W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
fax: +48 33 47 94 303
 e-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Adres ESP (skrytka ePUAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Obwieszczenie SRM-II.6733.26.2021

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Znak sprawy SRM-II.6733.26.2021
Typ sprawy Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
Rodzaj dokumentu wszczęcie postępowania
Data ważności ogłoszenia

Cieszyn, dnia 11 października 2021 r.

SRM-II.6733.26.2021

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Cieszyna

Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.) obwieszczam, że na wniosek z dnia 22 września 2021 r. Wodociągów Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o., ul. Myśliwska 10, 43-450 Ustroń, reprezentowanej przez Pełnomocnika - Pana Jerzego Jarząb, ul. Wiejska 51, 43-400 Cieszyn, wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej wraz z komorą redukcyjną w ramach zadania pn. "Przebudowa - budowa sieci wodociągowej 315/250/160PE wraz z przyłączami do budynków w Cieszynie przy ul. Stawowej" na działkach nr 2, 4/2, 1/17, 1/18, 1/19, 1/2, 8/2, 10, 3/12, 15/1, 9 i 7 obr. 35 w Cieszynie przy ul. Stawowej, ul. Kościuszki i ul. Brodzińskiego.

Planowana inwestycja będzie polegała na budowie:

  • sieci wodociągowej, z rur polietylenowych opancerzonych PE100RC Dz 160 mm, Dz 63 mm i Dz 50 mm SDR11 PN16, o łącznej długości około 212 m (w tym Dz 160 m - ok. 50 m, Dz 63 mm - ok. 139 m i Dz 50 mm - ok. 23 m),
  • komory redukcyjnej żelbetowej o wymiarach w rzucie około 3,4 m x 1,9 m, zlokalizowanej na działce 4/2 obr. 35.

Jednocześnie informuję, że w dniu 6 lipca 2021 r. tutejszy organ wystąpił o uzgodnienie decyzji z organem wymienionym w art. 53 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, tj. Dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Gliwicach w odniesieniu do przedsięwzięć wymagających uzyskania pozwolenia wodnoprawnego oraz Miejskim Zarządem Dróg w Cieszynie jako właściwego zarządcy dróg publicznych - ul. Stawowej, ul. Kościuszki i ul. Brodzińskiego.

Właściciele, użytkownicy wieczyści, a także inni uprawnieni legitymujący się ograniczonymi prawami rzeczowymi lub prawami obligacyjnymi do w/w działki, w przypadku gdy określone wyżej zamierzenie inwestycyjne wpływa na sferę ich uprawnień związanych z korzystaniem z nieruchomości, mogą wnieść swoje uwagi, zastrzeżenia i wnioski w terminie 14 dni od dnia ukazania się obwieszczenia tj. do dnia 25 października 2021 r.

W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii Burmistrz Miasta Cieszyna wprowadził do odwołania ograniczenie wykonywania zadań Urzędu Miejskiego w Cieszynie. W celu załatwienia spraw przez interesantów w budynku administracyjnym przy ul. Rynek 1 przyjmowanie stron odbywa się na stanowiskach usytuowanych w holu Kancelarii Ogólnej. Interesanci wchodzący do Urzędu Miejskiego w Cieszynie muszą mieć założone maseczki ochronne oraz rękawiczki ochronne lub stosować środki do dezynfekcji rąk. Interesanci są przyjmowani pojedynczo na jedno stanowisko obsługi.

 
Z up. Burmistrza Miasta
 
mgr Arkadiusz Skowroński
 
 
 
Naczelnik Wydziału
 
Strategii i Rozwoju Miasta

Załączniki

Powiadom znajomego