W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
 e-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Adres ESP (skrytka ePUAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Obwieszczenie OŚR.6220.7.2020

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Znak sprawy OŚR.6220.7.2020
Typ sprawy Ochrona środowiska
Rodzaj dokumentu zakończenie
Data ważności ogłoszenia

Cieszyn, dnia 2 listopada 2020 r.

OŚR.6220.7.2020.2

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Cieszyna

Na podstawie art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 73 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 283 z późn. zm.), zawiadamiam strony postępowania administracyjnego, prowadzonego przez Burmistrza Miasta Cieszyna w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kompleksu pięciu budynków handlowo-usługowo-magazynowych z powierzchniami biurowymi i parkingiem, przewidzianego do realizacji na terenie nieruchomości zlokalizowanej w Cieszynie przy ul. Stawowej (na działkach nr 35/4, 35/5, 35/6, 35/8, 35/9, 36/5 i 56 obr. 35), o możliwości zapoznania się z całością zgromadzonego w sprawie materiału oraz wypowiedzenia się przed wydaniem decyzji, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia.

Zgodnie z treścią art. 74 ust. 3a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, krąg stron w przedmiotowym postępowaniu obejmuje podmioty, którym przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości, które stanowią działki nr: 1/5 w obr. 13, 10/2 i 11/2 w obr. 15, 1/3, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 8/5, 9/1, 9/2, 9/4, 9/5, 9/8, 10/1, 10/7, 11 i 12 w obr. 16, 1/9, 1/10, 1/11, 1/13, 1/14, 1/15, 1/16, 1/20, 1/21, 3/3, 3/6, 3/8, 3/9, 17/7, 17/8, 19/4, 24, 31/2, 33/3, 33/5, 33/6, 33/7, 33/8, 33/9, 35/1, 35/2, 35/7, 35/10, 35/11, 35/12, 36/2, 36/3, 36/9, 36/10, 36/11, 36/12, 39, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 62 i 63 w obr. 35, 1/1, 1/2, 4/1, 4/2, 5/2, 7/4, 9, 10/19 i 41 w obr. 36 oraz 1/1, 1/2, 2/2, 4/2, 5, 7, 29 i 33 w obr. 37, usytuowane w rejonie ul. Stawowej, ul. Bielskiej i ul. Ustrońskiej w Cieszynie.

W myśl art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego organ administracji obowiązany jest przed rozpatrzeniem materiału dowodowego i wydaniem decyzji, do wysłuchania wypowiedzi stron, co do przeprowadzonych dowodów, zgromadzonych materiałów oraz zgłoszonych żądań. Wypełniając ustawowy obowiązek należytego i wyczerpującego informowania stron przypominam, że przepis art. 10 § 1 jest jednocześnie szczególnym uprawnieniem stron z racji ich czynnego udziału w każdym stadium postępowania. Powyższe uprawnienie nie jest obowiązkiem strony. Ze zgromadzoną w sprawie dokumentacją można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Cieszynie, ul. Rynek 1, 43-400 Cieszyn, w godzinach pracy Urzędu, po wcześniejszym uzgodnieniu formy i trybu udostępnienia dokumentacji z Wydziałem Ochrony Środowiska i Rolnictwa (tel. 33 479 42 71, e-mail: ochrona@um.cieszyn.pl).

Zgodnie z art. 74 ust. 3f ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, nieuregulowany lub nieujawniony stan prawny nieruchomości znajdujących się w obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, nie stanowi przeszkody do wszczęcia i prowadzenia postępowania oraz wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Do zawiadomień o decyzjach i innych czynnościach organu osób, którym przysługują prawa rzeczowe do nieruchomości o nieuregulowanym lub nieujawnionym stanie prawnym, stosuje się przepis art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.

 
Z up. Burmistrza Miasta Cieszyna
 
 
 
mgr Aleksander Dorda
 
Naczelnik Wydziału
 
Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Załączniki

Powiadom znajomego