Urząd Miejski w Cieszynie

 

Rynek 1
43-400 Cieszyn

 

tel.: (+48) 33 479 42 00
fax: (+48) 33 479 43 03

 

E-mail: urzad@um.cieszyn.pl
Adres ESP (skrytki ePUAP/SEKAP): /u390efc0tm/SEKAP 

 

NIP:  5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Obwieszczenie OŚR.6220.19.2016

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

Znak sprawy OŚR.6220.19.2016

Rodzaj dokumentu Postanowienie

Data ważności ogłoszenia

Treść

OŚR.6220.19.2016.3


Obwieszczenie Burmistrza Miasta Cieszyna


 

Zgodnie z art. 49 i art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.), w związku z art. 63 ust. 2 oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z późn. zm.) zawiadamiam, iż w dniu 24 lutego 2017 r. Burmistrz Miasta Cieszyna wydał postanowienie znak OŚR.6220.19.2016.3 o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na modernizacji istniejącej sieci cieplnej magistrali wschód na odcinku od ul. Dolna do budynków przy ul. Skrajna, na działkach nr 31/7, 18/32, 48/2, 18/35, 48/1, 18/47, 18/51, 18/50, 49, 18/44, 18/45, 18/36, 50, 18/39, 18/37, 18/38, 8/15, 8/14, 30/80, 7/4, 7/7, 2/5, 2/2, 2/6, 46/1, 46/2, 2/8 obręb 21 oraz 189/1 obręb 69 w Cieszynie.

Opinię o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko wydał Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Cieszynie (pismo znak: ONS ZNS 523/1/17 z dnia 2 stycznia 2017 r.) oraz Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach (pismo znak WOOŚ.4240.874.2016.RK.1 z dnia 20 lutego 2017 r. ).

Zgodnie z art. 9 i 10 § 1 k.p.a. organ administracji obowiązany jest do należytego informowania stron o okolicznościach prowadzonego postępowania administracyjnego jak również do wysłuchania wypowiedzi stron, co do przeprowadzonych dowodów, zgromadzonych materiałów oraz zgłoszonych żądań. Wypełniając ustawowy obowiązek należytego i wyczerpującego informowania stron uprzejmie przypominam, że przepis art. 10 § 1 k.p.a. jest jednocześnie szczególnym uprawnieniem stron z racji ich czynnego udziału w każdym stadium postępowania. Powyższe uprawnienie nie jest obowiązkiem strony.

Na wydane postanowienie nie przysługuje zażalenie.

Z treścią ww. postanowienia jak również ze zgromadzoną w sprawie dokumentacją, można zapoznać się w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Cieszynie, 43- 400 Cieszyn, ul. Rynek 1, pok. 117, w godzinach pracy Urzędu.

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij