W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
 e-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Adres ESP (skrytka ePUAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Pomoc materialna dla uczniów

Pomoc materialna dla uczniów.

Z dniem 1 stycznia br. weszła w życie nowa ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w zakresie pomocy materialnej dla uczniów. W wyniku dokonanych zmian pomoc materialna w formie stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych przyznawanych uczniom stała się zadaniem własnym gmin. Decyzja o przyznaniu takiego świadczenia leży obecnie w gestii wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.
Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego mogą złożyć rodzice lub prawni opiekunowie ucznia oraz dyrektorzy szkół w nieprzekraczalnym terminie do 15 września danego roku szkolnego. Wnioski o stypendium na okres od 1 stycznia do 30 czerwca br. należy składać do 31 stycznia. Terminy te mogą ulec przesunięciu jedynie w przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniających opóźnienie.
Uczeń, ubiegający się o pomoc materialną musi spełnić określone w ustawie warunki, a mianowicie miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie, uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może przekraczać kwoty 316 złotych (do obliczania dochodu stosuje się zasady określone w art. 8 ust. 3-13 ustawy o pomocy społecznej).
Drugą formę pomocy pieniężnej stanowi zasiłek szkolny, który przyznawany jest w przypadku, gdy w wyniku zdarzenia losowego (np. pożar) uczeń znalazł się w trudnej sytuacji materialnej.
Wysokość stypendium szkolnego wynosi od 44,80 zł do 112 zł miesięcznie i może ono zostać przyznane na okres nie dłuższy, niż od września do czerwca danego roku szkolnego.
Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty 280 zł.

Druk wniosku dostępny jest w Wydziale Edukacji i Kultury Urzędu Miejskiego przy ul. Ratuszowej 1.

Powiadom znajomego