W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
fax: +48 33 47 94 303
 e-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Adres ESP (skrytka ePUAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Obwieszczenie SRM-II.6733.11.2021

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Znak sprawy SRM-II.6733.11.2021
Typ sprawy Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
Rodzaj dokumentu decyzja
Data ważności ogłoszenia

Cieszyn, dnia 4 sierpnia 2021 r.

SRM-II.6733.11.2021

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Cieszyna

Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2021 r. poz. 741 z późn. zm.) obwieszczam, że w dniu 4 sierpnia 2021 r. wydałem decyzję Nr L.011.2021 (znak sprawy: SRM-II.6733.11.2021) o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na działkach 18/3, 75/2 obr. 30 i działce nr 45 obr. 21 w Cieszynie w rejonie ulic Filasiewicza i Zakątek.

Postępowanie toczyło się na wniosek Pana Bogusława Holisz, ul. Stary Targ 3/6, 43-400 Cieszyn, reprezentowanego przez pełnomocnika Panią Lidię Poniatowską, ul. Partyzantów 15, 43-450 Ustroń.

Strony postępowania (właściciele, użytkownicy wieczyści, a także inni uprawnieni legitymujący się ograniczonymi prawami rzeczowymi lub prawami obligacyjnymi do działek objętych granicą obszaru na które ta inwestycja będzie oddziaływać) mogą wnieść odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, za pośrednictwem Burmistrza Miasta Cieszyna. Termin wniesienia odwołania upłynie dnia 1 września 2021 r. W tym terminie można zapoznać się z aktami sprawy.

W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii Burmistrz Miasta Cieszyna wprowadził do odwołania ograniczenie wykonywania zadań Urzędu Miejskiego w Cieszynie. W celu załatwienia spraw przez interesantów w budynku administracyjnym przy ul. Rynek 1 przyjmowanie stron odbywa się na stanowiskach usytuowanych w holu Kancelarii Ogólnej. Interesanci wchodzący do Urzędu Miejskiego w Cieszynie muszą mieć założone maseczki ochronne oraz rękawiczki ochronne lub stosować środki do dezynfekcji rąk. Interesanci są przyjmowani pojedynczo na jedno stanowisko obsługi.

 
Z up. Burmistrza Miasta
 
mgr Arkadiusz Skowroński
 
 
 
Naczelnik Wydziału
 
Strategii i Rozwoju Miasta

Załączniki

Powiadom znajomego