W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
fax: +48 33 47 94 303
e-mail: urzad@um.cieszyn.pl

Adres ESP (skrytki ePUAP/SEKAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Obwieszczenie SRM-II.6733.6.2021

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Znak sprawy SRM-II.6733.6.2021
Rodzaj dokumentu Wszczęcie postępowania
Data ważności ogłoszenia

Treść

Cieszyn, dnia 16 kwietnia 2021 r.

SRM-II.6733.6.2021

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Cieszyna

Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. u. Z 2020 r. poz. 293) obwieszczam, że na wniosek z dnia 29 marca 2021 r. Pana Macieja Kłaka, ul. Armii Krajowej 25, 44-337 Jastrzębie Zdrój - pełnomocnika Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, Tarnów 33-100, wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla inwestycji polegającej na budowie (rozbudowie) sieci gazowej średniego ciśnienia HDPE 100 SDR 11 RC Dz40mm w Cieszynie przy ul. Reymonta na części dz. Nr 11/13; 11/18; 12/1 obr. 62.

Planowana inwestycja będzie polegała na budowie (rozbudowie) sieci gazowej HDPE Dz 40mm o dł. L=134,0 mb.

Jednocześnie informuję, że w dniu 16 kwietnia 2021 r. tutejszy organ wystąpił o uzgodnienie decyzji z organami wymienionymi w art. 53 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym tj. Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie Zarząd Zlewni w Gliwicach w zakresie melioracji i Starostą Cieszyńskim w zakresie ochrony gruntów rolnych.

Właściciele, użytkownicy wieczyści, a także inni uprawnieni legitymujący się ograniczonymi prawami rzeczowymi lub prawami obligacyjnymi do w/w działki, w przypadku gdy określone wyżej zamierzenie inwestycyjne wpływa na sferę ich uprawnień związanych z korzystaniem z nieruchomości, mogą wnieść swoje uwagi, zastrzeżenia i wnioski w terminie 14 dni od dnia ukazania się obwieszczenia tj. do dnia 30 kwietnia 2021 r.

W związku z wprowadzonym na terenie Polski stanem epidemii Urząd Miejski w Cieszynie w okresie od dnia 10 kwietnia 2021 r. do dnia 18 kwietnia 2021 r. ograniczył bezpośrednią obsługę stron. Obsługa bezpośrednia interesantów jest realizowana wyłącznie w wyjątkowych przypadkach, przy stanowiskach obsługi, znajdujących się w budynku administracyjnym przy ul. Rynek 1 i odbywa się po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się z pracownikiem komórki merytorycznej Urzędu Miejskiego w Cieszynie.

Interesanci wchodzący do Urzędu Miejskiego w Cieszynie muszą mieć założone maseczki ochronne oraz rękawiczki ochronne lub stosować środki do dezynfekcji rąk.

Wszelkie wnioski i podania w tej sprawie, w chwili obecnej, należy składać poprzez operatora pocztowego, środki komunikacji elektronicznej lub poprzez umieszczenie w urnie znajdującej się przed drzwiami wejściowymi do Ratusza (Urząd Miejski w Cieszynie, Rynek 1, 43- 400 Cieszyn).

Korespondencja dostarczona do Urzędu Miejskiego w Cieszynie przez operatora pocztowego i interesantów jest poddawana 24-godzinnej kwarantannie, następnie podlega rejestracji. Dodatkowe informacje dla interesantów można uzyskać telefonicznie.

 
Z up. Burmistrza Miasta Cieszyna
 
 
 
Tomasz Wysocki
 
Kierownik Referatu
 
Planowania Przestrzennego

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane