W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
 e-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Adres ESP (skrytka ePUAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Tag: uchwała grdpp

Uchwała Nr XXII/20/2022

Uchwała Nr XXII/20/2022 Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Cieszynie  z dnia 24 marca 2022 roku w sprawie: zaopiniowania projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Miasta Cieszyna na rok 2022. Na podstawie § 3 ust. 10...

Uchwała Nr XXI/18/2022

Uchwała Nr XXI/18/2022 Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Cieszynie  z dnia 17 lutego 2022 roku w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Miasta Cieszyna uczestniczących w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach lub ćwiczeniach Na...

Uchwała Nr XX/17/2022

Uchwała Nr XX/17/2022 Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Cieszynie  z dnia 20 stycznia 2022 roku w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Cieszyna nr XLV/472/18 z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania na terenie Gminy Cieszyn miejsc sprzedaży i...

Uchwała Nr XX/16/2022

Uchwała Nr XX/16/2022 Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Cieszynie  z dnia 20 stycznia 2022 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/320/21 z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług...

Uchwała Nr XX/15/2022

Uchwała Nr XX/15/2022 Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Cieszynie  z dnia 20 stycznia 2022 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Miasta Bielsko- Biała na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku- Białej. Na podstawie § 3 ust. 10 Załącznika do Uchwały Nr...

Uchwała Nr XX/14/2022

Uchwała Nr XX/14/2022 Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Cieszynie  z dnia 20 stycznia 2022 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Cieszyńskiego na realizację zadania: „Prowadzenie Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie w latach 2021- 2022” w 2022 roku  Na...

Uchwała Nr XX/13/2022

Uchwała Nr XX/13/2022 Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Cieszynie  z dnia 20 stycznia 2022 roku w sprawie określenia sposobu realizacji zadań, o których mowa w art. 41i ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Na podstawie § 3 ust. 10 Załącznika do Uchwały Nr XXIV/228/16 Rady...

Uchwała Nr XVIII/30/2024

Uchwała Nr XVIII/30/2024 Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Cieszynie  z dnia 22 lutego 2024 roku w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Cieszyn w 2024 roku Na podstawie § 3 ust. 10 Załącznika do...

Uchwała Nr XVII/29/2024

Uchwała Nr XVII/29/2024 Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Cieszynie  z dnia 16 stycznia 2024 roku w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie  szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych...

Uchwała Nr XVII/28/2024

Uchwała Nr XVII/28/2024 Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Cieszynie  z dnia 16 stycznia 2024 roku w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Miasta Bielsko- Biała na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w...