W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
fax: +48 33 47 94 303
 e-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Adres ESP (skrytki ePUAP/SEKAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Uchwała nr 20/II/21

Uchwała  Nr 20/II/21
Cieszyńskiej Rady Seniorów
z dnia 9 marca 2021 roku
 

w sprawie zmiany Regulaminu Cieszyńskiej Rady Seniorów, przyjętego Uchwałą Nr 4/II/19  Cieszyńskiej Rady Seniorów, z dnia 4 marca 2019 roku


Na podstawie § 11 Statutu Cieszyńskiej Rady Seniorów, przyjętego Uchwałą XV/130/15 Rady Miejskiej Cieszyna, z dnia 29 października 2015 roku, w sprawie powołania Cieszyńskiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu, Cieszyńska Rada Seniorów 

postanawia, co następuje :

 

§ 1

Wprowadzić   następujące zmiany w Załączniku  do Uchwały Nr 4/ II/19 Cieszyńskiej Rady Seniorów, z dnia 4 marca 2019 roku, w sprawie przyjęcia Regulaminu Pracy Cieszyńskiej Rady Seniorów :                                                  

1)      W § 8, po ust.10 dodać  ust.10a w brzmieniu : „ W okresie stanu zagrożenia epidemią albo stanu epidemicznego Rada może odbywać posiedzenia, a także podejmować rozstrzygnięcia, w tym uchwały z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość  lub korespondencyjnie  (zdalny tryb obradowania).” 

2)      W § 8, po ust.10a dodać ust. 10b w brzmieniu : „Obradowanie w zdalnym trybie zarządzają uprawnieni do przewodniczenia obradom, przewodniczący Rady  lub jego zastępca.”

3)       W § 9, po ust.1 dodać ust. 1a w brzmieniu: „ Stanowiska  Rady  określone w punkcie poprzedzającym, w tym uchwały,  mogą być podejmowane przez Radę  w trybie obiegowym, pod warunkiem udziału wszystkich członków Rady.” 

§ 2

Wykonanie uchwały powierzyć Przewodniczącemu Cieszyńskiej Rady Seniorów.

 § 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                Przewodniczący

                                             Cieszyńskiej Rady Seniorów

                                                Andrzej Mleczko

 

 

 

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane