W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
fax: +48 33 47 94 303
 e-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Adres ESP (skrytka ePUAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego

Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego

ul. Kochanowskiego 14
43 - 400 Cieszyn

Szef - Anna Paliga-Raszka

Inspektor - Marek Lipka
(stanowisko ds. obrony cywilnej)

 • tel.: 33 479 43 70

Podinspektor - Rafał Ptasiński
(stanowisko ds. ochotniczych straży pożarnych i finansów)

 • tel.: 33 479 43 69

Zakres działania:

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, wynikające z ustaw:

 1. Planowanie i realizacja działalności z zakresu obrony cywilnej.
 2. Inicjowanie prac planistycznych i aktualizacja planów z zakresu obrony cywilnej.
 3. Opracowanie i wdrażanie rocznego planu działania i szkolenia oraz kontroli w zakresie obrony cywilnej.
 4. Dokonywanie oceny stanu przygotowań obrony cywilnej.
 5. Prowadzenie i aktualizowanie programu ARCUS 2015 Baza danych sił i środków województwa śląskiego.
 6. Prowadzenie spraw związanych z tworzeniem terenowych, zakładowych formacji obrony cywilnej, urządzeń specjalnych i magazynów obrony cywilnej.
 7. Prowadzenie spraw związanych z gospodarowaniem kartami przydziałów organizacyjno-mobilizacyjnych.
 8. Nadzór nad utrzymaniem bazy magazynowej w instytucjach, podmiotach gospodarczych i jednostkach organizacyjnych, w tym zaopatrzenie w sprzęt i środki obrony cywilnej.
 9. Nadzór i prowadzenie ewidencji budowli ochronnych i urządzeń specjalnych znajdujących się na terenie gminy.

Zadania własne wynikające z ustaw:

- o zarządzaniu kryzysowym:

 1. Prowadzenie spraw z zakresu zgromadzeń, w tym wydawanie decyzji o zakazie zgromadzeń.
 2. Wykonywanie zadań bieżących i planistycznych z zakresu zarządzania kryzysowego.
 3. Wykonywanie przedsięwzięć wynikających z planu operacyjnego funkcjonowania gminy
 4. Nadzór nad aktualnością gminnego planu zarządzania kryzysowego, ewakuacji ludności II stopnia, operacyjnego planu ochrony przed powodzią, akcji jodowej.
 5. Monitorowanie i ocena zagrożeń oraz prognozowanie rozwoju sytuacji na terenie gminy wspólnie ze służbami ratowniczymi.
 6. Współdziałanie w zakresie reagowania oraz usuwania skutków zagrożeń na terenie gminy z centrami zarządzania kryzysowego organów administracji publicznej, podmiotami realizującymi monitoring środowiska, podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze, poszukiwawcze i humanitarne.
 7. Organizowanie i prowadzenia szkoleń, ćwiczeń i treningów z zakresu zarządzania kryzysowego.
 8. Organizacja i realizacja zadań z zakresu infrastruktury krytycznej.
 9. Alarmowanie członków Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.
 10. W razie wystąpienia sytuacji kryzysowej, pełnienie całodobowego dyżuru w celu zapewnienia działań informacyjnych i dokumentacyjnych.
 11. Nadzór nad funkcjonowaniem systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania.
 12. Realizacja zadań stałego dyżuru na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa.

- o ochronie przeciwpożarowej:

 1. Prowadzenie spraw związanych z wyposażeniem, utrzymaniem, wyszkoleniem i zapewnieniem gotowości bojowej jednostek OSP na terenie gminy.
 2. Współpraca z Zarządem Miejskim OSP oraz Komendą Powiatową PSP.

- o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych:

 1. Dokonywanie, we współpracy z uprawnionymi jednostkami na terenie gminy analizy zagrożeń na obszar wodnych.
 2. Prowadzenie działań profilaktycznych i edukacyjnych dotyczących bezpieczeństwa na obszarach wodnych, w tym odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie terenów oraz informowanie i ostrzeganie o warunkach pogodowych oraz innych czynnikach mogących powodować utrudnienia lub zagrożenia dla zdrowia lub życia osób.

- o bezpieczeństwie przestrzeni powietrznej: wydawanie zgód na wykonywanie operacji lotniczych nad terenem miasta.

Powiadom znajomego