W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
fax: +48 33 47 94 303
e-mail: urzad@um.cieszyn.pl

Adres ESP (skrytki ePUAP/SEKAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
fax: +48 33 47 94 303
e-mail: urzad@um.cieszyn.pl

Adres ESP (skrytki ePUAP/SEKAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Znak sprawy: OŚR.6151.6.2020.3

Znak sprawy OŚR.6151.6.2020.3

Rodzaj dokumentu Informacja

Data ważności ogłoszenia

Opis OŚR.6151.6.2020.3 Cieszyn, dnia 16 września 2020 r. Obwieszczenie Burmistrza Miasta Cieszyna w sprawie planu polowań zbiorowych dla obwodu łowieckiego nr 192 Burmistrz Miasta Cieszyna, działając na podstawie art. 42ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 67 z późn. zm.),...

Znak sprawy: odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu...

Znak sprawy odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu...

Rodzaj dokumentu Wszczęcie

Data ważności ogłoszenia

Opis Obwieszczenie Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 26 lutego 2020 r. Na podstawie art. 48 ust. 7 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 roku, poz. 283), Burmistrz Miasta...

Znak sprawy: SRM-II.6733.18.2020

Znak sprawy SRM-II.6733.18.2020

Rodzaj dokumentu Decyzja

Data ważności ogłoszenia

Opis    Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27.03.2003. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym BMC obwieszcza o wydaniu decyzji nr L.013.2020 z dnia 02.09.2020r. w sprawie  budowy  sieci gazowej w rejonie ul. Kruczej.

Znak sprawy: OŚR.6220.7.2020

Znak sprawy OŚR.6220.7.2020

Rodzaj dokumentu Wszczęcie postępowania

Data ważności ogłoszenia

Opis Cieszyn, dnia 8 września 2020 r. OŚR.6220.7.2020.2 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Cieszyna Na podstawie art. 49 i art. 61 § 1, § 3, § 4 i § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.), w związku z art. 74 ust. 3, ust. 3a i ust....

Znak sprawy: SRM-II.6730.21.2020

Znak sprawy SRM-II.6730.21.2020

Rodzaj dokumentu Decyzja

Data ważności ogłoszenia

Opis    Na podstawie art.49 , art.49ai 49b ustawy  z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego, Burmistrz Miasta Cieszyna  zawiadamia o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy  dla zmiany sposobu użytkowania lokalu usługowego o funkcji sklepu...

Znak sprawy: SRM-II.6733.18.2020

Znak sprawy SRM-II.6733.18.2020

Rodzaj dokumentu Informacja o dokonaniu uzgodnień

Data ważności ogłoszenia

Opis Zgodnie z art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r, o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym BMC obwieszcza, że dokonał uzgodnień z organami współdziałającymi przy wydawaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego  - budowa sieci gazowej w rejonie ul. Kruczej.

Znak sprawy: SRM-II.6730.10.2020

Znak sprawy SRM-II.6730.10.2020

Rodzaj dokumentu Decyzja

Data ważności ogłoszenia

Opis Na podstawie art.49, 49a i art.49b w związku z art 10r &1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks postępowania administracyjnego( t.j. Dz.U. z 2020 poz. 256) Burmistrz  Miasta Cieszyna zawiadamia, że w dniu 24.07.2020r. wydał decyzję  nr 040.2020 ustalająca warunki zabudowy dla inwestycji na zmianie sposobu użytkowania istniejącego...

Znak sprawy: SRM-II.6733.15.2020

Znak sprawy SRM-II.6733.15.2020

Rodzaj dokumentu Decyzja

Data ważności ogłoszenia

Opis    Zgodnie z art, 53 ust.1 ustawy z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym BMC wydał decyzje nr L.011.2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci gazowej w rejonie ul. Orzeszkowej.

Znak sprawy: SRM-II.6733.16.2020

Znak sprawy SRM-II.6733.16.2020

Rodzaj dokumentu Decyzja

Data ważności ogłoszenia

Opis Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym BMC wydał decyzję nr L 012.2020r o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego  - budowa sieci gazowej w rejonie ul. Pieszej.

Znak sprawy: OŚR.6220.3.2020

Znak sprawy OŚR.6220.3.2020

Rodzaj dokumentu Decyzja

Data ważności ogłoszenia

Opis Obwieszczenie informujące o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie stacji paliw AMIC przy ul. Granicznej 50 w Cieszynie (MOP przy drodze ekspresowej S52).