W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
 e-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Adres ESP (skrytka ePUAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Protokół z posiedzenia Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Cieszynie z dnia 22 września 2021 roku

Protokół z posiedzenia

Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego

w Cieszynie 

z dnia 22 września 2021 roku

W dniu 22 września 2021 roku w Urzędzie Miejskim w Cieszynie w godzinach 14.00-15.30 odbyło się szesnaste posiedzenie Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Cieszynie.

Porządek obrad:

1. Koncepcja stworzenia polityki lokalowej dla organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej dotyczącej zasobów lokalowych miasta i miejskich nieruchomości.
2. Zaopiniowanie projektów uchwał przedłożonych przez Burmistrza.
3. Podsumowanie spotkania z organizacjami pozarządowymi, zorganizowanego celem wypracowania koncepcji Festiwalu organizacji pozarządowych.
4. Przyjęcie Planu Pracy GRDPP na II półrocze 2021 roku – podjęcie Uchwały.
Posiedzenie otworzyła przewodnicząca GRDPP Pani Janina Cichomska, która przywitała członków Rady oraz gości Panią Magdalenę Chorąży-Suchy Dyrektor Zamku Cieszyn oraz Panią Dagmarę Kożdoń przedstawiciela Zakładu Budynków Miejskich w Cieszynie Sp. z o.o.

Przewodnicząca stwierdziła, iż w posiedzeniu uczestniczy pięciu członków Rady, tym samym nie ma wymaganego kworum i Rada nie posiada zdolności do podejmowania uchwał. Rada nie może zatem zaopiniować przedłożonych przez Burmistrza projektów Uchwał, ani tez przyjąć planu Pracy na II półrocze 2021 roku.

Z uwagi na obecność zaproszonych gości, przewodnicząca zaproponowała częściową realizację punktu pierwszego porządku obrad, związanego z koncepcją stworzenia polityki lokalowej dla organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej, dotyczącej zasobów lokalowych miasta i miejskich nieruchomości i poprosiła o przedstawienie informacji na temat zasad wynajmowanie lokali użytkowych w/w podmiotom jakie są stosowane w Zakładzie Budynków Miejskich i na Zamku Cieszyn.

Pani Dagmara Kożdoń, reprezentująca Zakład Budynków Miejskich omówiła preferencyjne zasady najmu lokali użytkowych dla organizacji pozarządowych obowiązujące w spółce. Poinformowała, że kwestie te kompleksowo regulują dwa akty prawne, tj. Uchwała Nr3/2020 Zarządu Zakładu Budynków Miejskich w Cieszynie Sp.z o.o z dnia, 8 stycznia 2020 roku w sprawie ustalenia stawek czynszu najmu obowiązujących w komunalnych lokalach użytkowych dla organizacji społecznych i stowarzyszeń, wynajmowanych w drodze bezprzetargowej oraz dokument Średnie stawki czynszu w lokalach użytkowych ( z podziałem na branże i strefy ) z dnia 06.07.2021 roku.

Zgodnie z Uchwałą przyjęto zasadę ustalania stawki czynszu za 1m2 powierzchni użytkowej lokalu użytkowego wynajmowanego w drodze bezprzetargowej, dla organizacji społecznych
i stowarzyszeń, w wysokości średniej stawki dla biur w danej strefie tj. w 4,41 zł/m2 , 5,00zł/m2
 i 5,58 zł/m2. Stawki te , z uwagi na szczególne względy społeczne  dla niektórych stowarzyszeń mogą dodatkowo  zostać obniżone.

Odpowiadając na pytanie przewodniczącej D. Kożdoń poinformowała, iż w Cieszynie nie praktykuje się najmu krótkotrwałego, podnajmu ani najmu wspólnego, chociaż w jednym biurze doskonale mogłoby funkcjonować więcej niż jedna organizacji.

 Pani Magdalena Chorąży Suchy omówiła zasady najmu lokali użytkowych na Zamku Cieszyn, które zostały ujęte w Regulaminie wynajmu pomieszczeń Zamku Cieszyn, przyjętym Zarządzeniem Nr22/2019 z dnia 31 grudnia 2019 roku. Stawki najmu lokali na Zamku zdecydowanie są wyższe, niż te, które proponuje ZBM. I tak stowarzyszenia i podmioty prowadzące działalność „ non profit” za wynajem biura zmuszone są zapłacić 17 zł/m2, przy czym jest to stawka netto i do niej dolicza się jeszcze podatek VAT. Dyrektor Zamku, w uzasadnionych przypadkach, ma możliwość zastosowania niższej stawki niż ta ogólnie obowiązująca. Dyrektor poinformowała Radę
o możliwości wynajmu na Zamku Cieszyn również innych niż biurowe powierzchni, w tym wystawienniczych, sal konferencyjnych, sal ekspozycyjnych, a nawet miejsc garażowych. Za najem miejsc garażowych opłata netto wynosi 150,00 zł dla najemców lokali od Zamku i 200,00 zł dla osób, które nie mają umowy najmu lokali użytkowych.

Przewodnicząca, zamykając posiedzenie Rady, podziękowała gościom za udział w posiedzeniu
i przedstawienie Radzie informacji na temat zasad najmu lokali użytkowych organizacjom pozarządowym oraz zapowiedziała ponowienie tematu, gdy Rada spotka się w szerszym gronie.

 

Protokołowała                                                           Przewodnicząca GRDPP                

Maria Sobiecka                                                          Janina Cichomska                                                    

Załącznik: 

1.      Lista obecności,
2.      Uchwała Nr3/2020 ZBM, z dnia  8 stycznia 2020 roku
3.      Średnie stawki czynszu w lokalach użytkowych 
( z podziałem na branże i strefy ) – ZBM 
4.      Regulaminie wynajmu pomieszczeń Zamku Cieszyn

Załączniki

Powiadom znajomego