W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
fax: +48 33 47 94 303
 e-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Adres ESP (skrytka ePUAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Zarządzenie nr 0050.572.2022

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Data utworzenia raportu 24.11.2022
W sprawie przeprowadzenia konsultacji z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie projektu uchwały projektu uchwały w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu stosowanej w rozliczeniu kosztów jednorazowego przewozu niepełnosprawnych dzieci i uczniów do jednostek i placówek oświatowych
Zarządzenie nr 0050.572.2022
Rodzaj konsultacji konsultacje z organizacjami pozarządowymi
Data rozpoczęcia konsultacji 10.11.2022
Data zakończenia konsultacji 23.11.2022
Status konsultacji zakończone z raportem

Zarządzenie Nr 0050.572.2022
Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia 7 listopada 2022 roku

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie projektu uchwały projektu uchwały w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu stosowanej w rozliczeniu kosztów jednorazowego przewozu niepełnosprawnych dzieci i uczniów do jednostek i placówek oświatowych

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) w wykonaniu uchwały Nr XVII/180/20 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. Urz. Woj. Śląskiego, poz. 3472),

§ 1

  1. Zarządzam przeprowadzenie konsultacji z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu stosowanej w rozliczeniu kosztów jednorazowego przewozu niepełnosprawnych dzieci i uczniów do jednostek i placówek oświatowych.
  2. Wyznaczam termin rozpoczęcia konsultacji na dzień 10 listopada 2022 roku, a termin zakończenia na dzień 23 listopada 2022 roku.
  3. Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie platformy internetowej poprzez publikację przedmiotu konsultacji na stronie internetowej oraz:
    1. przesłanych na adres: cuw@um.cieszyn.pl,
    2. złożonych w Centrum Usług Wspólnych w Cieszynie ul. Ratuszowa 1, 43-400 Cieszyn, pokój nr 103.
  4. Ustalam treść ogłoszenia w brzmieniu stanowiącym załącznik do Zarządzenia i umieszczam je w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Cieszynie, na stronie internetowej Cieszyna oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Cieszynie i Centrum Usług Wspólnych w Cieszynie, a informację o prowadzonych konsultacjach publikuję w "Wiadomościach Ratuszowych".

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Centrum Usług Wspólnych w Cieszynie.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
Burmistrz Miasta
 
 
 
Gabriela Staszkiewicz

Cieszyn, dnia 24 listopada 2022 r.

RAPORT Z PRZEBIEGU KONSULTACJI Z RADAMI DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO LUB ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI
PROJEKTU UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ CIESZYNA

Konsultacje projektu uchwały w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu stosowanej w rozliczeniu kosztów jednorazowego przewozu niepełnosprawnych dzieci i uczniów do jednostek i placówek oświatowych ogłoszone zostały na podstawie Zarządzenia Nr 0050.572.2022 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 7 listopada 2022 r. Przeprowadzenie konsultacji wynika z §2 ust. 1 uchwały Nr XVII/180/20 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2020 r. poz. 3472). Nadzór nad przebiegiem konsultacji sprawował Dyrektor Centrum Usług Wspólnych w Cieszynie.

Konsultacje trwały od 10 listopada 2022 r. do 23 listopada 2022 r.

Ogłoszenie o przeprowadzaniu konsultacji umieszczono zgodnie z trybem określonym

w wymienionej wyżej uchwale na stronie internetowej Cieszyna, BIP Urzędu Miejskiego w Cieszynie, tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Cieszynie oraz było dostępne w siedzibie Centrum Usług Wspólnych w Cieszynie ul. Ratuszowa 1 w pokoju 101.

W odpowiedzi na ogłoszenie w wyznaczonym terminie do CUW Cieszyn nie zgłoszono żadnych opinii ani uwag w sprawie przedmiotowego projektu uchwały.

 
DYREKTOR
 
Centrum Usług Wspólnych w Cieszynie
 
 
 
mgr Paweł Szajor

Załączniki

Powiadom znajomego