Urząd Miejski w Cieszynie

 

Rynek 1, 
43-400 Cieszyn

 

tel.: (+48) 33 479 42 00  //  fax: (+48) 33 479 43 03

 

E-mail: urzad@um.cieszyn.pl
Adres ESP (skrytki ePUAP/SEKAP): /u390efc0tm/SEKAP 


NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011


Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego

ul. Kochanowskiego 14
43 - 400 Cieszyn


Szef - Anna Paliga - Raszka


 
Podinspektor Adrianna Wacha
 • tel.: 33/47 94 369
 
Podinspektor Marek Lipka
(stanowisko ds. obrony cywilnej)


 
Zakres działania:

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, wynikające z ustaw:

 • planowanie i realizacja działalności z zakresu obrony cywilnej;

 • opracowanie i nadzór nad aktualnością planu obrony cywilnej gminy oraz opiniowanie i uzgadnianie planów i kart realizacji zadań jednostek organizacyjnych obrony cywilnej;

 • opracowanie i wdrażanie rocznego planu działania i szkolenia w zakresie obrony cywilnej gminy;

 • dokonywanie oceny stanu przygotowań obrony cywilnej;

 • opracowanie planów działania powołanych struktur formacji obrony cywilnej;

 • organizowanie szkoleń, w tym z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej oraz powszechnej samoobrony;

 • wykonywanie przedsięwzięć wynikających z planu ewakuacji ludności III stopnia oraz dbanie o aktualność dokumentacji;

 • wykonywanie przedsięwzięć wynikających z gminnego planu ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowej oraz dbanie o aktualność dokumentacji;

 • prowadzenie i aktualizowanie programu ARCUS 2005 Baza danych sił i środków województwa śląskiego;

 • wnioskowanie w sprawie tworzenia terenowych, zakładowych formacji obrony cywilnej, urządzeń specjalnych i magazynów obrony cywilnej;

 • prowadzenie spraw z zakresu zgromadzeń, w tym wydawanie decyzji o zakazie zgromadzeń;

 • prowadzenie prac związanych z gospodarowaniem kartami przydziałów organizacyjno-mobilizacyjnych;

 • udział w pracach planistycznych i aktualizacji dokumentacji zapewnienia funkcjonowania publicznych urządzeń zaopatrzenia w wodę w warunkach specjalnych;

 • zaopatrzenie organów i formacji obrony cywilnej w sprzęt i środki techniczne niezbędne do wykonywania zadań;

 • nadzór nad utrzymaniem bazy magazynowej w instytucjach, podmiotach gospodarczych i jednostkach organizacyjnych;

 • nadzór i prowadzenie ewidencji budowli ochronnych i urządzeń specjalnych znajdujących się na terenie gminy;

 • przeprowadzanie kontroli w zakresie realizacji zadań obrony cywilnej w jednostkach organizacyjnych obrony cywilnej;

 • prowadzenie i nadzorowanie systemów łączności i alarmowania.

Zadania własne wynikające z ustaw: 

 - o zarządzaniu kryzysowym:

 • wykonywanie zadań bieżących i planistycznych z zakresu zarządzania kryzysowego, nadzór nad aktualnością gminnego planu zarządzania kryzysowego;

 • monitorowanie i ocena zagrożeń oraz prognozowanie rozwoju sytuacji na terenie gminy wspólnie ze służbami ratowniczymi;

 • współdziałanie w zakresie reagowania oraz usuwania skutków zagrożeń na terenie gminy;

 • organizowanie i prowadzenia szkoleń, ćwiczeń i treningów z zakresu zarządzania kryzysowego;

 • wykonywanie przedsięwzięć wynikających z planu operacyjnego funkcjonowania gminy;

 • współdziałanie w zakresie przeciwdziałania, zapobiegania i usuwania skutków zdarzeń O charakterze terrorystycznym;

 • organizacja i realizacja zadań z zakresu infrastruktury krytycznej;

 • alarmowanie członków Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego;

 • w razie wystąpienia sytuacji kryzysowej, zapewnienie całodobowego dyżuru w celu sprawnego przepływu informacji oraz dokumentowania prowadzonych czynności;

 • współdziałanie z centrami zarządzania kryzysowego organów administracji publicznej;

 • nadzór nad funkcjonowaniem systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania;

 • współpraca z podmiotami realizującymi monitoring środowiska;

 • współdziałanie z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze, poszukiwawcze i humanitarne;

 • realizacja zadań stałego dyżuru na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa;

 • wykonywanie przedsięwzięć wynikających z planów: ewakuacji ludności II stopnia, operacyjnego planu ochrony przed powodzią, akcji jodowej oraz dbanie o aktualność dokumentacji;

- o ochronie przeciwpożarowej:
 • prowadzenie spraw związanych z wyposażeniem, utrzymaniem, wyszkoleniem i zapewnieniem gotowości bojowej jednostek OSP na terenie gminy;
 • realizacja czynności poprzedzających przyznanie dotacji oraz weryfikacja poprawności jej rozliczenia;
 • współpraca z Zarządem Miejskim OSP;
 • współpraca z Komendą Powiatową PSP.
- o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych zarządzanych przez Burmistrza:
 • dokonanie, we współpracy z policją, strażą miejską i działającymi na terenie gminy podmiotami uprawnionymi do wykonywania ratownictwa wodnego analizy zagrożeń, w tym identyfikacji miejsc, w których występuje zagrożenie dla bezpieczeństw osób wykorzystujących obszar wodny do pływania, kapania się, uprawiania sportu lub rekreacji;

 • oznakowanie i zabezpieczenie terenów, obiektów i urządzeń przeznaczonych do pływania, kąpania się, uprawiania sportu lub rekreacji na obszarach wodnych;

 • prowadzenie działań. profilaktycznych i edukacyjnych dotyczących bezpieczeństwa na obszarach wodnych;

 • informowanie i ostrzeganie o warunkach pogodowych oraz innych czynnikach mogących powodować utrudnienia lub zagrożenia dla zdrowia lub życia osób;

 • zapewnienie warunków do organizowania pomocy oraz ratowania osób, które uległy wypadkowi lub są narażone na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia.

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij