Kraszewskiego 9.

Postępowanie toczyło się na wniosek spółki SENSONICS sp. z o.o., ul. I. Kraszewskiego 9, 43-400, reprezentowanej przez Pana Grzegorza Kłoda, ul. Ustrońska 39A, 43-440 Goleszów.

Niniejsze zawiadomienie uważa się za dokonane w dniu 8 listopada 2021 r., to jest po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie. W przypadku zawiadomienia strony przez publiczne ogłoszenie o wydaniu decyzji, na wniosek strony, organ, który wydał decyzję lub postanowienie, niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni od dnia otrzymania wniosku, udostępnia stronie odpis decyzji lub postanowienia w sposób i w formie określonych we wniosku, chyba, że środki techniczne, którymi dysponuje organ, nie umożliwiają udostępnienia w taki sposób lub takiej formie.

W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii Burmistrz Miasta Cieszyna wprowadził do odwołania ograniczenie wykonywania zadań Urzędu Miejskiego w Cieszynie. W celu załatwienia spraw przez interesantów w budynku administracyjnym przy ul. Rynek 1 przyjmowanie stron odbywa się na stanowiskach usytuowanych w holu Kancelarii Ogólnej. Interesanci wchodzący do Urzędu Miejskiego w Cieszynie muszą mieć założone maseczki ochronne oraz rękawiczki ochronne lub stosować środki do dezynfekcji rąk. Interesanci są przyjmowani pojedynczo na jedno stanowisko obsługi. Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod numerem 33-4794-265.

Od ww. decyzji stronom przysługuje prawo do wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bielsku-Białej, za pośrednictwem Burmistrza Miasta Cieszyna. Termin wniesienia odwołania upływa w dniu 22 listopada 2021 r.

 

Z up. Burmistrza Miasta

Arkadiusz Skowroński 
 

Naczelnik Wydziału

Strategii i Rozwoju Miasta

 

 

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane