W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
fax: +48 33 47 94 303
 e-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Adres ESP (skrytka ePUAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Procedura administracyjna - pożyczki na remont obiektów zabytkowych

Nieoprocentowane pożyczki na remont obiektów zabytkowych

Wymagane dokumenty:

Wniosek na formularzu SRM/P-7 zawierający określenie:

  • nazwy i adresu zabytku, w którym planowane są roboty budowlane,
  • zakresu robót budowlanych, których dotyczy wniosek,
  • planowanego terminu wykonania robót,
  • całkowitego kosztu planowanych robót,
  • kwoty wnioskowanej pożyczki.

Do wniosku należy dołączyć kserokopię pozwolenia na budowę lub wniosku zgłoszenia robót budowlanych, których dotyczy wniosek o pożyczkę, na której Starosta Cieszyński nie wniósł sprzeciwu.

Miejsce złożenia dokumentów:

Kancelaria Ogólna Urzędu Miejskiego w Cieszynie, Rynek 1 (Ratusz), hol wejściowy.

Opłaty skarbowe:

Brak opłat związanych ze złożeniem i rozpatrzeniem wniosku.
W przypadku przyznania pożyczki w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy pożyczki

Pożyczkodawca zobowiązany jest do jej zgłoszenia i opłacenia w Urzędzie Skarbowym w Cieszynie, chyba że korzysta z ustawowego zwolnienia z podatku.

Termin i sposób załatwienia:

Wnioski na dany rok kalendarzowy składa się do dnia 31 stycznia.

Rozstrzygnięcie w sprawie przyznania pożyczki i jej wysokości następuje w terminie do końca lutego. Wnioskodawca jest informowany o rozstrzygnięciu jego wniosku.

Podstawa prawna:

  1. Uchwała Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie budżetu na dany rok kalendarzowy.
  2. Ustawa z dnia 9 września 2000r. o podatku od czynności cywilnoprawnych.
  3. Kodeks cywilny.

Tryb odwoławczy:

Nie przysługuje.

Informacje:

Pożyczki są udzielane na wniosek właścicieli zabytków, na roboty remontowe obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków lub do ewidencji zabytków.

Wykaz zabytków dostępny jest na stronie internetowej Urzędu w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Zabytki

Przyznane nieoprocentowane pożyczki wypłacane są na konto osobiste wnioskodawców po spisaniu umowy pożyczki oraz po przedstawieniu przez pożyczkobiorcę faktur za zakupione materiały lub wykonane roboty związane z remontem.

Tytułem zabezpieczenia pożyczki Pożyczkobiorca wręcza Gminie Cieszyn weksel in blanco poręczony przez dwie osoby fizyczne oraz deklarację wekslową do weksla in blanco.

Wymagane dane do zawarcia umowy pożyczki, oprócz wyżej wskazanego weksla in blanco, to:

  • nazwisko i imię, adres zamieszkania, nr PESEL lub nazwę podmiotu, adres siedziby podmiotu, nr NIP,
  • nazwę banku i nr konta pożyczkobiorcy.

Dodatkowych informacji udziela Wydział Strategii i Rozwoju Miasta, Referat Planowania Przestrzennego, Ratusz, p. 216, II piętro, tel. (33) 4794 260.

Formularze są dostępne w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego w Cieszynie – hol wejściowy do ratusza lub pok. 216, II piętro. Formularz można pobrać również „klikając” na poniżej zamieszczony symbol formularza.


Załączniki

Powiadom znajomego