W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
 e-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Adres ESP (skrytka ePUAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Nabór na wolne stanowisko Urzędnicze podinspektora w Urzędzie Stanu Cywilnego

Cieszyn, dnia 6.01.2006r.

Or.II-1110/1/06

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

podinspektora w Urzędzie Stanu Cywilnego (pełny etat) w Urzędzie Miejskim w Cieszynie

1. Wymagania niezbędne:
a) wykształcenie średnie oraz 3 lata stażu pracy lub wykształcenie wyższe,
b) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
c) niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,
d) nieposzlakowana opinia.

2. Wymagania dodatkowe:
a)praktyczna znajomość przepisów prawnych ustaw: Prawo o aktach stanu cywilnego, Kodeks rodzinny i opiekuńczy, Kodeks postępowania administracyjnego, o zmianie imion i nazwisk, innych przepisów związanych z pracą w Urzędzie,
b)biegła obsługa komputera (pożądane doświadczenie z programami rejestracji stanu cywilnego),
c)predyspozycje osobowościowe:
- umiejętność: pracy w zespole, rozwiązywania konfliktów, podejmowania decyzji,
- dyspozycyjność,
- odporność na stres,
- komunikatywność
c)gotowość natychmiastowego objęcia stanowiska i przejęcia wykonywania obowiązków związanych ze stanowiskiem.

3. Zakres wykonywanych zadań:
a)rejestracja akt stanu cywilnego w zakresie zgonów,
b)przyjmowanie zgłoszeń zgonów i sporządzanie aktów zgonów,
c)prowadzenie statystyki GUS dotyczącej zgonów,
d)przyjmowanie stron w zakresie rejestracji zgonów,
e)prowadzenie akt zbiorowych do ksiąg zgonów oraz skorowidzów,
f)powiadamianie biur meldunkowych oraz innych USC o zgonach,
g)przekazywanie dowodów osobistych osób zmarłych do Biura Dowodów Osobistych,
h)przekazywanie paszportów zmarłych cudzoziemców do właściwych konsulatów państw obcych,
i)wprowadzanie aktów archiwalnych do komputerowej bazy danych,
j)przygotowywanie korespondencji w sprawach przesyłania odpisów aktów stanu cywilnego oraz konsularnej,
k)dokonywanie przypisków w księgach stanu cywilnego oraz parafialnych na podstawie zawiadomień z innych USC,
l)wysyłanie zawiadomień o małżeństwach i rozwodach do innych USC,
m)asystowanie przy zawieraniu małżeństw oraz przy innych uroczystościach,
n)przygotowywanie wniosków w sprawach o odznaczenie medalami za długoletnie pożycie małżeńskie,
o)wykonywanie innych poleceń Kierownika związanych z wykonywaniem zadań Urzędu Stanu Cywilnego,
p)zastępowanie innych pracowników USC.

4. Wymagane dokumenty:
a) list motywacyjny,
b)życiorys (CV),
c)kserokopie świadectw pracy,
d) kopia trzech pierwszych stron dowodu osobistego lub kopia nowego dowodu osobistego,
e) dokument poświadczający wykształcenie,
f) kwestionariusz osobowy,
g) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
h) oświadczenie o niekaralności,
i) zaświadczenie lekarskie od lekarza rodzinnego o stanie zdrowia stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia pracy na określonym stanowisku,
j) oświadczenie o nie toczących się postępowaniach dyscyplinarnych,

5. Dodatkowe dokumenty:
a) referencje

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego w Cieszynie lub pocztą na adres Urząd Miejski w Cieszynie ul. Rynek 1 – Ratusz z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko podinspektora w Urzędzie Stanu Cywilnego w terminie do dnia 20.01.2006r.

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.um.cieszyn.bip-gov.pl) oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Rynek 1 – Ratusz.

Wymagane dokumenty: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn.zm.) oraz ustawą z dnia 22 marca 1999r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1593 z późn.zm.).

Dr inż. Bogdan Ficek
Burmistrz Miasta

Powiadom znajomego