W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
 e-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Adres ESP (skrytka ePUAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Burmistrz Miasta Cieszyna ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy do spraw pozyskiwania zewnętr ...

Or.II-1110/10/06
Cieszyn, dnia 14 kwietnia 2006 r.

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY do spraw pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych w Wydziale Inwestycji Miejskich
1. Wymagania niezbędne:
a) wykształcenie wyższe techniczne( inżynier), budownictwo lądowe preferowana inżynieria miejska,
b)stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
c) niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,
d)nieposzlakowana opinia,
e)dobra znajomość obsługi podstawowych programów komputerowych (Word, Lex, Open Office), obsługa internetu,
f)prawo jazdy kategorii B,
g) znajomość procedur pozyskiwania środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

2. Wymagania dodatkowe:
a) znajomość języka angielskiego w stopniu podstawowym,
b) predyspozycje osobowościowe: samodzielność, dyspozycyjność, lojalność, odporność na stres, dążenie do podnoszenia kwalifikacji,
c)znajomość przepisów ustaw: prawo budowlane, prawo zamówień publicznych,
d) doświadczenie w pozyskiwaniu środków finansowych,
e) gotowość natychmiastowego objęcia stanowiska i przejęcia wykonywania obowiązków związanych ze stanowiskiem.
3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1. Przygotowywanie wniosków i wystąpień o dotacje, pożyczki i umorzenia wraz z wymaganymi załącznikami.
2.Bieżące i końcowe rozliczanie pozyskanych środków finansowych.
3.Współudział w planowaniu kosztów zadań inwestycyjnych.
4.Opracowywanie informacji i sprawozdań w zakresie wykorzystania zewnętrznych środków finansowych,
5.Udział w przygotowywaniu i przeprowadzaniu procedur przetargowych.
6.Udział w czynnościach kontrolnych przeprowadzanych przez instytucje i urzędy współfinansujące zadania inwestycyjne.

4. Wymagane dokumenty:
a) list motywacyjny,
b)curriculum vitae ,
c)kopia trzech pierwszych stron dowodu osobistego lub kopia nowego dowodu osobistego,
e)kopie dokumentów poświadczających wykształcenie,
f) oryginał kwestionariusza osobowego,
g) kopia prawa jazdy / oryginał do wglądu przy rozmowie kwalifikacyjnej/ ,
h) oświadczenie o niekaralności,
i) oświadczenie o stanie zdrowia ,
j) oświadczenie o nie toczących się postępowaniach dyscyplinarnych,

5. Dodatkowe dokumenty:
a) referencje, potwierdzające posiadanie nieposzlakowanej opinii

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego w Cieszynie lub pocztą na adres Urząd Miejski w Cieszynie ul. Rynek 1 – Ratusz z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko d/s pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych w Wydziale Inwestycji Miejskich w terminie do dnia 28.04.2006.

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpa­trywane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.um.cieszyn.bip-gov.pl) oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Rynek 1 – Ratusz.

Wymagane dokumenty : list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 22 marca 1999 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.).

BURMISTRZ MIASTA
dr inż. Bogdan Ficek

Powiadom znajomego