W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
 e-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Adres ESP (skrytka ePUAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Samodzielne stanowisko ds. architektury miejskiej, zabytków i ochrony krajobrazu

Samodzielne stanowisko ds. architektury miejskiej, zabytków i ochrony krajobrazu

Główny Specjalista - Anna Syrokosz

Pomoc administracyjna - Sonia Sudyka

Zakres działania:

 1. wykonywanie zadań wynikających z ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami w zakresie:
  1. prowadzenia gminnej ewidencji zabytków,
  2. sporządzania gminnego programu opieki nad zabytkami oraz opracowywania okresowych sprawozdań z jego realizacji,
  3. przekazywania wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków zawiadomień o odkryciu lub znalezieniu zabytków,
 2. wykonywanie zadań związanych z wydatkowaniem środków budżetowych Gminy Cieszyn w ramach programów pomocowych skierowanych na ochronę zabytków,
 3. współpraca z miejskimi jednostkami organizacyjnymi i wydziałami urzędu w zakresie inicjatyw i realizacji działań Gminy Cieszyn w sprawach dotyczących ochrony zabytków i układu urbanistyczno-architektonicznego oraz przy przygotowywaniu prac budowlanych i konserwatorskich prowadzonych na obiektach zabytkowych własności Gminy Cieszyn oraz miejskich przedsięwzięć związanych z zagospodarowaniem przestrzeni publicznych miasta,
 4. współpraca z administracją rządową w zakresie aktualizacji wojewódzkiej ewidencji miejsc pamięci narodowej oraz współpraca z miejskimi jednostkami organizacyjnymi w zakresie utrzymania w dobrym stanie technicznym i estetycznym miejsc pamięci,
 5. koordynowanie działań w zakresie zachowania walorów estetycznych, plastycznych i użytkowych Gminy Cieszyn,
 6. edukacja i informacja w zakresie architektury i przestrzeni publicznej miasta,
 7. współpraca w zakresie opracowywania projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Cieszyn oraz innych opracowań planistycznych w zakresie formułowania zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków,
 8. opiniowanie koncepcji programowo-przestrzennych i studiów krajobrazowych oraz przedsięwzięć zmierzających do zapewnienia całościowego, harmonijnego rozwoju przestrzeni miejskiej, realizowanych przez Gminę Cieszyn,
 9. opiniowanie rozwiązań architektonicznych sytuowanych na terenie Gminy Cieszyn obiektów budowlanych stałych i tymczasowych: budynków i budowli,
 10. inicjowanie konkursów urbanistyczno-architektonicznych dla inwestycji miejskich w celu wyłonienia najlepszych rozwiązań,
 11. zasięganie opinii i współpraca z Gminną Komisją Urbanistyczno-Architektoniczną,
 12. opiniowanie i współpraca w zakresie Systemu Informacji Miejskiej oraz Mebli Miejskich w przestrzeniach publicznych,
 13. wykonywanie zadań związanych z wdrożeniem uchwały krajobrazowej Cieszyna oraz prowadzenie nadzoru w zakresie zgodności reklam zlokalizowanych w przestrzeni publicznej z zapisami uchwały krajobrazowej i związana z tym realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu:
  1. prowadzenie inwentaryzacji tablic i urządzeń reklamowych znajdujących się na obszarze Gminy Cieszyn widocznych z przestrzeni dostępnych publicznie,
  2. prowadzenie postępowań dotyczących ustalania kar pieniężnych na podmiot, który umieścił tablicę reklamową lub urządzenie reklamowe niezgodnie z przepisami uchwały krajobrazowej,
  3. opracowanie projektu uchwały w zakresie opłaty reklamowej od umieszczonych tablic reklamowych lub urządzeń reklamowych oraz wymiaru opłaty reklamowej,
  4. wydawanie interpretacji indywidualnych w zakresie zgodności z uchwałą krajobrazową,
 14. sporządzanie i terminowe przekazywanie sprawozdań budżetowych z zakresu realizowanych zadań.

Powiadom znajomego