W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
 e-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Adres ESP (skrytka ePUAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

15_prośba o poparcie wniosków Cieszyńskiej Rady Seniorów przez GRDPP

Cieszyn 2019-09-23

BRM.0033/W/15/2019

Gminna Rada Działalności
Pożytku Publicznego

Cieszyńska Rada Seniorów zwraca się do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego, jako organu ustawowo upoważnionego do opiniowania projektów uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfer pożytku publicznego, w tym programów współpracy z organizacjami pozarządowymi, o poparcie wniosków wynikających z opinii Rady w sprawie Programu współpracy miasta Cieszyna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami działającymi w zakresie pożytku publicznego na rok 2020.

Rada Seniorów opiniując projekt Programu skupiła się na obszarze dotyczącym osób starszych, a konkretnie na Priorytetowych zadaniach publicznych, które zaproponowano w ramach realizacji celu szczegółowego: Wsparcie dla osób starszych.

W ocenie Cieszyńskiej Rady Seniorów, już wkrótce, starzenie się społeczeństwa miasta stanie się istotnym problemem społecznym jeżeli miasto nie postawi na politykę pro senioralną z wykorzystaniem potencjału osób starszych włącznie. Niestety w Cieszynie problematykę osób starszych nadal traktuje się marginalnie czego dowodem jest poddany konsultacjom społecznym program współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2020. Program w obszarze dot. osób starszych zawiera jedynie dwa zadania publiczne, ponadto Cieszyńska Rada Seniorów została pominięta zarówno przy tworzeniu jak i opiniowaniu programu. Dlatego Rada Seniorów z własnej inicjatywy postanowiła wyrazić swoją opinię w sprawie Programu i wnioskować o wpisanie do Programu 6 dodatkowych zadań oraz wnioskować o uzupełnienie zaproponowanych w Programie zadań, zgodnie z opinią stanowiąca załącznik do niniejszego pisma.

Prosimy o poparcie zaproponowanego przez Cieszyńską Radę Seniorów poszerzenia katalogu priorytetowych zadań publicznych realizowanych na rzecz osób starszych oraz poparcie zaproponowanego rozszerzenia zapisanych w Programie w podpunktach a) i b) zadań publicznych.

 
Z wyrazami szacunku
 
 
 
Przewodniczący
 
Cieszyńskiej Rady Seniorów
 
 
 
Andrzej Mleczko

Załącznik:

  1. opinia CRS w sprawie Programu współpracy

Cieszyn, dnia 25.09.2019 r.

 
Sz. P.
 
Andrzej Mleczko
 
Przewodniczący
 
Cieszyńskiej Rady Seniorów

Szanowny Panie Przewodniczący,

Członkowie Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego na posiedzeniu w dniu 25 września 2019 roku opiniując projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia Programu współpracy gminy Cieszyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami działającymi w zakresie pożytku publicznego na rok 2020 postanowili jednogłośnie zaopiniować go pozytywnie, jednocześnie proponując uwzględnienie w tym projekcie zmian zaproponowanych przez Cieszyńską Radę Seniorów.

 
Z poważaniem
 
 
 
Katarzyna Wiśniowska
 
przewodnicząca GRDPP

Załączniki

odpowiedź pdf, 217 kB

Powiadom znajomego