W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
 e-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Adres ESP (skrytka ePUAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działki nr 25 obr. ...

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA

ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Cieszynie przy ul. Działkowej, zapisanej w KW 1600 Sądu Rejonowego w Cieszynie, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 25 obr. 14 o pow. 0,4005 ha.
Nieruchomość położona jest na obszarze o braku planu zagospodarowania przestrzennego.
Zgodnie z polityką przestrzenną gminy uchwaloną w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego miasta Cieszyna w/w nieruchomość znajduje się w strefie E – „Ruszt Ekologiczny”, podstrefie E - III: pasma ekologiczne.
Nieruchomość posiada możliwość doprowadzenia energii elektrycznej, wody. Przez działkę przebiega sieć wodna o przekroju 500 mm. Działka jest niezabudowana – porośnięta krzakami i starym sadem, posiada dojazd z drogi publicznej – ulicy Działkowej.
Przetarg odbędzie się w dniu 22 maja 2006 r. w sali nr 13 Urzędu Miejskiego w Cieszynie
/Rynek 1, I piętro/ o godz. 915
Cena wywoławcza do przetargu wynosi 53.000,- zł
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 5.300,- zł
Wadium należy wnieść w gotówce w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 maja 2006r. na konto Urzędu Miejskiego ING Bank Śląski S.A. w Cieszynie nr 44 1050 1083 1000 0022 6985 8169.
Zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług /Dz.U. Nr 54, poz.535/ do ceny ustalonej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 22 %.
Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny sprzedaży działki, a w przypadku uchylenia się przez tą osobę od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz sprzedającego. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się przelewem na wskazane konto /nie później niż przed upływem 3 dni od zamknięcia przetargu/.
Cena osiągnięta w przetargu, pomniejszona o wpłacone wadium, powinna być wpłacona przez nabywcę na wskazane konto, najpóźniej w dniu zawarcia umowy notarialnej. Koszty umowy notarialnej ponoszą nabywcy.

Uczestnik przetargu winien przedłożyć komisji przetargowej dowód wpłaty wadium oraz w przypadku:
osoby fizycznej – dowód tożsamości,
osoby prawnej – oryginał aktualnego wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego /KRS/, stosowne pełnomocnictwa i dowód tożsamości osoby stawającej do przetargu;
Cudzoziemców wiążą przepisy ustawy z 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców /jedn. tekst Dz.U. z 2004 r. Nr 167, poz. 1758/.

Dokumentacja dotycząca sprzedaży w/wym. nieruchomości znajduje się do wglądu w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Cieszynie /I piętro, pokój nr 19/.

Burmistrz Miasta zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w razie uzasadnionej przyczyny, informując o tym niezwłocznie w formie właściwej dla ogłoszenia przetargu.

Dodatkowych informacji udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami UM w Cieszynie, tel. 033/852-07-01 do 06 wewn. 272.

Powiadom znajomego