W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
 e-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Adres ESP (skrytka ePUAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Sprawozdanie Burmistrza Miasta Cieszyna z działalności w okresie od dnia 18 września 2023 roku do dnia 13 października 2023 roku

OR-I.0057.9.2023

Sprawozdanie
Burmistrza Miasta Cieszyna
z działalności w okresie
od dnia 18 września 2023 roku
do dnia 13 października 2023 roku

I. W zakresie gospodarowania mieniem komunalnym:

 1. Ogłoszono:
  1. III ustny przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Cieszynie przy ul. gen. Józefa Hallera, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 83 obr. 77 o pow. 0,0542 ha (Zarządzenie nr 0050.524.2023 z dnia 18 września 20213 roku),
  2. ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę części nieruchomości z przeznaczeniem na usytuowanie tymczasowych stoisk handlowych w dniach od 28 października 2023 r. do 2 listopada 2023 r., na okoliczność dnia Wszystkich Świętych (Zarządzenie Nr 0050.534.2023 z dnia 25 września 2023 roku),
 2. Sprzedano w drodze bezprzetargowej dotychczasowemu najemcy:
  1. lokal mieszkalny nr 12 położony na I piętrze budynku, składający się z łazienki, pokoju, kuchni o łącznej pow. 21,13 m2 oraz dwóch piwnic o łącznej pow. 9,57 m2 wraz z udziałem do działki nr 13/1 obr. 54 o pow. 926 m2 w 3070/193721 części, ustalając, że udział dotyczy także części wspólnych budynku, po przyznaniu bonifikaty w wysokości 70% (Zarządzenie Nr 0050.535.2023 z dnia 25 września 2023 roku),
  2. lokal mieszkalny nr 2 położony na parterze budynku, składający się z korytarza, wc, kuchni, łazienki i dwóch pokoi o łącznej pow. 66,50 m2 wraz z udziałem do działki nr 92 obr. 42 o pow. 330 m2 w 6650/89696 części, ustalając, że udział dotyczy także części wspólnych budynku, po przyznaniu bonifikaty w wysokości 70% (Zarządzenie Nr 0050.539.2023 z dnia 25 września 2023 roku),
  3. lokal mieszkalny nr 8 położony na II piętrze budynku, składający się z 2 przedpokoi, 2 pokoi, kuchni, łazienki oraz wc o łącznej pow. 93,09 m2 oraz piwnicy o pow. 6,18 m2 z udziałem do działki nr 67 obr. 43 o pow. 397 nr w 9927/81453 części, ustalając, że udział dotyczy także części wspólnych budynku, po przyznaniu bonifikaty w wysokości 50% (Zarządzenie Nr 0050.543.2023 z dnia 25 września 2023 roku),
  4. lokal mieszkalny nr 9 położony na II piętrze budynku, składający się z przedpokoju, łazienki, kuchni oraz dwóch pokoi o łącznej pow. 57,55 m2 i piwnicy o pow. 7,32 m2 wraz z udziałem do działki nr 67 obr. 43 o pow. 397 m2 w 6487/81453 części, ustalając, że udział dotyczy także części wspólnych budynku, po przyznaniu bonifikaty w wysokości 50% (Zarządzenie Nr 0050.554.2023 z dnia 2 października 2023 roku),
  5. nieruchomość gruntową położoną w Cieszynie w rejonie ul. Narcyzów, tj. działkę nr 192/6 obr. 69 o pow. 110 m2, po przyznaniu bonifikaty w wysokości 50% (Zarządzenie Nr 0050.558.2023 z dnia 4 października 2023 roku),
 3. Sporządzono i podano do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej, a obejmujący:
  1. lokal mieszkalny nr 13 położony w budynku przy ul. Głębokiej 13 w Cieszynie wraz z udziałem do gruntu działki i części wspólnych budynku w 5116/145040 części (Zarządzenie Nr 0050.536.2023 z dnia 25 września 2023 roku),
  2. lokal mieszkalny nr 18 położony w budynku przy ul. Tysiąclecia 7 w Cieszynie wraz z udziałem do gruntu działki i części wspólnych budynku w 5333/135695 części (Zarządzenie Nr 0050.537.2023 z dnia 25 września 2023 roku),
  3. lokal mieszkalny nr 11 położony w budynku przy ul. Macierzy Szkolnej 3 w Cieszynie wraz z udziałem do gruntu działki i części wspólnych budynku w 3730/132117 części (Zarządzenie Nr 0050.538.2023 z dnia 25 września 2023 roku),
  4. lokal mieszkalny nr 15 położony w budynku przy ul. Macierzy Szkolnej 3 w Cieszynie wraz z udziałem do gruntu działki i części wspólnych budynku w 4660/132117 części (Zarządzenie Nr 0050.540.2023 z dnia 25 września 2023 roku),
  5. lokal mieszkalny nr 21 położony w budynku przy ul. Górnej 30 w Cieszynie wraz z udziałem do gruntu działki i części wspólnych budynku w 5680/175371 części (Zarządzenie Nr 0050.541.2023 z dnia 25 września 2023 roku),
  6. lokal mieszkalny nr 22 położony w budynku przy ul. Górnej 30 w Cieszynie wraz z udziałem do gruntu działki i części wspólnych budynku w 3810/175371 części (Zarządzenie Nr 0050.542.2023 z dnia 25 września 2023 roku),
  7. lokal mieszkalny nr 26 położony w budynku przy ul. Tysiąclecia 9 w Cieszynie wraz z udziałem do gruntu działki i części wspólnych budynku w 4189/169501 części (Zarządzenie Nr 0050.557.2023 z dnia 4 października 2023 roku),
 4. Sporządzono i wywieszono na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Cieszynie wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze:
  1. ustnego przetargu ograniczonego, a obejmujący nieruchomość gruntową położoną w Cieszynie przy ulicy Pięknej oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 96 obr. 22 o pow. 0,0399 ha (Zarządzenie Nr 0050.544.2023 z dnia 25 września 2023 roku),
  2. ustnego przetargu nieograniczonego, a obejmujący lokal mieszkalny nr 12 położony w budynku nr 30 przy ul. Stalmacha w Cieszynie, z własnością którego jest związany udział 1/13 części w nieruchomości wspólnej oznaczonej jako działka nr 35 obr. 45 o pow. 0,0767 ha (Zarządzenie Nr 0050.559.2023 z dnia 4 października 2023 roku),
  3. ustnego przetargu nieograniczonego, a obejmujący lokal mieszkalny nr 8 położony w budynku nr 1 przy ul. Limanowskiego w Cieszynie, z własnością którego jest związany udział 6578/93001 części w nieruchomości wspólnej oznaczonej jako działka nr 1 obr. 44 o pow. 0,0315 ha (Zarządzenie Nr 0050.576.2023 z dnia 11 października 2023 roku).
 5. Zmieniono zarządzenie Nr 0050.536.2023 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 25 września 2023 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia (Zarządzenie Nr 0050.577.2023 z dnia 11 października 2023 roku).
 6. Ustanowiono na rzecz:
  1. Wodociągów Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o. o. z Sp. z o. o. z siedzibą w Ustroniu przy ul. Myśliwskiej 10 służebność przesyłu biegnącą po nieruchomości będącej własnością Gminy Cieszyn położonej w Cieszynie przy ul. Filipowicza oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1/84 obr. 19 Ustanowienie służebności nastąpiło za wynagrodzeniem w kwocie 82,00 zł netto + 18,86 zł (23% VAT) = 100,86 zł brutto (Zarządzenie Nr 0050.567.2023 z dnia 9 października 2023 roku),
  2. TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Podgórskiej 25A służebność przesyłu biegnącą po nieruchomości będącej własnością Gminy Cieszyn położonej w Cieszynie przy ul. Cichej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 3/9 obr. 10. Ustanowienie służebności nastąpiło za wynagrodzeniem w kwocie 60,00 zł netto + 13,80 zł (23% podatku VAT) = 73,80 zł brutto (Zarządzenie Nr 0050.578.2023 z dnia 11 października 2023 roku).

II. W zakresie zamówień publicznych:

 1. Powołano komisję przetargową dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest:
  1. wykonanie robót budowlanych oraz nasadzeń i pielęgnacji drzewostanu dla przedsięwzięć: "Samowystarczalne dzielnice - uspołecznione działania zielone", "Zielony Cieszyn! Czyli chronimy i wypoczywamy", "Zielone sieci" w ramach projektu "Cieszyn - miasto samowystarczalne" (Zarządzenie Nr 0050.529.2023 z dnia 20 września 2023 roku),
  2. Realizacja kompleksowej usługi obejmującej opracowanie dokumentu pn.: "Nowy Model Partycypacji Społecznej w Cieszynie - tj. zasady i standardy prowadzenia dialogu społecznego" (Zarządzenie Nr 0050.556.2023 z dnia 2 października 2023 roku).

III. W zakresie ochrony środowiska:

 1. Wyrażono zgodę na usunięcie:
  1. drzew (jesion wyniosły, świerk pospolity), rosnących na terenie nieruchomości, którą stanowi działka nr 2/121 obr. 57 przy ul. Mickiewicza 6 w Cieszynie, będąca współwłasnością Gminy Cieszyn i osób fizycznych tworzących Wspólnotę Mieszkaniową przy ul. Mickiewicza 6 (Zarządzenie Nr 0050.546.2023 z dnia 27 września 2023 roku),
  2. drzew (świerk pospolity), rosnących na terenie nieruchomości, którą stanowią działka nr 1/1 i działka nr 1/83 obr. 19, położone u zbiegu ulicy Przepilińskiego i ulicy Kajzara w Cieszynie, będące własnością Gminy Cieszyn, pod warunkiem wykonania nasadzeń zastępczych w ilości co najmniej jednego drzewa za każde usunięte drzewo (Zarządzenie Nr 0050.547.2023 z dnia 27 września 2023 roku),
  3. drzew (topola kanadyjska, 2 jesiony wyniosłe), rosnących na terenie nieruchomości, którą stanowi działka nr 2/12 obr. 46 przy ul. Hallera w Cieszynie, będąca własnością Gminy Cieszyn w zarządzie Miejskiego Zarządu Dróg w Cieszynie, pod warunkiem wykonania nasadzeń zastępczych w ilości co najmniej dwa drzewa w zamian za każde usunięte drzewo (Zarządzenie Nr 0050.579.2023 z dnia 11 października 2023 roku).

IV. W zakresie spraw finansowych:

 1. Zmieniono zarządzenie Nr 0050.4.2013 z dnia 3 stycznia 2013 roku w sprawie zasady przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu Miasta Cieszyna dla samorządowych instytucji kultury (Zarządzenie Nr 0050.549.2023 z dnia 27 września 2023 roku).
 2. Zmieniono zarządzenie Nr 0050.12.2023 z dnia 11 stycznia 2023 roku w sprawie ustalenia planu finansowego jednostki budżetowej Urząd Miejski w Cieszynie na rok 2023, zarządzenie Nr 0050.25.2023 z dnia 11 stycznia 2023 roku w sprawie określenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Cieszyna w 2023 roku (Zarządzenie Nr 0050.551.2023 z dnia 29 września 2023 roku).
 3. Zmieniono plan dochodów i wydatków budżetowych:
  1. zmniejszono rezerwę ogólną utworzoną na inne wydatki nieprzewidziane w budżecie o kwotę 12.000,00 zł z przeznaczeniem na współorganizację zawodów lekkoatletycznych dla dzieci i młodzieży z cieszyńskich szkół, z okazji otwarcia stadionu
   Dochody po zmianach wynoszą 221.489.823,48 zł
   Wydatki po zmianach wynoszą 261.386.090,18 zł
   Deficyt 39.896.266,70 zł
   (Zarządzenie Nr 0050.552.2023 z dnia 29 września 2023 roku).
  2. zmniejszono rezerwę celową utworzoną na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem przedszkoli o kwotę 8.000,00 zł, z przeznaczeniem wymianę obudów na kaloryfery, zgodnie z zaleceniem Inspektora Sanitarnego. Ponadto zmniejszono rezerwę celową utworzoną na wydatki bieżące związane z wypłatą nagród dla nauczycieli cieszyńskich jednostek oświatowych o kwotę 311.730,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę nagród dla nauczycieli i dyrektorów szkół podstawowych i przedszkoli w związku z Dniem Edukacji Narodowej.
   Dochody po zmianach wynoszą 222.361.539,05 zł
   Wydatki po zmianach wynoszą 262.257.805,75 zł
   Deficyt 39.896.266,70 zł
   (Zarządzenie Nr 0050.564.2023 z dnia 9 października 2023 roku).
 4. Zmieniono zarządzenie Nr 0050.12.2023 z dnia 11 stycznia 2023 roku w sprawie ustalenia planu finansowego jednostki budżetowej Urząd Miejski w Cieszynie na rok 2023, zarządzenie Nr 0050.23.2023 z dnia 11 stycznia 2023 roku w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Miastu Cieszyn odrębnymi ustawami na rok 2023 i zarządzenie Nr 0050.25.2023 z dnia 11 stycznia 2023 roku w sprawie określenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Cieszyna w 2023 roku (Zarządzenie Nr 0050.565.2023 z dnia 9 października 2023 roku).
 5. Obciążono Fundację "Adonai" z siedzibą w Cieszynie, ul. Hajduka 10 opłatą za bezumowne zajmowanie części działki nr 16/7 obr. 33 tj. gruntu o pow. 10 m2 położonej przy ul. Hajduka 10 w Cieszy6nie w okresie od 1 czerwca 2023 r. do 30 czerwca 20233 r. w wysokości 463,60 zł =23% podatku VAT (Zarządzenie Nr 0050.581.2023 z dnia 12 października 2023 roku).

V. W zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami działającymi w zakresie pożytku publicznego:

 1. Uznano celowość realizacji zadania publicznego pod nazwą "Organizacja transportu na mecze drużyny Talent Sferawent Cieszyn" zawartego w ofercie złożonej w dniu 27.09.2023 r. przez Fundację Talent Cieszyn (Zarządzenie Nr 0050.555.2023 z dnia 2 października 2023 roku).
 2. Zarządzono przeprowadzenie konsultacji z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w celu poznania opinii w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie:
  1. zmiany uchwały Nr XLVIII/496/14 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 25 września 2014r. w sprawie wprowadzenia regulaminów w parkach znajdujących się na terenie miasta Cieszyna. Wyznaczono termin rozpoczęcia konsultacji na dzień 20 września 2023 r., a termin zakończenia na dzień 4 października 2023 r. (Zarządzenie Nr 0050.525.2023 z dnia 18 września 2023 roku),
  2. uchwalenia Programu współpracy gminy Cieszyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami działającymi w zakresie pożytku publicznego na rok 2024. Wyznaczono termin rozpoczęcia konsultacji na dzień 26 września 2023 r., a termin zakończenia na dzień 10 października 2023r. (Zarządzenie Nr 0050.527.2023 z dnia 18 września 2023 roku),
  3. podwyższenia kryteriów dochodowych uprawniających do zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028. Wyznaczono termin rozpoczęcia konsultacji na dzień 12 października 2023 r., a termin zakończenia na dzień 25 października 2023 r. (Zarządzenie Nr 0050.569.2023 z dnia 9 października 2023 roku),
  4. wprowadzenia regulaminu korzystania ze stadionu miejskiego. Wyznaczono termin rozpoczęcia konsultacji na dzień 10 października 2023 r., a termin zakończenia na dzień 24 października 2023 r. (Zarządzenie Nr 0050.571.2023 z dnia 9 października 2023 roku).
 3. Przyznano dotację w wysokości 3000 złotych dla Stowarzyszenia "Via Musica" w Cieszynie na realizację zadania publicznego pod nazwą: IV Muzyczna Akademia Seniora SART 2023, opisanego szczegółowo w ofercie złożonej w dniu 6 września 2023 roku (Zarządzenie Nr 0050.530.2023 z dnia 20 września 2023 roku)
 4. Powołano Komisję Konkursową do spraw opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego gminy Cieszyn na rok 2023 z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - realizacja programu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób bezdomnych uzależnionych od środków psychoaktywnych, w tym: grupy edukacyjne, wykłady, treningi i warsztaty edukacyjne, warsztaty pracy (Zarządzenie Nr 0050.533.2023 z dnia 25 września 2023 roku).
 5. Ogłoszono nabór uzupełniający przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Cieszynie. Wyznaczono termin rozpoczęcia naboru uzupełniającego na dzień 2 października 2023 roku, a termin zakończenia na dzień 27 października 2023 roku (Zarządzenie Nr 0050.545.2023 z dnia 27 września 2023 roku).
 6. Unieważniono otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego gminy Cieszyn na rok 2023 z zakresu:
  1. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - streetworking w środowisku osób bezdomnych uzależnionych od środków psychoaktywnych, przebywających w przestrzeni publicznej, ogłoszony w dniu 5 września 2023 r. (Zarządzenie Nr 0050.561.2023 z dnia 4 października 2023 roku).
  2. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - wspieranie organizacji pozarządowych realizujących zadania z zakresu profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom, przy udziale środków zewnętrznych, poprzez zapewnienie wkładu własnego, ogłoszony w dniu 8 marca 2023 r. (Zarządzenie Nr 0050.562.2023 z dnia 4 października 2023 roku).

VI. W zakresie inicjatywy uchwałodawczej:

 1. Określono sposób wykonania uchwał Rady Miejskiej Cieszyna podjętych na LVI sesji Rady Miejskiej Cieszyna w dniu 28 września 2023 roku (Zarządzenie Nr 0050.550.2023 z dnia 29 września 2023 roku).
 2. Skierowano pod obrady Rady Miejskiej na sesję w miesiącu październiku 2023 roku projekty uchwał i materiały:
  1. informacje Burmistrza oraz Przewodniczącego Rady Miejskiej dotyczące oświadczeń majątkowych za 2022 rok, złożonych przez osoby pełniące funkcje publiczne w jednostkach samorządu terytorialnego,
  2. sprawozdanie z realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2022/2023,
  3. uchwała w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Miasta Cieszyna na rok 2024,
  4. uchwała w sprawie uchwalenia Lokalnej Strategii Polityki Zdrowotnej na lata 2023 -2028 dla Miasta Cieszyna,
  5. uchwała w sprawie Programu współpracy gminy Cieszyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami działającymi w zakresie pożytku publicznego na rok 2024,
  6. uchwała w sprawie przyjęcia Programu osłonowego "Pomoc w zakresie dożywiania na terenie Gminy Cieszyn" na lata 2024-2028,
  7. uchwała w sprawie podwyższenia kryteriów dochodowych uprawniających do zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028,
  8. uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/548/22 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 27 października 2022 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia pn. "Wzrost atrakcyjności i dostępności cieszyńskiej komunikacji zbiorowej poprzez zakup autobusów elektrycznych",
  9. uchwała w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania ze stadionu miejskiego w Cieszynie,
  10. uchwała w sprawie zmiany przebiegu drogi gminnej nr 3901194 S (ul. L. Staffa),
  11. uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XLVIII/496/14 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 25 września 2014 roku w sprawie wprowadzenia regulaminów w parkach znajdujących się na terenie miasta Cieszyna,
  12. uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XX/236/20 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 27 sierpnia 2020 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, realizowanych na terenie Gminy Cieszyn.

VII. W zakresie sportu:

 1. Wprowadzono regulamin wydarzenia sportowego pn.: "3,2,1….START!", które odbędzie się w dniu 6.10.2023 r. na Stadionie Miejskim w Cieszynie, znajdującym się przy al. Jana Łyska 21 w Cieszynie (Zarządzenie Nr 0050.532.2023 z dnia 20 września 2023 roku).
 2. Przyznano nagrody i wyróżnienia Miasta Cieszyna za wysokie wyniki sportowe osiągnięte w 2022 roku oraz za całokształt działalności sportowej (Zarządzenie Nr 0050.548.2023 z dnia 27 września 2023 roku).

VIII. W zakresie oświaty:

Wyznaczono do zastępowania dyrektora Przedszkola nr 9 w Cieszynie w czasie jego nieobecności nauczyciela tego Przedszkola Panią Magdalenę Fabian (Zarządzenie Nr 0050.560.2023 z dnia 4 października 2023 roku).

IX. W pozostałych sprawach:

 1. Zarządzono przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami Cieszyna, w celu poznania ich opinii w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie:
  1. zmiany uchwały Nr XLVIII/496/14 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 25 września 2014r. w sprawie wprowadzenia regulaminów w parkach znajdujących się na terenie miasta Cieszyna. Wyznaczono termin rozpoczęcia konsultacji na dzień 20 września 2023 r., a termin zakończenia na dzień 4 października 2023 r. (Zarządzenie Nr 0050.526.2023 z dnia 18 września 2023 roku),
  2. uchwalenia Programu współpracy gminy Cieszyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami działającymi w zakresie pożytku publicznego na rok 2024. Wyznaczono termin rozpoczęcia konsultacji na dzień 26 września 2023 r., a termin zakończenia na dzień 10 października 2023r. (Zarządzenie Nr 0050.528.2023 z dnia 18 września 2023 roku),
  3. przyjęcia Programu osłonowego "Pomoc w zakresie dożywiania na terenie Gminy Cieszyn" na lata 2024-2028. Wyznaczono termin rozpoczęcia konsultacji na dzień 12 października 2023 r., a termin zakończenia na dzień 25 października 2023 r. (Zarządzenie Nr 0050.568.2023 z dnia 9 października 2023 roku),
  4. podwyższenia kryteriów dochodowych uprawniających do zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028. Wyznaczono termin rozpoczęcia konsultacji na dzień 12 października 2023 r., a termin zakończenia na dzień 25 października 2023 r. (Zarządzenie Nr 0050.570.2023 z dnia 9 października 2023 roku),
  5. wprowadzenia regulaminu korzystania ze stadionu miejskiego. Wyznaczono termin rozpoczęcia konsultacji na dzień 10 października 2023 r., a termin zakończenia na dzień 24 października 2023 r. (Zarządzenie Nr 0050.572.2023 z dnia 9 października 2023 roku),
  6. Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Miasta Cieszyna na rok 2024. Wyznaczono termin rozpoczęcia konsultacji na dzień 12 października 2023 r., a termin zakończenia na dzień 25 października 2023 r. (Zarządzenie Nr 0050.574.2023 z dnia 9 października 2023 roku).
 2. Ogłoszono Konkurs na "Miejsce Przyjazne Seniorom" w 2023 r., zwany dalej Konkursem dla cieszyńskich instytucji i organizacji (Zarządzenie Nr 0050.531.2023 z dnia 20 września 2023 roku).
 3. Zmieniono zarządzenie nr 0050.161.2022 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 28 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia norm zużycia paliw płynnych dla pojazdów samochodowych i sprzętu silnikowego oraz zasad rozliczania zużycia paliwa przez pojazdy i urządzenia eksploatowane w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Cieszyn (Zarządzenie Nr 0050.563.2023 z dnia 4 października 2023 roku).
 4. Stwierdzono przejęcie na własność przez Gminę Cieszyn z mocy ustawy, w trybie art. 50a ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, samochodu osobowego marki Peugeot 2002 o nr rej. SCI 9857G. Pojazd ze względu na jego stan przeznaczono do złomowania (Zarządzenie Nr 0050.566.2023 z dnia 9 października 2023 roku)
 5. Powołano Zespół Interdyscyplinarny do spraw przeciwdziałania przemocy domowej w Cieszynie (Zarządzenie Nr 0050.573.2023 z dnia 9 października 2023 roku).
 6. Wprowadzono Operat Akcji Zimowej 2023/2024 dla miasta Cieszyna (Zarządzenie Nr 0050.575.2023 z dnia 11 października 2023 roku).

Cieszyn, dnia 19 października 2023 roku

  Burmistrz Miasta
   
  Gabriela Staszkiewicz

Załączniki

Powiadom znajomego