W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
 e-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Adres ESP (skrytka ePUAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Sprawozdanie Burmistrza Miasta Cieszyna z działalności w okresie od dnia 15 stycznia 2024 roku do dnia 9 lutego 2024 roku

OR-I.0057.2.2024

Sprawozdanie
Burmistrza Miasta Cieszyna
z działalności w okresie
od dnia 15 stycznia 2024 roku
do dnia 9 lutego 2024 roku

I. W zakresie gospodarowania mieniem komunalnym:

 1. Wyrażono zgodę na zawarcie umowy najmu na czas oznaczony do 3 lat lokalu użytkowego o powierzchni 313 m2 znajdującego się na parterze w budynku Miejskich Hal Targowych przy ul. Stawowej 6 w Cieszynie firmie Zakład Stolarsko - Tapicerski "DRO-MEB" Grzegorz Dróżdż ul. Biała Droga 143, 34-123 Chocznia NIP 551-100-79-45, REGON 070463040 (Zarządzenie Nr 0050.32.2024 z dnia 15 stycznia 2024 roku).
 2. Sporządzono i wywieszono na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Cieszynie wykaz nieruchomości przeznaczonych do:
  1. sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, a obejmujący lokal mieszkalny nr 10 położony w budynku nr 14 przy ul. Sejmowej w Cieszynie, z własnością którego jest związany udział 2646/81453 części w nieruchomości wspólnej oznaczonej jako działka nr 67 obr. 43 o pow. 0,0397 ha (Zarządzenie Nr 0050.40.2024 z dnia 17 stycznia 2024 roku),
  2. sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, a obejmujący lokal mieszkalny nr 8 położony w budynku nr 3 przy ul. Limanowskiego w Cieszynie, z własnością którego jest związany udział 1/8 części w nieruchomości wspólnej oznaczonej jako działka nr 4 obr. 44 o pow. 0,0524 ha (Zarządzenie Nr 0050.50.2024 z dnia 29 stycznia 2024 roku),
  3. sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, a obejmujący lokal mieszkalny nr 11 położony w budynku nr 1 przy ul. Olszaka w Cieszynie, z własnością którego jest związany udział 3999/176894 części w nieruchomości wspólnej oznaczonej jako działka nr 107/2 obr. 42 o pow. 0,0658 ha (Zarządzenie Nr 0050.51.2024 z dnia 29 stycznia 2024 roku),
  4. sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, a obejmujący lokal mieszkalny nr 2 położony w budynku nr 13 przy ul. Przykopa w Cieszynie, z własnością którego jest związany udział 3142/21636 części w nieruchomości wspólnej oznaczonej jako działka nr 71/2 obr. 43 o pow. 0,0268 ha (Zarządzenie Nr 0050.52.2024 z dnia 29 stycznia 2024 roku),
  5. zbycia w drodze bezprzetargowej, a obejmujący lokal mieszkalny nr 2 położony w budynku przy ul. Kiedronia 3 w Cieszynie wraz z udziałem do gruntu działki i części wspólnych budynku w 7000/71555 części (Zarządzenie Nr 0050.54.2024 z dnia 29 stycznia 2024 roku),
  6. najmu na czas oznaczony do 3 lat, w drodze przetargu nieograniczonego, a obejmujący część działki nr 20/3 obr. 42 położonej przy ul. Kiedronia w Cieszynie o pow. 12 m2 z przeznaczeniem na miejsca postojowe (Zarządzenie nr 0050.63.2024 z dnia 31 stycznia 2024 roku),
  7. sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, a obejmujący lokal mieszkalny nr 6 położony w budynku nr 16 przy ul. Rynek w Cieszynie, z własnością którego jest związany udział 2823/57535 części w nieruchomości wspólnej oznaczonej jako działka nr 129/1 obr. 42 o pow. 0,0381 ha (Zarządzenie Nr 0050.65.2024 z dnia 31 stycznia 2024 roku),
  8. sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, a obejmujący lokal mieszkalny nr 5 położony w budynku nr 2 przy ul. Bielskiej w Cieszynie, z własnością którego jest związany udział 2344/45277 części w nieruchomości wspólnej oznaczonej jako działka nr 75/1 obr. 45 o pow. 0,0635 ha (Zarządzenie Nr 0050.75.2024 z dnia 7 lutego 2024 roku).
 3. Sprzedano w drodze bezprzetargowej:
  1. dotychczasowym najemcom w 14 części i w 1/2 części lokal mieszkalny nr 5 położony na I piętrze budynku, składający się z przedpokoju, kuchni, łazienki oraz trzech pokoi o łącznej pow. 66,96 m2 i piwnicy o pow. 4,65 m2 wraz z udziałem do działki nr 87 obr. 42 o pow. 427 m2 w 7161/88267 części, ustalając, że udział dotyczy także części wspólnych budynku, po przyznaniu bonifikaty w wysokości 70% (Zarządzenie Nr 0050.42.2024 z dnia 22 stycznia 2024 roku),
  2. dotychczasowemu najemcy lokal mieszkalny nr 12 położony na parterze budynku, składający się z trzech pokoi, kuchni, łazienki, wc oraz przedpokoju o łącznej pow. 61,10 m2 wraz z udziałem do działki nr 17/35 obr. 31 o pow. 712 m2 w 6390/241396 części, ustalając, że udział dotyczy także części wspólnych budynku, po przyznaniu bonifikaty w wysokości 50% (Zarządzenie nr 0050.53.2024 z dnia 29 stycznia 2024 roku).
 4. Rozwiązano za porozumieniem stron z dniem 31 stycznia 2024 r. umowę dzierżawy nr GN.8.72243- 00074/10 z dnia 13 grudnia 2011 r. zawartą z Millor Misiarz Sp.k., 43-400 Cieszyn, ul. Rynek 19 (Zarządzenie Nr 0050.62.2024 z dnia 31 stycznia 2024 roku).
 5. Wprowadzono nowe stawki czynszowe w komunalnych lokalach mieszkalnych wynajętych na czas nieoznaczony (Zarządzenie Nr 0050.64.2024 z dnia 31 stycznia 2024 roku).
 6. Ogłoszono III ustny przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Cieszynie w rejonie ul. Kargera, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 7/6 obr. 49 o pow. 0,1722 ha (Zarządzenie Nr 0050.72.2024 z dnia 5 lutego 2024 roku).
 7. Przystąpiono do negocjacji z osobą fizyczną w celu uzgodnienia wysokości przysługującego jej odszkodowania z tytułu przejścia z mocy prawa na własność Gminy Cieszyn działki nr 80/9 obr. 79 o pow. 0,0552 ha, wydzielonej pod drogę publiczną gminną z działki nr 80/2 obr. 79 (Zarządzenie Nr 0050.74.2024 z dnia 5 lutego 2024 roku).
 8. Odmówiono Panu Tomaszowi Hanzel prowadzącemu działalność pn. FENIKS Tomasz Hanzel, wydzierżawienia działki nr 3/9 obr. 10 położonej w Cieszynie przy ul. Cichej, na okres 30 lat, z przeznaczeniem na grzebowisko dla zwierząt (Zarządzenie Nr 0050.76.2024 z dnia 7 lutego 2024 roku).

II. W zakresie ochrony środowiska:

Wyrażono zgodę na usunięcie drzew (topola czarna odmiana włoska, wierzba iwa, lipa drobnolistna), rosnących na terenie nieruchomości, którą stanowi działka nr 8/93 obr. 52 przy ul. Tomanka 9 w Cieszynie, będąca własnością Gminy Cieszyn w zarządzie Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Tomanka 9 w Cieszynie, pod warunkiem wykonania nasadzeń zastępczych w ilości co najmniej jedno drzewo w zamian za każde usunięte drzewo (Zarządzenie Nr 0050.33.2024 z dnia 15 stycznia 2024 roku).

III. W zakresie spraw finansowych:

 1. Postanowiono opracować plan finansowy Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2024 roku w zakresie dochodów i wydatków (Zarządzenie Nr 0050.31.2024 z dnia 15 stycznia 2024 roku).
 2. Określam harmonogram realizacji dochodów budżetu Miasta Cieszyna w roku 2024 i harmonogram realizacji wydatków budżetu Miasta Cieszyna w roku 2024 (Zarządzenie Nr 0050.35.2024 z dnia 17 stycznia 2024 roku).
 3. Zmieniono plan dochodów i wydatków budżetowych:
  1. zmniejszono rezerwę ogólną utworzoną na inne wydatki nieprzewidziane w budżecie o kwotę 5000.00 zł w związku z uznaniem celowości realizacji zadania publicznego pn. "Koncert Noworoczny", zawartego w ofercie złożonej przez "Macierz Ziemi Cieszyńskiej",
   Dochody po zmianach wynoszą 253380333,43 zł
   Wydatki po zmianach wynoszą 261513061,34 zł
   Deficyt 8132727,91 zł
   (Zarządzenie Nr 0050.36.2024 z dnia 17 stycznia 2024 roku).
  2. zmniejszono rezerwę ogólną utworzoną na inne wydatki nieprzewidziane w budżecie o kwotę 36448,38 zł z przeznaczeniem na konieczność zatrudnienia profesjonalnej ochrony fizycznej Dworca Cieszyn (27109,20 zł) oraz z przeznaczeniem na konieczność zatrudnienia Inspektora Bezpieczeństwa Teleinformatycznego oraz Administratora Systemu (9339,18 zł)
   Dochody po zmianach wynoszą 254450864,19 zł
   Wydatki po zmianach wynoszą 265736427,07 zł
   Deficyt 11285562,88 zł
   (Zarządzenie Nr 0050.69.2024 z dnia 31 stycznia 2024 roku).
 4. Zmieniono zarządzenie Nr 0050.26.2024 z dnia 10 stycznia 2024 roku w sprawie ustalenia planu finansowego jednostki budżetowej Urząd Miejski w Cieszynie na rok 2024, zarządzenie Nr 0050.27.2024 z dnia 10 stycznia 2024 roku w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Miastu Cieszyn odrębnymi ustawami na rok 2024, zarządzenie Nr 0050.31.2024 z dnia 15 stycznia 2024 roku w sprawie opracowania planu finansowego dochodów i wydatków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2024 roku, zarządzenie Nr 0050.35.2024 z dnia 17 stycznia 2024 roku w sprawie określenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Cieszyna w 2024 roku (Zarządzenie Nr 0050.37.2024 z dnia 17 stycznia 2024 roku)
 5. Opracowano plan finansowy rachunku przeznaczonego na gromadzenie i wydatkowanie środków z Funduszu Pomocy w 2024 roku w zakresie dochodów i wydatków (Zarządzenie Nr 0050.38.2024 z dnia 17 stycznia 2024 roku).
 6. Zmieniono zarządzenie Nr 0050.26.2024 z dnia 10 stycznia 2024 roku w sprawie ustalenia planu finansowego jednostki budżetowej Urząd Miejski w Cieszynie na rok 2024, zarządzenie Nr 0050.31.2024 z dnia 15 stycznia 2024 roku w sprawie opracowania planu finansowego dochodów i wydatków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2024 roku, zarządzenie Nr 0050.35.2024 z dnia 17 stycznia 2024 roku w sprawie określenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Cieszyna w 2024 roku (Zarządzenie Nr 0050.49.2024 z dnia 26 stycznia 2024 roku).
 7. Zmieniono zarządzenie Nr 0050.26.2024 z dnia 10 stycznia 2024 roku w sprawie ustalenia planu finansowego jednostki budżetowej Urząd Miejski w Cieszynie na rok 2024, zarządzenie Nr 0050.38.2024 z dnia 17 stycznia 2024 roku w sprawie opracowania planu finansowego rachunku przeznaczonego na gromadzenie i wydatkowanie środków z Funduszu Pomocy w 2024 roku, zarządzenie Nr 0050.35.2024 z dnia 17 stycznia 2024 roku w sprawie określenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Cieszyna w 2024 roku (Zarządzenie Nr 0050.70.2024 z dnia 31 stycznia 2024 roku).
 8. Zmieniono zarządzenie Nr 0050.26.2024 z dnia 10 stycznia 2024 roku w sprawie ustalenia planu finansowego jednostki budżetowej Urząd Miejski w Cieszynie na rok 2024, zarządzenie Nr 0050.35.2024 z dnia 17 stycznia 2024 roku w sprawie określenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Cieszyna w 2024 roku (Zarządzenie Nr 0050.77.2024 z dnia 7 lutego 2024 roku).

IV. W zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami działającymi w zakresie pożytku publicznego:

 1. Nie uznano celowości realizacji zadania publicznego pod nazwą: "Aktywna Pewność Siebie - Warsztaty skutecznej samoobrony" zawartego w ofercie złożonej w dniu 15.01.2024 r. przez Fundację FUCCO (Zarządzenie Nr 0050.41.2024 z dnia 22 stycznia 2024 roku).
 2. Powołano komisję konkursową do spraw opiniowania ofert złożonych w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych gminy Cieszyn na rok 2024 z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym (Zarządzenie Nr 0050.47.2024 z dnia 22 stycznia 2024 roku).
 3. Rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych Gminy Cieszyn na 2024 rok z zakresu:
  1. ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego i przyznano dotacje oferentom (Zarządzenie Nr 0050.57.2024 z dnia 29 stycznia 2024 roku),
  2. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - streetworking w środowisku osób bezdomnych uzależnionych od środków psychoaktywnych, przebywających w przestrzeni publicznej i przyznano Stowarzyszeniu Pomocy Wzajemnej "Być Razem" dotację w kwocie 17500,00 zł na realizację zadania publicznego pod nazwą: "Cieszyński streetworking" (Zarządzenie Nr 0050.66.2024 z dnia 31 stycznia 2024 roku),
  3. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - prowadzenie na terenie gminy Cieszyn klubu abstynenta, m. in.: organizacja terapii rodzinnej, obozów terapeutycznych i obsługa telefonu trzeźwości i przyznano Cieszyńskiemu Stowarzyszeniu Klub Abstynentów "Familia" dotację w kwocie 55000,00 zł na realizację zadania publicznego pod nazwą: "Klub Abstynenta" (Zarządzenie Nr 0050.67.2024 z dnia 31 stycznia 2024 roku).
 4. Zmieniono załącznik do zarządzenia Nr 0050.20.2024 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 8 stycznia 2024 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego gminy Cieszyn na rok 2024 z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - realizacja programu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób bezdomnych uzależnionych od środków psychoaktywnych, w tym: grupy edukacyjne, wykłady, treningi i warsztaty edukacyjne, warsztaty pracy stanowiący ogłoszenie otwartego konkursu ofert (Zarządzenie Nr 0050.58.2024 z dnia 29 stycznia 2024 roku).
 5. W zakresie inicjatywy uchwałodawczej:
 6. Określono sposób wykonania uchwał Rady Miejskiej Cieszyna podjętych na LX sesji Rady Miejskiej Cieszyna w dniu 25 stycznia 2024 roku (Zarządzenie Nr 0050.48.2024 z dnia 26 stycznia 2024 roku).
 7. Skierowano pod obrady Rady Miejskiej na sesję w miesiącu styczniu 2024 roku projekty uchwał i materiały:
  1. uchwała w sprawie odwołania Skarbnika Miasta Cieszyna,
  2. uchwała w sprawie powołania Skarbnika Miasta Cieszyna.

VI. W zakresie oświaty:

 1. Określono terminy:
  1. w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2024/2025 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych (Zarządzenie Nr 0050.43.2024 z dnia 22 stycznia 2024 roku).
  2. w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2024/2025 do publicznych szkół podstawowych (Zarządzenie Nr 0050.44.2024 z dnia 22 stycznia 2024 roku).
  3. w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy IV sportowej w Szkole Podstawowej nr 1 w Cieszynie i Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. 4 Pułku Strzelców Podhalańskich w Cieszynie na rok szkolny 2024/2025 (Zarządzenie Nr 0050.45.2024 z dnia 22 stycznia 2024 roku).
 2. Ustalono w roku 2024 formy i specjalności kształcenia, na które jest przyznawane dofinansowanie oraz maksymalną kwotę dofinansowania opłat pobieranych przez podmioty organizujące doskonalenie zawodowe nauczycieli (Zarządzenie Nr 0050.60.2024 z dnia 29 stycznia 2024 roku).
 3. Ustalono plan dofinansowania w roku 2024 form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Cieszyn (Zarządzenie Nr 0050.61.2024 z dnia 29 stycznia 2024 roku).

VII. W pozostałych sprawach:,

 1. Powołano Komisję do przeglądu w Urzędzie Miejskim w Cieszynie, materiałów zawierających informacje niejawne (Zarządzenie Nr 0050.34.2024 z dnia 15 stycznia 2024 roku).
 2. Przekazano do:
  1. Straży Miejskiej w Cieszynie, ul. Limanowskiego 7, 43-400 Cieszyn, dowodem PT nr 1/GN/2024 nakłady finansowe poniesione na zadanie inwestycyjne "Szlakiem Cieszyńskiego Tramwaju - rozwój transgranicznej turystyki" w wysokości 14981,40 zł (Zarządzenie Nr 0050.39.2024 z dnia 17 stycznia 2024 roku),
  2. Miejskiego Zarządu Dróg w Cieszynie, ul. Liburnia 4, 43- 400 Cieszyn, dowodem PT nr 2/GN/2024 nakłady finansowe poniesione na zadanie inwestycyjne "Modernizacja kładki przy grillowisku" w wysokości 84 590,00 zł (Zarządzenie Nr 0050.55.2024 z dnia 29 stycznia 2024 roku).
 3. Ustalono średni miesięczny koszt utrzymania w mieszkaniu treningowym przy ul. Towarowej 8/4 w Cieszynie, mieszkaniu wspomaganym przy ul. Górnej 7/1 w Cieszynie, mieszkaniu treningowym przy ul. Błogockiej 30 w Cieszynie, które w 2024 roku rozpoczęły działalność w związku z ich przekształceniem z mieszkań chronionych, na kwotę 343,17 zł w 2024 roku (Zarządzenie Nr 0050.46.2024 z dnia 22 stycznia 2024 roku).
 4. Zmieniono zarządzenie Nr 0050.17.2023 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 11 stycznia 2023 roku w sprawie planu kontroli w latach 2023-2024 realizacji obowiązków właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Cieszyn w zakresie postępowania z nieczystościami ciekłymi (Zarządzenie Nr 0050.56.2024 z dnia 29 stycznia 2024 roku).
 5. Ustalono, że podstawę naliczenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu "Senior+" w Cieszynie w roku 2024 stanowi kwota na prowadzenie w 2024 roku Dziennego Domu "Senior+", określona w Ofercie realizacji zadania zleconego w ramach programu wieloletniego "Senior+" na lata 2021-2025 Edycja 2024, przekazanej 05.01.2024 r. do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, obejmująca koszty świadczenia usługi transportu do i z placówki, podzielona przez liczbę miesięcy funkcjonowania placówki w 2024 roku i przez liczbę prowadzonych miejsc w placówce, przy czym osobom nie korzystającym z usługi transportu należy odliczyć ten koszt (Zarządzenie Nr 0050.59.2024 z dnia 29 stycznia 2024 roku).
 6. Wprowadzono Procedurę obsługi osób ze szczególnym potrzebami w Urzędzie Miejskim w Cieszynie (Zarządzenie Nr 0050.68.2024 z dnia 31 stycznia 2024 roku).
 7. Rozpatrzono uwagi wniesione do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Cieszyna dla obszaru Małej Łąki i Boguszowic (Zarządzenie Nr 0050.71.2024 z dnia 5 lutego 2024 roku).
 8. Powołano Komisję oceniającą wnioski w sprawie przyznania stypendiów dla osób zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury oraz opieką nad zabytkami (Zarządzenie Nr 0050.73.2024 z dnia 5 lutego 2024 roku).
 9. Zmieniono zarządzenie Nr 0050.1.2024 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 3 stycznia 2024 roku w sprawie przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cieszynie (Zarządzenie Nr 0050.78.2024 z dnia 8 lutego 2024 roku).

Cieszyn, dnia 14 lutego 2024 roku

  Burmistrz Miasta
   
  Gabriela Staszkiewicz

Załączniki

Powiadom znajomego