W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
fax: +48 33 47 94 303
 e-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Adres ESP (skrytki ePUAP/SEKAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Zarządzenie nr 0050.504.2021

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Data utworzenia raportu 21.10.2021
W sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie określenia na rok 2022 wysokości stawek podatku od nieruchomości
Zarządzenie nr 0050.504.2021
Rodzaj konsultacji konsultacje z organizacjami pozarządowymi
Data rozpoczęcia konsultacji 06.10.2021
Data zakończenia konsultacji 20.10.2021
Status konsultacji zakończone z raportem

Treść

Zarządzenie Nr 0050.504.2021
Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia 30 września 2021 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie określenia na rok 2022 wysokości stawek podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 1372), w wykonaniu uchwały Nr XVII/180/20 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 22 kwietnia 2020 roku w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2020 r. poz. 3472).

§ 1

 1. Zarządzam przeprowadzenie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie określenia na rok 2022 wysokości stawek podatku od nieruchomości.
 2. Wyznaczam 6 października 2021 roku jako dzień rozpoczęcia konsultacji i 20 października 2021 roku jako dzień ich zakończenia.
 3. Ustalam treść ogłoszenia o przeprowadzeniu konsultacji w brzmieniu stanowiącym załącznik do zarządzenia i zamieszczam je na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego Cieszynie, na stronie internetowej urzędu www.cieszyn.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Cieszynie. Ponadto informacja o przeprowadzonych konsultacjach podlega publikacji w "Wiadomościach Ratuszowych".
 4. Konsultacje będą przeprowadzone w formie platformy internetowej poprzez publikację przedmiotu konsultacji na stronie internetowej oraz zbieranie pisemnych uwag i opinii:
  1. przesłanych na adres urzad@um.cieszyn.pl;
  2. złożonych w Urzędzie Miejskim w Cieszynie, ul. Rynek 1 (biuro podawcze).

§ 2

 1. Powołuję Zespół ds. konsultacji projektu w następującym składzie:
  1. Katarzyna Sinka - Naczelnik Wydziału Finansowego Urzędu Miejskiego w Cieszynie,
  2. Urszula Szkutek - Kierownik Referatu Podatków, Dochodów, Windykacji i Egzekucji Wydziału Finansowego w Cieszynie,
  3. Urszula Olszewska - Główny specjalista Wydziału Finansowego Urzędu Miejskiego w Cieszynie.
 2. Na przewodniczącego Zespołu powołuję Katarzynę Sinka - Naczelnika Wydziału Finansowego Urzędu Miejskiego w Cieszynie.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Finansowego Urzędu Miejskiego w Cieszynie.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
Burmistrz Miasta
 
 
 
Gabriela Staszkiewicz

RAPORT Z PRZEBIEGU KONSULTACJI PROJEKTU UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ CIESZYNA

w sprawie określenia na rok 2022 wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Konsultacje projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie określenia na rok 2022 wysokości stawek podatku od nieruchomości. Obowiązek przeprowadzenia konsultacji wynika ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.), zaś ich tryb określony został w uchwale Nr XVII/180/20 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 22 kwietnia 2020 r. roku w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. Urz. Woj. Śląskiego, poz. 3472). Nadzór nad przebiegiem projektu sprawował Zespół powołany zarządzeniem Nr 0050.504.2021 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 30 września 2021 r.

Konsultacje trwały od dnia 6 października 2021 roku do dnia 20 października 2021 roku. Ogłoszenie o konsultacjach umieszczone zostało w trybie określonym w przytoczonej powyżej uchwale: na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Cieszynie (bip.um.cieszyn.pl zakładce Konsultacje) oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Cieszynie, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Cieszynie i na stronie internetowej Cieszyna.

W odpowiedzi na ogłoszenie, w wyznaczonym terminie do Urzędu Miejskiego w Cieszynie nie wpłynęła żadna opinia w sprawie przedmiotowego projektu uchwały, złożona przez organizację pozarządową lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zgodnie z § 3 ust. 4 załącznika uchwały Nr XVII/180/20 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, obowiązek przeprowadzenia konsultacji uważa się za spełniony również w przypadku braku opinii.

Cieszyn, dnia 21 października 2021 r.

Podpisali:

Członkowie Zespołu ds. konsultacji projektu

 1. Katarzyna Sinka - Naczelnik Wydziału Finansowego
 2. Urszula Szkutek - Kierownik Referatu Podatków, Dochodów, Windykacji i Egzekucji
 3. Urszula Olszewska- Główny specjalista Referatu Podatków, Dochodów, Windykacji i Egzekucji

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane