W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
fax: +48 33 47 94 303
 e-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Adres ESP (skrytka ePUAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Obwieszczenie SRM.II.6733.10.2017

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Znak sprawy SRM.II.6733.10.2017
Typ sprawy Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
Rodzaj dokumentu postanowienie
Data ważności ogłoszenia

Burmistrz Miasta Cieszyna

Cieszyn, dnia 17 sierpnia 2017 r.

SRM-II.6733.10.2017

 

 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Cieszyna
 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2017.1073 tekst jednolit) zawiadamiam, że w dniu 17 sierpnia 2017 r.. wydałem decyzję Nr L.011.2017 (znak: SRM-II.6733.10.2017) o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu o znaczeniu lokalnym – gminnym dla budowy stacji bazowej telefonii komórkowej sieci PLAY nr CIS2502_A.

Stacja bazowa telefonii komórkowej zostanie zlokalizowanym na części działki nr 51/6 obręb nr 27 w rejonie ul. Rzeźniczej, ul. Sportowej i Alei Piastowskiej w Cieszynie.

W skład przedsięwzięcia inwestycyjnego wchodzi stalowa wieża kratowa o wysokości całkowitej 61,45 m (wysokość sztyc odgromowych). Podstawę wieży stanowi trójkąt równoboczny o boku około 5 m. Na wieży będą zainstalowane anteny emitujące sygnał bezprzewodowych usług telekomunikacyjnych. Przewidziane jest 6 anten sektorowych i 6 anten radioliniowych, które zostały opisane w powyższej tabeli, 2 szt. urządzeń sterujących pracą anten APM30H+BC, przyłącze energetyczne i ogrodzenie wieży.

 

Strony postępowania (właściciele, użytkownicy wieczyści, a także inni uprawnieni legitymujący się ograniczonymi prawami rzeczowymi lub prawami obligacyjnymi do działek objętych granicą obszaru, na które ta inwestycja będzie oddziaływać) mogą wnieść odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, za pośrednictwem Burmistrza Miasta Cieszyna. Termin wniesienia odwołania upłynie dnia 14 września 2017 r.

Postępowanie toczy się na wniosek , pełnomocnika P4 Spółka z o.o. ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa, z dnia 15 maja 2017 r. wysłany pocztą (data wpływu do tutejszego organu 18 maja 2017 r.) uzupełnionego (po wezwaniach), pismem z dnia 20 czerwca 2017 r. wysłanym pocztą (data wpływu do tutejszego organu 22 czerwca 2017 r.),

Z aktami sprawy można się zapoznać w Urzędzie Miejskim w Cieszynie Rynek 1, 43-400 Cieszyn pok. 216, w terminie do 14 września 2017 r.

 

 

 
 
Z upoważnienia
Burmistrza Miasta Cieszyna
Kierownik Referatu Zagospodarowania
Przestrzennego i Ochrony Krajobrazu
mgr inż. Kazimierz Guziur
 

 

 

 

 

Powiadom znajomego