W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
fax: +48 33 47 94 303
e-mail: urzad@um.cieszyn.pl

Adres ESP (skrytki ePUAP/SEKAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
fax: +48 33 47 94 303
e-mail: urzad@um.cieszyn.pl

Adres ESP (skrytki ePUAP/SEKAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Informacja publiczna

XML A zmniejsz tekst na stronie A domyślna wielkość tekstu na stronie A powiększ tekst na stronie

Znak sprawy: OŚR.6151.6.2020.3

Znak sprawy OŚR.6151.6.2020.3

Rodzaj dokumentu Informacja

Data ważności ogłoszenia

Opis OŚR.6151.6.2020.3 Cieszyn, dnia 16 września 2020 r. Obwieszczenie Burmistrza Miasta Cieszyna w sprawie planu polowań zbiorowych dla obwodu łowieckiego nr 192 Burmistrz Miasta Cieszyna, działając na podstawie art. 42ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 67 z późn. zm.),...

Znak sprawy: odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu...

Znak sprawy odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu...

Rodzaj dokumentu Wszczęcie

Data ważności ogłoszenia

Opis Obwieszczenie Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 26 lutego 2020 r. Na podstawie art. 48 ust. 7 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 roku, poz. 283), Burmistrz Miasta...

Znak sprawy: OŚR.6220.7.2020

Znak sprawy OŚR.6220.7.2020

Rodzaj dokumentu Decyzja

Data ważności ogłoszenia

Opis Zawiadomienie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kompleksu 5 budynków handlowo-usługowo-magazynowych wraz z parkingiem i towarzyszącą infrastrukturą, przewidzianego do realizacji na terenie Fabryki Automatyki FACH S.A. przy ul. Stawowej w Cieszynie, na dz. 35/4, 35/5, 35/6, 35/8,...

Znak sprawy: WSRM-II.6733.22.2020

Znak sprawy WSRM-II.6733.22.2020

Rodzaj dokumentu Decyzja

Data ważności ogłoszenia

Opis Cieszyn, dnia 07 stycznia 2021r. WSRM-II.6733.22.2020 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Cieszyna Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) obwieszczam, że w dniu 07 stycznia 2021r. wydałem decyzję Nr L.001.2021 (znak sprawy:...

Znak sprawy: OŚR.6220.10.2020

Znak sprawy OŚR.6220.10.2020

Rodzaj dokumentu Wszczęcie

Data ważności ogłoszenia

Opis Obwieszczenie Burmistrza Miasta Cieszyna informujące o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na montażu 2 zbiorników magazynowych substancji chemicznych o pojemności po 50 m3 każdy, na terenie stacji magazynowania PPG Cieszyn S.A. przy ul. Chemików 16 w...

Znak sprawy: SRM-II.6733.21.2020

Znak sprawy SRM-II.6733.21.2020

Rodzaj dokumentu Decyzja

Data ważności ogłoszenia

Opis Cieszyn, dnia 10 grudnia 2020 r. SRM-II.6733.21.2020 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Cieszyna Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. Zm.) obwieszczam, że w dniu 10 grudnia 2020 r. wydałem decyzję Nr L.014.2020 (znak sprawy:...

Znak sprawy: WSRM-II.6733.23.2020

Znak sprawy WSRM-II.6733.23.2020

Rodzaj dokumentu Wszczęcie postępowania

Data ważności ogłoszenia

Opis Cieszyn, dnia 21 grudnia 2020 r. WSRM-II.6733.23.2020 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Cieszyna Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. u. Z 2020 r. poz. 293) obwieszczam, że na wniosek z dnia 07 grudnia 2020 r. Pana Macieja Kłaka, ul. Armii Krajowej 25, 44-337 Jastrzębie...

Znak sprawy: WSRM-II.6733.22.2020

Znak sprawy WSRM-II.6733.22.2020

Rodzaj dokumentu Informacja o dokonaniu uzgodnień

Data ważności ogłoszenia

Opis Zgodnie  z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Burmistrz Miasta Cieszyna obwieszcza, że dokonano uzgodnień z organami współdziałającymi przy wydawaniu  decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci gazowej  w rejonie ul. Łanowej

Znak sprawy: SRM-II.6730.36.2020

Znak sprawy SRM-II.6730.36.2020

Rodzaj dokumentu Informacja

Data ważności ogłoszenia

Opis Cieszyn, dnia 27 listopada 2020 r. SRM-II.6730.36.2020 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Cieszyna Na podstawie art. 49, 49a i art. 49b, w związku z art. 10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 256 z późn. zm.) zawiadamiam o zebraniu materiału dowodowego i...

Znak sprawy: OŚR.6220.7.2020

Znak sprawy OŚR.6220.7.2020

Rodzaj dokumentu Zakończenie

Data ważności ogłoszenia

Opis Cieszyn, dnia 2 listopada 2020 r. OŚR.6220.7.2020.2 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Cieszyna Na podstawie art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 73 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października...