W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
 e-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Adres ESP (skrytka ePUAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

14_opinia w sprawie Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami działającymi w zakresie pożytku publicznego na rok 2020

Cieszyn 2019-09-24

BRM.0033/W/14/2019

Pani
Gabriela Staszkiewicz
Burmistrz Miasta Cieszyna

OPINIA
CIESZYŃSKIEJ RADY SENIORÓW

w sprawie: Programu współpracy gminy Cieszyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami działającymi w zakresie pożytku publicznego na rok 2020

Cieszyńska Rada Seniorów po zapoznaniu się z projektem Programu współpracy gminy Cieszyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami działającymi w zakresie pożytku publicznego na rok 2020, realizując swoje zadania i cele wynikające z Regulaminu przyjętego Uchwałą Nr

4/II/2019, z dnia 4 marca z inicjatywy własnej postanowiła wyrazić swoja opinię w zakresie przedmiotowym dot. Polityki społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, w którym jako cel szczegółowy wpisano Wsparcie dla osób starszych.

W ocenie Rady Seniorów zaproponowane priorytetowe zadania publiczne w zakresie Celu szczegółowego: Wsparcie dla osób starszych są nieadekwatne do potrzeb sukcesywnie starzejącego się społeczeństwa miasta. W ocenie Rady postawić należy na konsekwentne budowanie lokalnego systemu oparcia środowiskowego umożliwiającego "starzenie się w miejscu zamieszkania".

Cieszyńska Rada Seniorów za celowe uważa poszerzenie katalogu priorytetowych zadań publicznych realizowanych na rzecz osób starszych i wnosi o wpisanie do celu szczegółowego obejmującego Wsparcie osób starszych następujących zadań:

  • budowanie systemu oparcia środowiskowego i samoorganizacji osób starszych, w tym pomocy sąsiedzkiej, samopomocy, wymiany usług w formule społecznych banków czasu ;
  • działania wspierające, w tym szkolenia dla rodzin i opiekunów w zakresie opieki nad osobami starszymi z problemami zdrowotnymi;
  • działalność na rzecz budowania między pokoleniowych więzi;
  • realizacja działań wykorzystujących potencjał osób starszych, w tym wolontariat senioralny
  • diagnoza realnych potrzeb oraz instytucjonalnych możliwości wdrożenia korzystnych dla osób starszych rozwiązań;
  • organizacja Centrum Inicjatyw Senioralnych jako miejsca koordynowania form pomocy dedykowanych osobom starszym oraz informacji senioralnej.

Jednocześnie Cieszyńska Rada Seniorów wnosi o rozszerzenie zaproponowanych w projekcie uchwały zadań:

  • w pkt. a poprzez dopisanie "kształcenia seniorów liderów lokalnych"
  • w pkt. b poprzez dopisanie "i wspieranie" (prowadzenie i wspieranie placówek dla osób starszych).
 
Z wyrazami szacunku
 
 
 
Wiceprzewodnicząca
 
Cieszyńskiej Rady Seniorów
 
 
 
Janina Cichomska

Cieszyn, dnia 25.09.2019 r.

 
Sz. P.
 
Andrzej Mleczko
 
Przewodniczący
 
Cieszyńskiej Rady Seniorów

Szanowny Panie Przewodniczący,

Członkowie Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego na posiedzeniu w dniu 25 września 2019 roku opiniując projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia Programu współpracy gminy Cieszyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami działającymi w zakresie pożytku publicznego na rok 2020 postanowili jednogłośnie zaopiniować go pozytywnie, jednocześnie proponując uwzględnienie w tym projekcie zmian zaproponowanych przez Cieszyńską Radę Seniorów.

 
Z poważaniem
 
 
 
Katarzyna Wiśniowska
 
przewodnicząca GRDPP

Załączniki

opinia pdf, 572 kB
odpowiedź pdf, 217 kB

Powiadom znajomego