W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
 e-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Adres ESP (skrytka ePUAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Archiwum informacji

XML

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Cieszyna o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu I zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Cieszyna

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA O G Ł O S Z E N I E o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu I zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Cieszyna      Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Z 2016 r., poz.778 z późn....

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Cieszyna o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Cieszyna obejmującego obszar Marklowic.

O G Ł O S Z E N I E BURMISTRZA MIASTA CIESZYNA o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Cieszyna obejmującego obszar Marklowic.     Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity...

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Cieszyna obejmującej obszar położony po północnej stronie cmentarza komunalnego przy ul. Katowickiej

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA CIESZYNA o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Cieszyna obejmującej obszar położony po północnej stronie cmentarza komunalnego przy ul. Katowickiej   Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu...

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Cieszyna obejmującej obszar położony po północnej stronie cmentarza komunalnego przy ul. Katowickiej

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA CIESZYNA o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Cieszyna obejmującej obszar położony po północnej stronie cmentarza komunalnego przy ul. Katowickiej   Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i...

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Cieszyna dla obszaru Marklowic wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

      Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z póź. zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej Cieszyna nr LII/507/14 z dnia 30 października 2014 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego...

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Cieszyna, obejmującej teren położony wokół węzła drogi krajowej S1 w Krasnej

     Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. 2015, poz.199) oraz Nr LII/509/14 z dnia 30 października 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Cieszyna, z dnia 30...

Informacja o stwierdzeniu nieważności miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Cieszyna obejmującym teren położony pomiędzy ul. Liburnia a ul. Czarny Chodnik

Dnia 24 września 2015 r. Rada Miejska Cieszyna podjęła uchwałę Nr XIV/108/2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Cieszyna obejmującego teren położony pomiędzy ul. Liburnia a ul. Czarny Chodnik. Dokument ten został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego 2015.4959 z dnia...

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Cieszyna o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Cieszyna obejmującego teren położony pomiędzy ul. Liburnia a ul. Czarny Chodnik

     Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. 2015, poz.199 z późn.zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej Cieszyna Nr XLII/446/14 z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego...

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Cieszyna dla terenu położonego w sąsiedztwie oczyszczalni ścieków w rejonie ul. Motokrosowej

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z póź. zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej Cieszyna Nr XL/423/14 z dnia 27 luty 2014 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego...