W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
fax: +48 33 47 94 303
 e-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Adres ESP (skrytka ePUAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Konsultacje

XML
Numer:
W sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV1/385/09 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 27 sierpnia 2009 roku w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych dla nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela.
Zarządzenie nr 0050.60.2013
Rodzaj konsultacji konsultacje z organizacjami pozarządowymi
Data rozpoczęcia konsultacji 30.01.2013
Data zakończenia konsultacji 11.02.2013
Status konsultacji zakończone
Numer:
W sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie nadania statutu instytucji kultury "Cieszyński Ośrodek Kultury Dom Narodowy".
Zarządzenie nr 0050.7.2013
Rodzaj konsultacji konsultacje z organizacjami pozarządowymi
Data rozpoczęcia konsultacji 08.01.2013
Data zakończenia konsultacji 18.01.2013
Status konsultacji zakończone
Numer:
W sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie nadania statutu instytucji kultury "Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej im. Janiny Marcinkowej".
Zarządzenie nr 0050.6.2013
Rodzaj konsultacji konsultacje z organizacjami pozarządowymi
Data rozpoczęcia konsultacji 08.01.2013
Data zakończenia konsultacji 18.01.2013
Status konsultacji zakończone
Numer:
W sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie nadania statutu instytucji kultury "Biblioteka Miejska".
Zarządzenie nr 0050.9.2013
Rodzaj konsultacji konsultacje z organizacjami pozarządowymi
Data rozpoczęcia konsultacji 08.01.2013
Data zakończenia konsultacji 18.01.2013
Status konsultacji zakończone
Numer:
W sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie nadania statutu instytucji kultury "Teatr im. Adama Mickiewicza".
Zarządzenie nr 0050.5.2011
Rodzaj konsultacji konsultacje z organizacjami pozarządowymi
Data rozpoczęcia konsultacji 08.01.2013
Data zakończenia konsultacji 18.01.2013
Status konsultacji zakończone
Numer:
W sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie nadania statutu instytucji kultury "Książnica Cieszyńska".
Zarządzenie nr 0050.8.2013
Rodzaj konsultacji konsultacje z organizacjami pozarządowymi
Data rozpoczęcia konsultacji 08.01.2013
Data zakończenia konsultacji 18.01.2013
Status konsultacji zakończone
Numer:
W sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/261/12 z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właściciela nieruchomości.
Zarządzenie nr 0050.1025.2012
Rodzaj konsultacji konsultacje z organizacjami pozarządowymi
Data rozpoczęcia konsultacji 20.12.2012
Data zakończenia konsultacji 08.01.2013
Status konsultacji zakończone z raportem
Data utworzenia raportu 09.01.2013
Numer:
W sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/262/12 z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Zarządzenie nr 0050.1026.2012
Rodzaj konsultacji konsultacje z organizacjami pozarządowymi
Data rozpoczęcia konsultacji 20.12.2012
Data zakończenia konsultacji 08.01.2013
Status konsultacji zakończone z raportem
Data utworzenia raportu 09.01.2013
Numer:
W sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie nadania statutu instytucji kultury "Zamek Cieszyn".
Zarządzenie nr 0050.980.2012
Rodzaj konsultacji konsultacje z organizacjami pozarządowymi
Data rozpoczęcia konsultacji 07.12.2012
Data zakończenia konsultacji 18.12.2012
Status konsultacji zakończone
Numer:
W sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Cieszyn.
Zarządzenie nr 0050.974.2012
Rodzaj konsultacji konsultacje z organizacjami pozarządowymi
Data rozpoczęcia konsultacji 06.12.2012
Data zakończenia konsultacji 17.12.2012
Status konsultacji zakończone z raportem
Data utworzenia raportu 19.12.2012
Numer:
W sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Cieszyn.
Zarządzenie nr 0050.974.2012
Rodzaj konsultacji konsultacje z organizacjami pozarządowymi
Data rozpoczęcia konsultacji 06.12.2012
Data zakończenia konsultacji 17.12.2012
Status konsultacji zakończone
Numer:
W sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie zmiany uchwały Nr VI/42/11 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 10 marca 2011 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, realizowanych na terenie Gminy Cieszyn.
Zarządzenie nr 0050.886.2012
Rodzaj konsultacji konsultacje z organizacjami pozarządowymi
Data rozpoczęcia konsultacji 16.11.2012
Data zakończenia konsultacji 25.11.2012
Status konsultacji zakończone z raportem
Data utworzenia raportu 26.11.2012
Numer:
W sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.
Zarządzenie nr 0050.857.2012
Rodzaj konsultacji konsultacje z organizacjami pozarządowymi
Data rozpoczęcia konsultacji 08.11.2012
Data zakończenia konsultacji 19.11.2012
Status konsultacji zakończone z raportem
Data utworzenia raportu 20.11.2012
Numer:
W sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie w sprawie ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności w przypadku nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne.
Zarządzenie nr 0050.856.2012
Rodzaj konsultacji konsultacje z organizacjami pozarządowymi
Data rozpoczęcia konsultacji 08.11.2012
Data zakończenia konsultacji 19.11.2012
Status konsultacji zakończone z raportem
Data utworzenia raportu 20.11.2012
Numer:
W sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Zarządzenie nr 0050.854.2012
Rodzaj konsultacji konsultacje z organizacjami pozarządowymi
Data rozpoczęcia konsultacji 08.11.2012
Data zakończenia konsultacji 19.11.2012
Status konsultacji zakończone z raportem
Data utworzenia raportu 20.11.2012
Numer:
W sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokość cen za te usługi.
Zarządzenie nr 0050.855.2012
Rodzaj konsultacji konsultacje z organizacjami pozarządowymi
Data rozpoczęcia konsultacji 08.11.2012
Data zakończenia konsultacji 19.11.2012
Status konsultacji zakończone z raportem
Data utworzenia raportu 20.11.2012
Numer:
W sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Cieszyn.
Zarządzenie nr 0050.853.2012
Rodzaj konsultacji konsultacje z organizacjami pozarządowymi
Data rozpoczęcia konsultacji 08.11.2012
Data zakończenia konsultacji 19.11.2012
Status konsultacji zakończone z raportem
Data utworzenia raportu 20.11.2012
Numer:
W sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właściciela nieruchomości.
Zarządzenie nr 0050.672.2012
Rodzaj konsultacji konsultacje z organizacjami pozarządowymi
Data rozpoczęcia konsultacji 11.09.2012
Data zakończenia konsultacji 21.09.2012
Status konsultacji zakończone z raportem
Data utworzenia raportu 24.09.2012
Numer:
W sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Zarządzenie nr 0050.671.2012
Rodzaj konsultacji konsultacje z organizacjami pozarządowymi
Data rozpoczęcia konsultacji 11.09.2012
Data zakończenia konsultacji 21.09.2012
Status konsultacji zakończone z raportem
Data utworzenia raportu 24.09.2012
Numer:
W sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
Zarządzenie nr 0050.674.2012
Rodzaj konsultacji konsultacje z organizacjami pozarządowymi
Data rozpoczęcia konsultacji 11.09.2012
Data zakończenia konsultacji 21.09.2012
Status konsultacji zakończone z raportem
Data utworzenia raportu 24.09.2012